00
اطلاعات شخصی
مژگان ملاحسنی پور
گروه : مهندسی برق و الکترونیک
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2829
شماره مستقیم : 05431132829
فکس : 05433447908
پست الکترونیک : m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
لینک Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=afWbnDQAAAAJ&hl=en

آدرس :

01
تحصیلات

مهندسی برق قدرت

نام دانشگاه: شهید باهنر کرمان
درجه: کارشناسی

مهندسی برق قدرت (سیستم)

نام دانشگاه: شهید باهنر کرمان
درجه: کارشناسی ارشد

مهندسی برق قدرت (سیستم)

نام دانشگاه: شهید باهنر کرمان
درجه: دکتری
02
جوایز

برگزیده یازدهمین دوره جایزه علمی افضلی پور

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

مکان : بنیاد نخبگان استان کرمان

دانشجو نمونه دکتری تخصصی گروه فنی و مهندسی

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشجو برتر مقطع دکتری گروه مهندسی برق

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشجو برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهشگر برتر عرصه دانشجویی استان

مکان : کرمان

عضویت در مرکز هدایت استعدادهای درخشان

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان

رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع دکتری

مکان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
03
نشریات

A novel two-stage structure for coordination of energy efficiency and demand response in the smart grid environment

نویسنده ها:Sobhan Dorahaki, Masoud Rashidinejad, Amir Abdollahi, Mojgan MollahassaniPour
نشریه:Journal of Electrical and Energy Systems

Appraisal of eco-friendly Preventive Maintenance scheduling strategy impacts on GHG emissions mitigation in smart grids

نویسنده ها:Mojgan MollahassaniPour, Masoud Rashidinejad, Amir Abdollahi
نشریه:Cleaner Production Journal

Demand Response Resources’ Allocation in Security Constrained Preventive Maintenance Scheduling via MODM Method

نویسنده ها:Mojgan MollahassaniPour, Masoud Rashidinejad, Amir Abdollahi, MohammadAli Forghani
نشریه:IEEE System Journal

Spinning Reserve Contribution Using Unit Responsibility Criterion Incorporating Preventive Maintenance Scheduling

نویسنده ها:Mojgan MollahassaniPour, Masoud Rashidinejad, Amir Abdollahi
نشریه:Journal of Electrical and Energy Systems

Investigation of Market-Based Demand Response Impacts on Security-Constrained Preventive Maintenance Scheduling

نویسنده ها:Mojgan MollahassaniPour, Amir Abdollahi, and Masoud Rashidinejad
نشریه:IEEE System Journal

Application of a novel cost reduction index to preventive maintenance scheduling

نویسنده ها:Mojgan MollahassaniPour, Amir Abdollahi, and Masoud Rashidinejad
نشریه:Journal of Electrical and Energy Systems