00
اطلاعات شخصی
قدرت الله روديني
گروه : مهندسی مواد
درجه : استاديار
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی مواد و متالوژی

01
کنفرانس ها

الويت سرمايه گذاري در صنايع استخراج مس در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:روديني، قدرت الله
کنفرانس: همايش شناخت توانمنديهاي معدني شرق كشور / دانشگاه صنايع و معادن ايران / بيرجند
مکان: ايران-بيرجند

نقش صنايع استخراج فلزات و صنايع وابسته در توسعه صنعتي استان

نویسنده ها:روديني، قدرت الله
کنفرانس: اولين همايش شناخت و بررسي استعداد هاي صنعتي منطقه سيستان و بلوچستان
مکان: زاهدان

بررسي S.C.C و نقش مواد كند كننده

نویسنده ها:روديني، قدرت الله
کنفرانس: چهارمين كنگره ملي خوردگي
مکان: ايران-اصفهان

جوشكاري و آرگونرمي

نویسنده ها:روديني، قدرت الله
کنفرانس: اولين سمينار جوشكاري در صنايع دريايي
مکان: ايران-تهران
02
پروژه های پژوهشی

طراحي و اصلاح سيستم عرضي و افزايش توان سيستم مخروط تراشي در دستگاه تراش

محقق :
تاریخ شروع : 01/07/1378
تاریخ اتمام : 01/07/1379
مکان : دانشگاه مهندسي شهيد نيكبخت - كارگاه آموزش

طراحي و ساخت Support عرضي ماشين هاي تراش M600,M300

محقق :
تاریخ شروع : 01/07/1378
تاریخ اتمام : 01/12/1378
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان