00
اطلاعات شخصی
تقي طاوسي
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استاد
شماره داخلی : 2491
شماره مستقیم : 31132491 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : tavousi@yahoo.com و t.tavousi@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

دبيری جغرافيا

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی

جغرافيای طبيعی گرايش هيدروكليماتولوژی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی

نام دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

بررسی شاخص های وارونگی دمای هوا در لایه مرزی شهر تهران

نویسنده ها:تقی طاوسی و نسرین حسین آبادی
کنفرانس: جغرافیا و گردشگری
مکان: تهران

آسایش دمایی شهر زابل و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم

نویسنده ها:تقی طاوسی و سالاری خاشعی
کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
مکان: کرمان

پهنه بندی اقلیمی استان چهارمحال بختیاری با استفاده از تحلیل های چند متغیره آماری

نویسنده ها:تقی طاوسی و عباس نیا
کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
مکان: کرمان

تابش زمستانی خورشید و شهرسازی در پیرانشهر

نویسنده ها:تقی طاوسی و کاشفی
کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
مکان: کرمان

Architecture and Environment: YAKH CHAL Architecture an Iranian Traditional Architecture

نویسنده ها:T. Tavousi & Davood Navabi Asl
کنفرانس: 4th International Congress of The Society of South Asian Archaeology
مکان: Zahedan

بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان لرستان

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش،تقی طاوسی و مهدی مهدی نسب
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
مکان: تهران

تحليل آماري پديده گردوغبار در استان خوزستان طي دوره ي (2005- 1966)

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمود خسروی و کوهزاد رئیس پور
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
مکان: تهران

تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های دیررس شهرکرد طی دوره آماری 2004-1961

نویسنده ها:تقی طاوسی و فاطمه سراج الدین
کنفرانس: مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
مکان: تهران

پهنه بندی خشکسالی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) طی دوره آماری2005-1996

نویسنده ها:تقی طاوسی، الهه پرماه و بهمن شفیعی
کنفرانس: همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی
مکان: خرم آباد

بررسی وصعیت خشکسالی خرم آباد بر اساس شاخص های آماری خشکسالی در دوره ی(2003-1951)

نویسنده ها:تقی طاوسی، مهدی بیرانوند و بهمن شفیعی
کنفرانس: همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی
مکان: خرم آباد

برنامه ریزی راهبردی توسعه محور شرق با استفاده از مدلSwot

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمد اسکندری و محمود حسین زاده کرمانی
کنفرانس: جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
مکان: تهران

بررسی تأثیر طوفانهای شن به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده توسعه

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، محمود خسروی و تقی طاوسی
کنفرانس: جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
مکان: تهران

بررسی خشکسالی به عنوان یکی از بحران های محیطی بازدارنده توسعه در استان سیستان و بلوچستان و راهکارهایی جهت کاهش اثرات آن

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، محمود خسروی و تقی طاوسی
کنفرانس: جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
مکان: تهران

بررسی علل شکل گیری گرد وغبارهای عربی و گسترش آن بر ایران

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان

تحلیل آماری روزهای گرد و غباری در منطقه سیستان طی دوره 2005-1976

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، نعمت ا... صفرزایی، کوهزاد رئیس پور
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان

بررسی روند دمای ماهانه شهر زاهدان

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، محمد ثریا، زیبا راحتی
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان

زلزله و بررسی مقاومت ساختمان های خشتی و گلی در استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای مناسب

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی، کوهزاد رئیس پور
کنفرانس: دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
مکان: بهبهان

الگوهای معماری متناسب با اقلیم عاملی موثر در پایداری شهرهامطالعه موردی (ایران مرکزی)

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، کوهزاد رئیس پور، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: همایش منطقه ای جغرافیا و توسعه پایدار شهرها
مکان: شیروان

بررسی تأثير بحران آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه شهرها در منطقه سیستان

نویسنده ها:دکتر محمود خسروی، کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی
کنفرانس: همایش منطقه ای جغرافیا و توسعه پایدار شهرها
مکان: شیروان

بررسي پديده نحوه عملکرد بادگيرها به عنوان يکي از الگوهاي معماري همساز با اقليم در استان يزد

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر
مکان: اردستان

خشکسالي و اثرات نامطلوب آن بر اکوسيستم‌هاي گياهي و جانوري تالاب هامون

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: اولین همایش ملی تالاب های ایران
مکان: اهواز

خشک شدن تالاب هامون با نگرشي بر معاهداتِ بين ايران و افغانسان در خصوص تقسيم آب هيرمند و عدم پايبندي افغانستان به اين تعهدات

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: اولین همایش ملی تالاب های ایران
مکان: اهواز

بررسی پدیده گرد ‌و‌ غبار به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای زیست محیطی در استان خوزستان

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، دکتر محمودخسروی، کوهزاد رئیس پور
کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی
مکان: تهران

بررسی خشكسالي در استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای علمی و مدیریتی جهت کاهش اثرات آن

نویسنده ها:کوهزاد رئیس پور، دکتر تقی طاوسی، دکتر محمود خسروی
کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی
مکان: تهران

تحلیل سینوپتیکی پدیده ی گرد وغبار در استان خوزستان طی دوره ی آماری(2005-1996)

نویسنده ها:دکترتقی طاوسی دکترمحمودخسروی کوهزادرئیس پور
کنفرانس: سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
مکان: دانشگاه تهران

خشکسالی وپیامدهای زیست محیطی آن در استان سیستان وبلوچستان

نویسنده ها:کوهزادرئیس پور دکترتقی طاوسی دکترمحمودخسروی
کنفرانس: سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
مکان: دانشگاه تهران

تأثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و افزایش طوفان های گرد و خاک در منطقه سیستان

نویسنده ها:کوهزادرئیس پور دکترمحمودخسروی دکترتقی طاوسی
کنفرانس: سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
مکان: دانشگاه تهران

کاربرد توانهای اقلیمی در ایجاد آسایش و مسکن همساز با اقلیم در روانسر

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی و آرام عبدالهی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
مکان: سنندج

بررسی وضعیت خشکسالی اهواز بر اساس شاخص های آماری طی دوره2005-1969

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی و کوهزاد رئیس پور
کنفرانس: همایش منطقه ای خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن
مکان: بیرجند

بیابانزایی معضل زیست محیطی چاله گاوخونی

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی
کنفرانس: توسعه وعمران شرق اصفهان
مکان: چادگان اصفهان

نگرش سیستمی به فرآیندآموزشی،مورد:ارزشیابی مستمر به عنوان خرده سیستم

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی
کنفرانس: نقش ارزشیابی مستمر و فعالیت های خارج از کلاس در تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره عمومی
مکان: اصفهان

بررسی رابطه ارتفاع مساکن و زاویه تابش خورشید به عنوان عامل مخل در روابط همسایگی

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی
کنفرانس: فرهنگ عمومی،معماری و شهرسازی
مکان: اصفهان
03
نشریات

واكنش فصل رشد در برابر خشكسالي و ترسالي اقليمي، مورد مطالعه: منطقه بلوچستان مركزي

نویسنده ها:صادق کریمی، راضیه جاودانی، محمود خسروی و تقی طاوسی
نشریه:جغرافیا و توسعه شماره 37

احتمال رخداد روزهاي انباشت هواي سرد در چاله گاوخوني با استفاده از مدل زنجيره مارکف

نویسنده ها:تقی طاوسی، اکبر زهرایی و قدیر دلارا
نشریه:جغرافیا و توسعه شماره 35

بررسي احتمال رخداد توفان هاي فرين در درياهاي ساحلي مورد: كرانه هاي شبه جزيره بوشهر

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمود خسروی و زینب لطفی پور
نشریه:مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا، شماره 21

پیش بینی احتمال وقوع سیل و حداکثر بارش محتمل زیر حوضه پل دختر با استفاده از روش سری های جزیی

نویسنده ها:مهدی مهدی نسب، تقی طاوسی و رضا میرزایی
نشریه:اکوسیستم های طبیعی ایران، 5(1)

Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002–2013

نویسنده ها:Mohammad Reza Mansouri Daneshvar, Mahmood Khosravi, Taghi Tavousi
نشریه:Natural Hazards

The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran

نویسنده ها:Koohzad Raispour, Mahmood Khosravi, Taghi Tavousi, Mohammad Sharifikiya
نشریه:Air Qual Atmos Health

Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors prior to a major earthquake in the Middle East, North Saravan M 7.8 earthquake, SE Iran

نویسنده ها:Mohammad Reza Mansouri Daneshvar, Taghi Tavousi, Mahmood Khosravi
نشریه:Air Quality, Atmosphere & Health, 7

پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خراسان رضوی

نویسنده ها:تقی طاوسی و رویا پورکریم
نشریه:فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده

تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل (TCI)

نویسنده ها:تقی طاوسی و امید سروری
نشریه:فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده

نقش سامانه موسمی در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمود خسروی و نسرین حسین آبادی
نشریه:جغرافیا و مخاطرات محیطی شماره 7

مدل سازي سري هاي زمانی پدیده گرد و غبار شهر اهواز

نویسنده ها:تقی طاوسی و اکبر زهرایی
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش 109

Synoptic Analysis of Storms and Severe Storms of Zahedan City with an Emphasis on Predicting the Probability of Their Incidence

نویسنده ها:Mohammad Reza Poodineh, Taghi Tavousi, Hossein Negaresh and Bohloul Alijani
نشریه:Research Journal of Environmental and Earth Sciences

بررسی همدید نقش آب و هوای موسمی بر توفان های گرد و غباری سیستان

نویسنده ها:تقی طاوسی و نعمت اله صفرزایی
نشریه:فصلنامه جغرافيا برنامه ريزي (منطقه اي)

تعيين گستره منطقه آسايش زيست اقليمي استان ايلام با استفاده از شاخص اوانز

نویسنده ها:تقی طاوسی و برزو سبزی
نشریه:فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری -منطقه¬ای

تحليل آماري و پيش‌بيني احتمال وقوع بادهاي شديد و توفاني استان کرمانشاه

نویسنده ها:تقی طاوسی،کوهزاد رییس پور و احسان بیگ رضایی
نشریه:جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ش 51

بررسی نقش سیستم¬های کم فشار بریده در شکل گیری گرد و غبار فراگیر جنوبغرب ایران

نویسنده ها: کوهزاد رییس پور، محمود خسروی وتقی طاوسی
نشریه:جغرافيا برنامه ريزي (منطقه اي)،ویژه نامه تابستان

پایش پویا از فرایندهای توفان گرد و غباری با استفاده از داده های چند زمانه ای MODIS (ترجمه)

نویسنده ها:تقی طاوسی و محمود حسین زاده کرمانی
نشریه:سپهر، شماره 86

Modeling minimum temperature using adaptive

نویسنده ها:Hojatollah Daneshmand, Taghi Tavousi, Mahmood Khosravi, Saeed Tavakoli
نشریه:Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences

تحلیل سیستماتیک چرخه ازون تروپوسفری در سیستم سیبرنتیک آب و هوا (مورد: کلانشهر تهران)

نویسنده ها:صادق کریمی، حسین نگارش، تقی طاوسی و بهلول علیجانی
نشریه:جغرافیا، شماره 37

تعیین گستره آسایش دمایی در برنامه ریزی اقلیم گردشگری مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:تقی طاوسی و منیر یاری
نشریه:جغرافیا و توسعه شماره 31

امکان سنجی و پهنه بندی مکان های مستعد جهت استقرار پنل های خورشیدی با تکیه بر فراسنج های اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:تقی طاوسی و علیرضا موقری
نشریه:پژوهش¬های برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی

مدلسازي و پیش بینی پدیده گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل برون یابی منحنی روند سريهاي زمانی

نویسنده ها:تقی طاوسی و اکبر زهرایی
نشریه:کاوشهاي جغرافیایی مناطق بیابانی،

تحليل همديد امواج سرماهاي فراگير ايران مورد: موج سرماي دي و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختياري

نویسنده ها:صادق کریمی، حسین نگارش، تقی طاوسی و بهلول علیجانی
نشریه:جغرافیا و توسعه، شماره 29

Assessment of Bioclimatic Comfort Conditions based

نویسنده ها:Mohammad Reza Mansouri Daneshvar, Ali Bagherzadeh, Taghi Tavousi
نشریه:Central European Journal of Geosciences

تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های زودرس شهرستان خاش طی دوره آماری 1387-1365

نویسنده ها:تقی طاوسی و محمود حسین زاده
نشریه:سپهر، شماره 84

شرایط اقلیمی موثر در تکامل معماری «یخ چال»

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:مطالعات ایرانی

زمینه های تغییر در مباحث بیانزایی

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی (مترجم)
نشریه:سپهر، شماره 81

پهنه بندي شدت خشکی در ایران با استفاده از مدل تبخیر و تعرق هارگریوز سامانی بر مبناي توپوگرافی رقومی (DEM)

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمدرضا منصوری دانشور و علیرضا موقری
نشریه:فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط، شماره 4

پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازي مدل گردش عمومی جو

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمود خسروی و اکبر زهرایی
نشریه:مخاطرات محیطی

قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه محور شرق در شرایط امروزی ایران و منطقه

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمد اسکندری ثانی و محمود حسین زاده کرمانی
نشریه:مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 12

بررسي پارامتر‎هاي برداري باد ونقش آن در توفان‎هاي گرد و غباري سيستان ايران

نویسنده ها:تقی طاوسی و نعمت اله صفرزایی
نشریه:فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط

تحليل آماري پديده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمودخسروی، کوهزادرئس پور
نشریه:نیوار،شماره 75-74

تحليل آماري پديده گرد و غبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمود خسروی و کوهزاد رییس پور
نشریه:نیوار، ش 75-74

بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان

نویسنده ها:حسین نگارش، تقی طاوسی و اکبر زهرایی
نشریه:جغرافیای طبیعی

ارتباط تیپ های همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردش تراز میانی جو

نویسنده ها:تقی طاوسی و حمید نظری پور و محمدرضا پودینه
نشریه:نیوار،شماره 71-70

پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

نویسنده ها:تقی طاوسی و قدیر دل آرا
نشریه:نیوار،شماره 71-70

تحلیل همدیدی سامانه های گرد و غباری در استان خوزستان

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمودخسروی، کوهزادرئس پور
نشریه:جغرافیا و توسعه شماره 20

تحلیل آماری و پیش بینی احتمال وقوع طوفانهای شدید با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سریهای جزئی، مطالعه موردی: منطقه سیستان

نویسنده ها:تقی طاوسی و کوهزادرئیس پور
نشریه:مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ش 2

ارزیابی شاخص های آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم روانسر

نویسنده ها:تقی طاوسی و آرام عبدالهی
نشریه:نشریه جغرافیا و برنامه ریزی(تبریز)، شماره 32

بررسی خشکسالی و تحلیل روند دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهر با استفاده از مدل زنجیره مارکف در دوره آماری 1385-1359

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمودخسروی، خالد قادری زه
نشریه:علوم محیطی، سال هفتم، شماره چهارم(28)

تحلیل آماری احتمال وقوع و دورههای برگشت یخبندان های زودرس و دیررس زاهدان در دوره آماری(1386-1360)

نویسنده ها:تقی طاوسی و جعفر درخشی
نشریه:فضای جغرافیایی،شماره 30

پدیده گردوغبار، مهمترین بحران زیست محیطی در استان خوزستان

نویسنده ها:تقی طاوسی، محمودخسروی، کوهزادرئس پور
نشریه:اطلاعات سیاسیی_ اقتصادی، ش274-273

مقایسه گسترش مکانی اقلیم های خشک ونیمه خشک در ایران طی دوره 2005-1976

نویسنده ها:تقی طاوسی، پیمان محمودی، فرزانه سرگلزایی مقدم
نشریه:تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره38

فرایندها و پیامدهای بیابانزایی

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:فصلنامه چشم انداز جغرافیایی

نگرش سیستمی به فرآیند آموزشی، مطالعه موردی:ارزشیابی تکوینی به عنوان یک خرده سیستم

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی، دکتر علیرضا حیدر زادگان
نشریه:اسوه، شماره 145 و 146

اقلیم ورفتار در شهرهای سردسیر، مورد:گوتنبرگ سوئد(اسکاندیناوی)

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:سپهر، شماره 69

اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان

نویسنده ها:دکتر تقی طاوسی ، دکتر هوشمند عطایی و آزیتا کاظمی
نشریه:مجله جغرافیا وتوسعه شماره11

بررسی احتمال تواتر یخبندان های ماهانه و سالانه ایستگاه گرگان طی دوره آماری (2005-1961)

نویسنده ها:تقی طاوسی و سمیرا میردیلمی
نشریه:اندیشه جغرافیایی

نظام های مدیریت سنتی آبیاری در مناطق خشک ونیمه خشک ایران-مطالعه موردی:کشتزارهای ینگ آباد

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:مجله جغرافیا وتوسعه شماره6

شناخت فرآیندهای بیابانزایی در اکوسیستم خشک چاله گاوخونی

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره68

تابش زمستانی خورشید و شهرسازی در اصفهان

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:سپهرشماره 43

جغرافیای تاریخی اصفهان

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:رشد آموزش راهنمایی شماره21

روند تغییرات اقلیمی وجغرافیای سواحل

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:سپهرشماره 30

بیابانزایی، معضل زیست محیطی، تهدید جهانی(چا لش ها و راهکارها)

نویسنده ها:تقی طاوسی
نشریه:ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی...پذیرش چاپ
04
کتاب ها

کاربرد اقلیمی انرژی تابش خورشیدی در برنامه ریزی محیطی

مترجم : نویسنده: تقی طاوسی
تیراژ : 1000
منتشر کننده : دانشگاه سیستان وبلوچستان
ISBN : 978-600-106-104-2

بیابان و بیانزایی از نگاه آب و هواشناسی

مترجم : نویسنده: تقی طاوسی
تیراژ : 1000
منتشر کننده : دانشگاه سیستان وبلوچستان
ISBN : 978-600-106-341-1
05
پروژه های پژوهشی

مطالعه تهیه طرح مجتمع مسکونی (سایت اسکان) سامانه زری شهرستان سراوان

محقق : دکتر تقی طاوسی
تاریخ شروع : پاییز سال1384
تاریخ اتمام : پاییز سال 1385
مکان : اداره کل امور عشایر سیستان وبلوچستان

مطالعه شناخت وبرنامه ریزی ساماندهی دارین چاه شهرستان سراوان

محقق : دکتر تقی طاوسی
تاریخ شروع : پاییز سال 1384
تاریخ اتمام : زمستان سال 1385
مکان : اداره کل امور عشایر سیستان وبلوچستان