00
اطلاعات شخصی
اميرحمزه شهبازي
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درجه : مربی
شماره داخلی : 2431
شماره مستقیم : 33443385 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : Amir_3_1285@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

01
پروژه های پژوهشی

بررسی وضعیت کالاهای فرهنگی در شهر زاهدان

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1379
مکان : وزارت ارشاد

برنامه ریزی حریم شهر ایلام (برنامه ریزی کالبدی)

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1380
مکان :

طرح توسعه و عمران شهرستان میبد

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1371
مکان :

طرح امکان سنجی ایجاد شهر جدید یزد (برنامه ریزی کالبدی)

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1371
مکان :

طرح توسعه و عمران شهرستان اردکان

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1371
مکان :

طرح جامع توسعه شهرستان شاهرود

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1377
مکان :

طرح جامع توسعه شهرستان بجنورد- جاجرم

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1378
مکان :

طرح جامع توسعه شهرستان سمنان

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1377
مکان :

طرح جامع توسعه و عمران ایلام و ایوان

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1379
مکان :

طرح جامع طرح توسعه و عمران نهاوند

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1381
مکان :

طرح جامع توسعه و عمران ساوه

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1382
مکان :

طرح جامع توسعه و عمران لاهیجان و سیاهکل

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

طرح جامع توسعه ناحیه ایرانشهر(4 شهرستان سراوان،خاش،ایرانشهر و سرباز)

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

طرح توسعه و عمران ناحیه خمین (دلیجان و محلات و خمین)

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان :

طرح توسعه و عمران ناحیه لاهیجان (آستانه اشرفیه ،سیاهکل،لاهیجان،لنگرود،رودسر املش)

محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1386
مکان :
02
کارها

معاون آموزشی

دانشکده اقتصاد


معاون اداری مالی

دانشکده اقتصاد و علوم اداری


معاون آموزشی

دانشکده اقتصاد و علوم اداری