00
اطلاعات شخصی
غلامرضا عزيزيان
گروه : مهندسی عمران
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir
لینک Google Scholar : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55969296200

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی عمران

01
تحصیلات

سازه های آبی

نام دانشگاه: نیوکاسل اپان تاین-انگلستان
درجه: دکتری

سازه های هیدرولیکی

نام دانشگاه: تهران
درجه: کارشناسی ارشد

راه و ساختمان

نام دانشگاه: سیستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی
02
جوایز

شاگرد اول دیپلم استان

مکان : آموزش پرورش
03
کنفرانس ها

بررسی روش¬های مختلف انتخاب بهترین شاخص خشکسالی از میان چند شاخص پر کاربرد (مطالعه موردی ایستگاه¬های بلوچستان جنوبی)

نویسنده ها:غلامرضا عزیزیان، سمیرا قطبی
کنفرانس: کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری-
مکان:

تأثير اندرکنش خاک- سازه بر پاسخ لرزه ای مخازن مدفون و مقايسه نيازها با ضوابطآيين نامه ای

نویسنده ها:بهروز آذرسا، عباس قاسمی و غلامرضا عزيزيان
کنفرانس: دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز
مکان:

توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزيابی آسيب پذيری لرزه ای مخازن هوائی بتن مسلح

نویسنده ها:هدی درخشنده، عباس قاسمی و غلامرضا عزيزيان
کنفرانس: دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز
مکان:

تغییر مکان¬های ایجاد شده در سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه¬های گسل دور و نزدیک، با در نظر گرفتن اندرکنش سد-دریاچه-رسوبات-فونداسیون

نویسنده ها:فرزاد بندئی، غلامرضا عزیزیان و محمد حسین گلبراری
کنفرانس: دومین همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
مکان:

پیش بینی کیفی آب در جریان¬های یک بعدی با استفاد از روش¬های حل تحلیلی و عددی معادله انتقال - پخش

نویسنده ها:سحر نخعی و غلامرضا عزیزیان
کنفرانس: دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
مکان:

ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر مواد سبک‌ساز بتن برمیزان مقاومت فشاری

نویسنده ها:نیما توکلی شیرازی و غلامرضا عزیزیان
کنفرانس: سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست-دانشگاه تهران
مکان:

Proposing optimum concrete mix design in RCC dams

نویسنده ها:Nima Tavakoli Shirazi, Gholamreza Azizyan and Alireza Negahda
کنفرانس: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DAMs IN A GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES - Bali,
مکان:

بررسي تغييرات بستر كانال هاي پايدار با مقطع ذوزنقه اي با استفاده از مدل كامپيوتري Mike 21

نویسنده ها:غلامرضا عزیزیان و حمیدرضا کربلائی
کنفرانس: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مکان:

مقایسه اثر باکتری¬های B. Subtilis و S. Ureae بر مقاومت فشاری ملات سیمان

نویسنده ها:محمد باقری، وحید بکائیان، محمدرضا سهرابی و غلامرضا عزیزیان
کنفرانس: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مکان:

A Laboratory Investigation of Bridge Abutment Scour

نویسنده ها:G. Azizyan, E. M. Valentine & J. Bathurst
کنفرانس: 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water (IASWS 2008), Esperance
مکان:

A Laboratory Study of Scour at River Structures Subject to Unsteady Flows

نویسنده ها:G. Azizyan, E. M. Valentine & J. Bathurst
کنفرانس: Newcastle upon Tyne
مکان:
04
نشریات

Discussion of "Parameter estimation of extended nonlinear muskingum models with the weed optimization algorithm" by Farzan Hamedi, Omid Bozorg-Haddad, Maryam Pazoki, Hamid-Reza Asgari, Mehran Parsa, and Hugo A. Loáiciga

نویسنده ها:Barati, R., Badfar, M., Azizyan, G., Akbari, G.H.
نشریه:Journal of Irrigation and Drainage Engineering

Multi-level cross entropy optimizer (MCEO): an evolutionary optimization algorithm for engineering problems

نویسنده ها:MiarNaeimi, F., Azizyan, G., Rashki, M.
نشریه:Engineering with Computers

Water Quality Planning in Rivers: Assimilative Capacity and Dilution Flow

نویسنده ها:Hashemi Monfared, S.A., Dehghani Darmian, M., Snyder, S.A., (...), Pirzadeh, B., Azhdary Moghaddam, M.
نشریه:Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان بر روی سرریزهای پلکانی

نویسنده ها:حسین شهرآبادی، مهدی اژدری مقدم، غلامرضا عزیزیان
نشریه:پژوهش آب ايران

Displacement of Gravity Dam in Far and Near Fault Earthquake Including Dam-Water Sediment-Foundation Interaction

نویسنده ها:F. Bandei, G. Azizyan & M. H. Golbarari
نشریه:Current World Environment - An International Research Journal of Environmental Science

مطالعه عددي پایداري کانال هاي آبرفتی مرکب با استفاده از نتایج تجربی

نویسنده ها:غلامرضا عزیزیان و رضا میر
نشریه:مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک - گرگان

شبیه سازي پایداري کانال هاي آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

نویسنده ها:غلامرضا عزیزیان، غلامحسین اکبری، رضا میر و رضا بزرگمهر
نشریه:مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک - گرگان

ارائه روشی موثر در تولید نمونه های تصادفی برای محاسبه قابلیت اطمینان سازه ها به روش مونت کارلو؛ مطالعه موردی: سد بتنی وزنی

نویسنده ها:فریدمیارنعیمی، غلامرضاعزیزیان، محسن راشکی
نشریه:مهندسی عمران و محیط زیست

تحلیل کانال هاي آبرفتی پایدار با استفاده از روش هاي تجربی و تحلیلی

نویسنده ها:رضا میر، غلامرضا عزیزیان و رضا بزرگمهر
نشریه:مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک - گرگان

CFD analysis of the ball valve performance in presence of cavitation

نویسنده ها:Shirazi, N.T., Azizyan, G.R., Akbari, G.H.
نشریه:Life Science Journal
05
عضویت

عضو هیآت امناء برگزاری کنگره های مهندسی عمران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
عضو کمیته تخصصی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان بمدت سه سال.
رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
عضو انجمن هیدرولیک ایران
عضو کمیته تحقیقات و بهره وری شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
عضو کار گروه تخصصی خشکسالی، فرسایش خاک و آب بنیا د نخبگان استان
عضو کمیته تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان س و ب
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

مدلهای فیزیکی و روش های عددی در سازه های آبی

مدلهای فیزیکی و روش های عددی در مهندسی رودخانه و هیدرولیک

خواص مواد و تکنولوژی بتن

07
کارها

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
معاون آموزشی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مشاور فنی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
کارشناس دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان و عضو ستاد سیل استان
دبیرهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی عمران


دبیرچهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی عمران


دبیر چهار دوره همایش تحصیلات تکمیلی (Postgraduate Research Conferences-Open Days) دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت


معاون پژوهش و فناوری

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت


عضو اتاق فکر دانشگاه

دانشگاه سیستان و بلوچستان