00
اطلاعات شخصی
غلامرضا عزيزيان
گروه : مهندسی عمران
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی عمران

01
تحصیلات

سازه های آبی

نام دانشگاه: نیوکاسل اپان تاین-انگلستان
درجه: دکتری

سازه های هیدرولیکی

نام دانشگاه: تهران
درجه: کارشناسی ارشد

راه و ساختمان

نام دانشگاه: سیستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی
02
جوایز

شاگرد اول دیپلم استان

مکان : آموزش پرورش
03
عضویت

عضو هیآت امناء برگزاری کنگره های مهندسی عمران از سال 1390.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان از سال 1368.
عضو کمیته تخصصی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان بمدت سه سال.
رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان از سال 1392 تا کنون.
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران از سال 1375 .
عضو انجمن هیدرولیک ایران از سال 1374 لغایت 1380.
عضو کمیته تحقیقات و بهره وری شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان از سال 1377 لغایت 1380.
عضو کار گروه تخصصی خشکسالی، فرسایش خاک و آب بنیا د نخبگان استان از 20/10/1393.
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

مدلهای فیزیکی و روش های عددی در سازه های آبی

مدلهای فیزیکی و روش های عددی در مهندسی رودخانه و هیدرولیک

خواص مواد و تکنولوژی بتن

05
کارها

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
معاون آموزشی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مشاور فنی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
کارشناس دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان و عضو ستاد سیل استان