نسخه قابل چاپ
حبيب الله سالارزهي
گروه : مديريت دولتی و فناوری اطلاعات
درجه : دانشيار پایه 11
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33443385 54 98+

پست الکترونیک : salarzehi@gmail.com , salarzehi@mgmt.usb.ac.ir
وب سايت :
آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مدیریت و اقتصاد - گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات

تحصیلات
مديريت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان،
درجهکارشناسی, تاریخ: 1375
مديريت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجهکارشناسی ارشد , تاریخ: 1378
مديريت گرايش خط مشی گذاری عمومی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجهدکترای, تاریخ: 1383


کنفرانس ها
بررسي و رتبه بندي جايگاه ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران بلاياي طبيعي در ايران
نویسنده ها: پرويز خسروي - حبيب الله سالارزهي - سولماز ميرشكاري - محمدرضا سالاري فنودي
کنفرانسپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
تاریخ2  اسفند  1392, مکان: تهران
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي در ميان كاركنان شهرداري زاهدان
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - محمدعثمان حسين بر - بهمن كرد - سمانه محمدپور
کنفرانسدومین همایش ملی علوم و مدیریت نوین
تاریخ  شهریور  1392, مکان: گرگان
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاي سلامت سازماني مطالعه موردي ( شهرداري زاهدان و مناطق سه گانه آن )
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - بدرالدين اورعي يزداني - ريحانه پورحسن - الهه پورحسن
کنفرانسدومین همایش ملی علوم و مدیریت نوین
تاریخ  شهریور  1392, مکان: گرگان
ارائه مدل مفهومی جهت شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متو سط دانش بنیان
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، مجید متقی طلب و زهرا فیروز پور
کنفرانسهمایش ملی دانشگاه کارآفرین ، صنعت دانش محور
تاریخ25  اردیبهشت  1392, مکان: مازندران - دانشگاه مازندران
شناسايي مولفه هاي بازاريابي موثر بر وفاداري مسافران شركت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي: شركت هاي هواپيمايي شهر شيراز
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - فاطمه كاظم نژاد - عاطفه گلشاهي
کنفرانساولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت
تاریخ    1392, مکان:
مدل هاي سنجش سرمايه فكري در ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - فاطمه كاظم نژاد - عاطفه گلشاهي
کنفرانساولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت
تاریخ    1392, مکان:
مطالعه ارتقاء كارآفريني اجتماعي از طريق انباشت سرمايه اجتماعي
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - آرزو عباس پور
کنفرانسهمايش ملي دانشگاه كارآفرين (صنعت دانش محور)
تاریخ    1392, مکان:
مطالعه نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان
نویسنده ها: حبيب الله سالارزهي - آرزو عباس پور
کنفرانس
تاریخ    1392, مکان:
نوع شناسي كارآفريني و كارافرينان
نویسنده ها: مريم احمدزاده - حبيب الله سالارزهي - نورمحمد يعقوبي
کنفرانسهمایش ملی دانشگاه کارآفرین ، صنعت دانش محور
تاریخ    1392, مکان:
ارايه يك مدل مفهومي براي توسعه سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري_ صنعتي چابهار
نویسنده ها: آرمينا ميرزاده - حبيب الله سالارزهي - عبدالعزيز آبتين
کنفرانس
تاریخ    1392, مکان: گرگان
مدل هاي سنجش سرمايه فكري در ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
نویسنده ها: حبيب ا... سالارزهي - عاطفه گلشاهي - فاطمه كاظم نژاداصطهباناتي
کنفرانساولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت
تاریخ    1392, مکان: شیراز
شناسايي و اولویت بندی جهت گیریهای توسعه فاوا درناجادر افق 1404؛ با رويكرد آينده نگاري
نویسنده ها: علیرضا باباغیبی و حبیب الله سالارزهی
کنفرانساولین همایش ملی آینده پژوهی
تاریخ26  بهمن  1391, مکان: تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانش
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و علی رمضانی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی
تاریخ19  بهمن  1391, مکان: شیراز
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرك
نویسنده ها: دکتر حبیب الله سالارزهی ، محسن جهاندیده و ملک حسن پاد
کنفرانساوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ّﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و اﻗﺘﺪار درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
تاریخ  بهمن  1391, مکان:
ررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
نویسنده ها: امین رضا کمالیان- حبیب الله سالارزهی- فاطمه اصغر زاده
کنفرانسکنفرانس ملی: کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­ بنیان با چشم اندازی بر مراکز سه ­گانه کارآفرینی، رشد و پارک های علم و فنآوری، ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت(جامعه)
تاریخ23  آبان  1391, مکان: مازندران- بابلسر
نقش سرمایه فکری در ارتقاء ظرفیت نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی- فاطمه اصغرزاده
کنفرانسکنفرانس ملی: کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­ بنیان با چشم اندازی بر مراکز سه ­گانه کارآفرینی، رشد و پارک های علم و فنآوری، ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت(جامعه)
تاریخ23  آبان  1391, مکان: مازندران- بابلسر
بررسی عوامل موثر بروفاداری مشتریان (مطالعه موردی :شعب بانک تجارت شهرستان خرم آباد)
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی، لیلا رحمانی نژاد و نرگس زارع علمی
کنفرانسچهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
تاریخ23  مهر  1391, مکان: تهران مرکز همایش های بین المللی صدا و سیم
مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی
نویسنده ها: وحید ضیاء الدینی و حبیب الله سالارزهی
کنفرانسچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
تاریخ12  مهر  1391, مکان: زنجان
ارزيابي و بهبود فرايندهاي كاري فروش دركارخانه سيمان خاش با رويكرد مهندسي مجدد
نویسنده ها: فرشید تیره عیدورهی - حبیب الله سالارزهی
کنفرانسنخستین همایش سالیانه علوم مدیریت نوین
تاریخ5  شهریور  1391, مکان: گرگان
رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی
نویسنده ها: دکتر حبیب الله سالارزهی ، یاسر امیری و علی رمضانی
کنفرانسچهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
تاریخ25  بهمن  1390, مکان: دانشگاه شیراز
ارزیابی نظام مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری از دیدگاه کارکنان و مشتریان بانک¬های ملی زاهدان
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و سمیه طالب زاده
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی شهروندالکترونیکی و تلفن همراه
تاریخ26  دی  1390, مکان: تهران
راهکارهای مقابله با جرایم رایانه ای در شهر الکترونیک
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی محمد جواد جمشیدی محمد جعفر جمشیدی
کنفرانساولین کنفرانس ملي توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات ، ارتباطات و محاسبات
تاریخ24  آذر  1390, مکان: تبریز
ارائه معماری سرویس گرای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستانی در سلامت الکترونیک
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی سید سعید جوادی بیهقی معصومه عباس زاده محمد جواد جمشیدی
کنفرانسکنفرانس بین المللی مدیریت
تاریخ10  آذر  1390, مکان: تهران
بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی
نویسنده ها:
کنفرانسحبیب الله سالارزهی ، نورمحمد یعقوبی و اکبر آسیایی زاده
تاریخ5  آذر  1390, مکان: تهران
نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد مهندسی مجدد
نویسنده ها: فاطمه عابدی نژاد، حبیب الله سالارزهی
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
تاریخ19  آبان  1390, مکان: تهران
مطالعه عوامل موثر بر شادکامی کارکنان در سازمان : ارائه یک چارچوب نظری
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، فیروز بیگی و منصور کاشی
کنفرانسهمایش ملی چالش ها و ضرورت های تحول در نظام اداری ایران
تاریخ9  خرداد  1390, مکان: تهران
مديريت ارتباطبا مشتري رويكردي براي بهبود وفاداري مشتري مطالعه موردي: بانك پاسارگاد شهرستانخرم آباد
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و لیلا رحمانی نژاد
کنفرانسكنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي
تاریخ    1390, مکان: خرم آباد
نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد مهندسی مجدد
نویسنده ها: فاطمه عابدی نژاد مهرآبادی ، دکتر حبیب­الله سالارزهی
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
تاریخ    1390, مکان: تهران
بررسي رابطه بين عوامل تاكتيكي مديريت دانش و كسب مزيت رقابتي در سازمانها نوآور (مطالعه موردي: شركتهاي مستقر در مركز رشد كرمان)
نویسنده ها: مسلم معتمدي فر و حبیب الله سالارزهی
کنفرانس اولين كنفرانس دانشجويي كارآفريني كشور
تاریخ    1390, مکان: تهران
بررسي رابطه بين عوامل تاكتيكي مديريت دانش و كسب مزيت رقابتي در سازمانها نوآور (مطالعه موردي: شركتهاي مستقر در مركز رشد كرمان)
نویسنده ها: مسلم معتمدي فر و حبیب الله سالارزهی
کنفرانس اولين كنفرانس دانشجويي كارآفريني كشور
تاریخ    1390, مکان: تهران
بررسي رابطه بين عوامل تاكتيكي مديريت دانش و كسب مزيت رقابتي در سازمانها نوآور (مطالعه موردي: شركتهاي مستقر در مركز رشد كرمان)
نویسنده ها: مسلم معتمدي فر و حبیب الله سالارزهی
کنفرانس اولين كنفرانس دانشجويي كارآفريني كشور
تاریخ    1390, مکان: تهران
ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت الماس کویر
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و وحید ضیاء الدینی
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
تاریخ    1390, مکان:
ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت الماس کویر
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و وحید ضیاء الدینی
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
تاریخ    1390, مکان:
نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در بهره وری سازمانی با رویکرد کایزن
نویسنده ها: دکتر حبیب الله سالارزهی- ابوالفضل آرین- علی دریکنده
کنفرانساولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی
تاریخ11  اسفند  1389, مکان: تهران- دانشگاه شهیدبهشتی
کارآفرینی سازمانی در یک چارچوب سیستمی
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی - جلیل هاشمی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
تاریخ27  بهمن  1389, مکان: دانشگاه شیراز
ارزيابي آمادگي اجراي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه درآمد و امور مشتركين شرکت آبفای مشهد
نویسنده ها: باقر کرد، حبیب اله سالارزهی ، سید احمد اعلمی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
تاریخ27  بهمن  1389, مکان: دانشگاه شیراز
نظريه سرريز دانش كارآفريني در چارچوب تفكر استراتژيك
نویسنده ها: عطاءالله براهويي ، حبيب الله سالارزهي
کنفرانساولين كنفرانس بين¬المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني
تاریخ27  بهمن  1389, مکان: دانشگاه شیراز
نقش مدیریت دانش مشتری درمزیت رقابتی پایدار شرکتهای تجاری
نویسنده ها: دكتر حبيب الله سالارزهي- فاطمه عابدي نژاد مهرآبادي
کنفرانسسومين كنفرانس ملي مديريت دانش
تاریخ19  بهمن  1389, مکان: تهران، سالن همايش هاي بين المللي رازي
Motivations of Social Entrepreneurship from Islamic Perspective in Islamic Republic of Iran
نویسنده ها: Habibollah Salarzehi, Farideh Arhami and Hamed Aramesh
کنفرانسInternational Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management
تاریخ3  بهمن  1389, مکان: اندونزی
IT based-business innovation (
نویسنده ها: Baqer Kord, Hamed Armesh and Habibollah Salarzehi
کنفرانسInternational Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management
تاریخ3  بهمن  1389, مکان: اندونزی
Evaluation of Information Technology Portfolio Management Software Using a Fuzzy Logic Algorithm
نویسنده ها: Habibollah Salarzehi - Hamid Khajooei - Hashem Nasrabadi
کنفرانسششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه
تاریخ26  دی  1389, مکان: تهران همایش‏های بین ‏المللی برج میلاد
تاثيرتكنولوژي اطلاعات بر طراحي سازمان
نویسنده ها: محمد لمعي - حبيب اله سالارزهي - نورمحمد يعقوبي
کنفرانسچهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي
تاریخ17  آبان  1389, مکان: تهران -مرکز همایش های بین المللی رازی
مدیریت عملکرد، از الگوی کارت امتیازی متوازن تا الگوی سرآمدی سازمانی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی و فاطمه سارانی
کنفرانسچهارمین همایش ملی مدیریت عملکرد
تاریخ29  اردیبهشت  1389, مکان: تالار علامه امینی دانشگاه تهران
فرصت های کارآفرینانه در توسعه کسب و کارهای تجاری کوچک از طریق انباشت سرمایه های اجتماعی
نویسنده ها: حبیب اله سالارزهی فاطمه میرشمسی
کنفرانسهمایش ملی کارآفرینی و توسعه
تاریخ15  اردیبهشت  1389, مکان: دانشگاه ایلام
نقش تعاونی ها در توسعه کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی
نویسنده ها: جلیل هاشمی و حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش ملی کارآفرینی و توسعه
تاریخ15  اردیبهشت  1389, مکان: دانشگاه ایلام
اثر کارآفرینی اجتماعی بر توسعه روستایی با رویکرد عوامل سرمایه اجتماعی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی و فریده ارحامی
کنفرانسهمایش ملی کارآفرینی و توسعه
تاریخ15  اردیبهشت  1389, مکان: دانشگاه ایلام
Investigation and Comparison of Stress Coping Strategies and life Satisfaction of Sistan and Baluchestan Students
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس45th National and 14th International Conference the Indian Academy of Applied Psychology ( IAAP
تاریخ18    1389, مکان: هند
Voluntary Cooperation and Social Entrepreneurship in Rural Areas of Iran: A Case Study of Sistan & Baluchistan Province
نویسنده ها: Mohammad Osman Hosseinbor Habibollah Salarzehi Fatemeh Mirshamsi Farideh Arhami
کنفرانسThe 7 th SME,s in a global economy conference 2010 : challenges and prospects
تاریخ15    1389, مکان: مالزی - ساراواک
لزوم تهيه برنامه فراگير مديريت فرايند توسعه سرمايه ي انساني
نویسنده ها: سيدرضا سيدجوادين - حبيب اله سالارزهي - محمدحسين ياراحمدزهي - عبدالعزيز آبتين
کنفرانسدومين كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري
تاریخ    1389, مکان: زنجان - دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان
عدالت سازمانی از دیدگاه قرآن
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی
کنفرانسهمایش ارتقاء سلامت سازمانی
تاریخ    1389, مکان:
رویکرد جهادی برای بازمهندسی فرآیند های کاری
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و علی راستی
کنفرانسکنفرانس فناوری اطلاعاتو جهاد اقتصادی
تاریخ    1389, مکان:
کاربرد تصميم‌گيري چند معياره فازي براي انتخاب بهترين استراتژي‌ در شرکت سهامي توليدي تور ماهيگيري زاهدان
نویسنده ها: بهروز رياحي. حبيب سالارزهي. مجيد استيري
کنفرانسچهارمین نفرانس رياضي کاربردي ايران
تاریخ19  اسفند  1388, مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
نوآوری سازمانی و تاثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی،دکتر امین رضا کمالیان،فاطمه سارانی
کنفرانساولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای
تاریخ11  آذر  1388, مکان: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان
امکان سنجی استقرار خوشه صنعتی شیلات چابهار و اثرات آن بر توسعه منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی،دژکام جاسم
کنفرانساولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای
تاریخ11  آذر  1388, مکان: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان
کسب و کارهای خانوادگی زمینه ساز توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی،مجتبی فرخی استاد، مصطفی فرخی استاد، عبدالکریم عبداللهی
کنفرانساولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای
تاریخ11  آذر  1388, مکان: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان
نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه پایدار منطقه ای
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی، سیدمحمدصادق خاکسار، اصغر افشارجهانشاهی
کنفرانساولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای
تاریخ11  آذر  1388, مکان: زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان
نقش فناوری اطلاعات در مندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسدومین کنفرانس ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ  آبان  1388, مکان: تهران
شهر الکترونیک ؛ بستر اساسی توسعه نظام آموزش های الکترونیک در ایران
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسچهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی در ایران
تاریخ  آبان  1388, مکان: دانشگاه علم و صنعت
کارآفرینی سازمانی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسدومین کنفرانس ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ  آبان  1388, مکان: تهران
نقش مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان و ارائه الگوی مناسب
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانساولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
تاریخ  مهر  1388, مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
Digital gap in Iranian rural areas ( Case study at Sistan and Baluchestan –Iran
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسInternational Conference on Business and Economic Research
تاریخ    1388, مکان: مالزی
وقف به مثابه الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی
تاریخ21  آبان  1387, مکان: اصفهان
فرهنگ لایه نهادین خلاقیت و کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ  آبان  1387, مکان: تهران
نقش ارزش ها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش اسلام و توسعه
تاریخ  اردیبهشت  1387, مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
عوامل محیطی اثرگذار بر کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ  اسفند  1386, مکان: تهران
آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر در ایران
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسهمایش ملی شوراها
تاریخ  اردیبهشت  1384, مکان: تهران- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
جهانی شدن و هویت ملی
نویسنده ها: دکتر محمدعثمان حسین بر و دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانسچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
تاریخ    , مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارآفرینی و توسعه در کشورهای اسلامی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی، دکتر محمدعثمان حسین بر و بهمن کرد
کنفرانسچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
تاریخ    , مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در شركتهاي كوچك و متوسط
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و رقیه پریش
کنفرانسدومين همايش فناوري اطلاعات، حال، آينده
تاریخ    , مکان:

نشریات
حکمرانی خوب در آموزش‌وپرورش
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی
نشریهویژه نامه روزنامه شرق،
تاریخ7  آذر  1394
تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی، طاهر روشندل اربطانی و احسان معصومی
نشریهپژوهش های مدیریت عمومی، شماره 25
تاریخ27  آذر  1393
شناسايي و رتبهبندي ابعاد مديريتي موثر در استقرار سامانه مديريت امنيت اطلاعات با رويكرد تحليل سلسله مراتبي فازي
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی -سنا جاوید
نشریهفصلنامه پژوهش هاي حفاظتي امنيتي دانشگاه جامع امام حسين(عليه السلام)، سال سوم، شماره ي 11 (
تاریخ15  آذر  1393
ررسي نقش اجتماعي پليس فتا در احساس امنيت خانواده ها در فضاي سايبر (مطالعه موردي: خانواده هاي ساكن در شهر مشهد مقدس)
نویسنده ها: عليرضا باباغيبي ازغندي ، حبيب ا... سالارزهي
نشریهدو فصلنامه پليس زن ، شماره 20، بهار و تابستان 1393 ص 5
تاریخ17  اردیبهشت  1393
ارزيابي كارايي نسبي پروژه هاي مسكن مهر با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA) (مطالعه شهرهاي بالاي 25 هزار نفر استان سيستان و بلوچستان)
نویسنده ها: ميلاد وفادار اصغري*، باقر كرد، حبيب الله سالارزهي
نشریهفصلنامه اقتصاد و مديريت شهري، شماره 5، زمستان 1392 ص 1
تاریخ11  بهمن  1392
بررسي رابطه بين توانمند سازي روانشناختي كاركنان و كيفيت ارايه خدمات بر اساس مدل سروكوال (مطالعه موردي: شهرداري زاهدان)
نویسنده ها: محمد عثمان حسين بر، بهمن كرد، حبيب الله سالارزهي، سمانه محمدپور
نشریهفصلنامه دانش ارزیابی
تاریخ15  مرداد  1392
نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
نویسنده ها: امین رضا کمالیان- حبیب الله سالارزهی - خدا دادا اولیایی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی یادگیری الکترونیکی
تاریخ  مرداد  1392
ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی شهرداری مشهد در حوزه آموزش ضمن خدمت مطالعه موردی شهرداری منطقه 10 مشهد
نویسنده ها: بهار ملکی ، مجید صدیق رضوانی و حبیب الله سالارزهی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات ، پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران
تاریخ10  خرداد  1392
بررسي تاثير عوامل رفتاري بر ارتقاي سلامت سازماني مطالعه موردي (مناطق سه گانه شهرداري زاهدان)
نویسنده ها: دكتر حبيب الله سالارزهي، دكتربدرالدين اورعي يزداني، ريحانه پورحسن، الهه پورحسن
نشریهفصلنامه دانش ارزیابی
تاریخ15  اردیبهشت  1392
بررسی وضعیت موجود عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش
نویسنده ها: علیرضا باباغیبی و حبیب الله سالارزهی
نشریهفصلنامه توسعه سازمانی پلیس سال نهم، شماره 4 (پياپي 43)، زمستان 1391
تاریخ20  بهمن  1391
نقش مولفه هاي مديريت دانش در پيش بيني مؤلفه هاي سلامت سازماني
نویسنده ها: دکتر حبیب الله سالارزهی ، عبدالباسط مراد زاده و عباس عرب
نشریهپژوهش های مدیریت عمومی
تاریخ13  بهمن  1391
بررسی ابعاد کیفیت خدمات درمانی با رضایتمندی و وفاداری بیماران در بیمارستان سینا مشهد
نویسنده ها: یوسف نوشیروانی ، حبیب الله سالارزهی و باقر کرد
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی رستمینه
تاریخ  آذر  1391
شناسايي و اولویت بندی جهت گیریهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404؛ با رويكرد آينده نگاري
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی، طاهر روشندل اربطانی و علیرضا باباغیبی
نشریهپژوهشنامه علمی - پژوهشی نظم و امنیت انتظامی
تاریخ  آذر  1391
The Relationship of Service Failure Attributions, Service Recovery Justice and Recovery Satisfaction in the Context of Airlines
نویسنده ها: Davoud Nikbin, Ishak Ismail, Malliga Marimuthua & Habibollah Salarzehi
نشریهScandinavian Journal of Hospitality and Tourism, ISI Journal, Impact Factor: 0.630
تاریخ8  مهر  1391
مقایسه کارآمدی مدل های آریما و ارفیما برای پیش بینی شاخص قیمت
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، منصور کاشی و سید حسن حسینی و محمود دنیائی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری
تاریخ  تیر  1391
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل در ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ : از ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی حبیب ابراهیم پور
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی ، دانشگاه تهران
تاریخ  اردیبهشت  1391
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی کسب وکار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از MADM فازی
نویسنده ها: یاسر امیری ، حبیب اله سالارزهی و رقیه پریش
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ  اردیبهشت  1391
A evaluation of service quality in internet banking and customer satisfaction (an empirical study in Iran)
نویسنده ها: Habibollah Salarzehi, Asgar Sarafizadeh and Fatemeh Ghadiri
نشریهElixir Management 42 (2012) 6400-6409
تاریخ  اردیبهشت  1391
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای
نویسنده ها: حبیب ا...سالارزهی ،جاسم دژکام
نشریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی
تاریخ    1391
بررسی الگوی مصرف خانوار های شهری ایرانی در چارچوب رویکرد سنجش کشش های مارشالی
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، محمد نبی شیهکی و ابراهیم نوری
نشریهپژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
تاریخ    1391
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کار های خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و جاسم دژکام
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات صنعتی
تاریخ    1391
بررسی الگوی مصرف خانوارهای شهری ایرانی
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابراهیم انوری
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد کلان
تاریخ    1391
شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکتورنیکی سنجش
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، یاسر امیری، علی رمضانی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی یادگیری الکترونیکی
تاریخ    1391
شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکتورنیکی سنجش
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی ، یاسر امیری، علی رمضانی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی یادگیری الکترونیکی
تاریخ    1391
بررسي عوامل مؤثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در شرکت هاي بيمه
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و یاسر امیری
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی
تاریخ  تیر  1390
A Survey of Relationship Between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior in Iran
نویسنده ها: Habibollah Salarzehi Nour Mohammad Yaghoubi Maryam Naroei Liem Gai Sin
نشریهInternational Business and Management
تاریخ    1390
برررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه
نویسنده ها: دکتر حبیب ا... سالرزهی ، یاسر امیری
نشریهپژوهش های مدیریت عمومی
تاریخ    1390
تحليل توسعه يافتگي بهره وري صنايع ايران با استفاده از تاكسونومي عددي
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و یاسر امیری
نشریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی
تاریخ  آذر  1389
(Digital Gap in Iranian Rural Areas (Case Study at Sistan and Baluchestan-Iran
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر حبیب اله سالارزهی، حامد آرامش و رویا شاکری
نشریهInternational Journal of Business and Management
تاریخ27    1389
ررسي ارتباط بين نوع ساختار سازماني و ميزان فساد اداري مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي منتخب شيراز
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی و یاسر امیری
نشریهفصلنامه دانش ارزیابی
تاریخ    1389
ارزيابي آمادگي الکترونيکي شرکت هاي کوچک و متوسط به منظور ورود به عرصه تجارت الکترونيکي در شهرک صنعتي بزرگ شيراز
نویسنده ها: طاهر روشندل اربطانی ، حبیب الله سالارزهی ، باقر کرد و رقیه پریش
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین
تاریخ    1388
کارآفرینی در عصر جهانی شدن
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی و جلیل هاشمی
نشریهماهنامه سیاسی و اقتصادی
تاریخ    1388
کارآفرینی تجاری و اجتماعی در بسته ارزش های اسلامی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریهفصلنامه فرهنگی ندای اسلام
تاریخ    1387
حكمراني محلي مطلوب: رويكرد نوين اداره امور محلي
نویسنده ها: دکتر حبيب اله سالارزهي
نشریهفصلنامه اقتصاد و مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان
تاریخ    1384
اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول
تاریخ    1384
تکنیک ارزش برتر : الگوی نوین برای ارزیابی عملکرد سازمان های محلی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریهفصلنامه فرهنگ مدیریت ، دانشگاه پردیس قم
تاریخ    
از شهر الکترونیک تا شهر دانش گرا
نویسنده ها: حبیب الله سالارزهی- داود حسینی
نشریهماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی
تاریخ    

کتاب ها

مترجم:
تیراژ:
منتشر کننده:
ISBN:
مدیریت ارتباط با مشتری
مترجم: نور محمد یعقوبی ، حبیب الله سالارزهی ، صادق خاکسار و امین قره چاهی
تیراژ: آلوک کومار رای
منتشر کننده: انتشارات مرندیز
ISBN:
مدیریت دانش (راهنمای مصور)
مترجم: حبیب ابراهیم پور، نورمحمد یعقوبی و حبیب الله سالارزهی
تیراژ:
منتشر کننده: نشر همدان
ISBN:
بازاریابی : رویکرد های نوین
مترجم: تالیف دکتر حبیب الله سالارزهی- علیرضا تشکریان
تیراژ: 1000
منتشر کننده: انتشارات مهربان با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان
ISBN:

عضویت
عضو انجمن علوم مدیریت ایران
تاریخ :
عضو کمیته منتخب دانشکده مدیریت و حسابداری
تاریخ :
عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری
تاریخ : از سال 1384 تا کنون
عضو شورای آموزشی دانشگاه
تاریخ : از سال 1384 تا کنون

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
مدیریت توسعه و توسعه انسانی
حکمرانی خوب
مدیریت تحول
کارآفرینی و خلاقیت
بهره وری و کیفیت
تعالی سازمانی و مدیریت عملکرد
فناوری اطلاعات ،شهر الکترونیک

پروژه های پژوهشی
مجری طرح گروه بندی مشاغل و برنامه ریزی جانشینی در شرکت برق منطقه ای استان تهران
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1379 , تاریخ اتمام : 1380
مکانتهران-شرکت برق منطقه ای استان
مجری طرح سنجش فرهنگ و بهبود مستمر در شرکت برق منطقه ای استان تهران
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1380 , تاریخ اتمام : 1381
مکانتهران-شرکت برق منطقه ای استان
مجری طرح ارزیابی آثار خصوصی سازی بر وضعیت کمی و کیفی نیروی کار در شرکت های واگذار شده
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1379 , تاریخ اتمام : 1381
مکانزاهدان- موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی
مجری طرح ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات بر اشتغال در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1387 , تاریخ اتمام : 1388
مکانزاهدان
همکار اصلی طرح پژوهشی ارزیابی وضعیت اشتغال کارآموختگان فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1386 , تاریخ اتمام : 1387
مکانزاهدان-سازمان فنی و حرفه ای استان
همکار اصلی طرح پژوهشی ارزیابی پیشرفت طرح های اشتغال زایی استان در برنامه پنج ساله سوم توسعه
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1386 , تاریخ اتمام : 1387
مکانزاهدان
مشاور طرح پژوهشی طراحی الگوی برنامه ریزی نیروی انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1385 , تاریخ اتمام : 1387
مکانزاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجری طرح امکان سنجی خوشه صنعتی شیلات چابهار
محقق : دکتر حبیب اله سالارزهی
تاریخ شروع1388 , تاریخ اتمام : 1388
مکانشرکت شهرک های صنعتی استان
عنوان گزارش مطالعات سيستم بازار يابي از طريق بازاريابي و پياده سازي برنامه هاي عملياتي جهت فروش و صادرات خوشه هاي صنعتي شيلات چابهار
محقق : دکتر حبیب الله سالارزهی و همکاران
تاریخ شروع1389 , تاریخ اتمام : 1391
مکانچابهار
راهنمائی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
محقق : راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
تاریخ شروع1385 تا کنون , تاریخ اتمام :
مکان


کارها
معاون آموزشی و تحصیلا تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اداری
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
تاریخ:
معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشکده مدیریت و حسابداری
تاریخ: از 1385 تا کنون
مشاور منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران به مدت دو سال
پژوهش
تاریخ: 1379 لغایت 1381
عضو شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آموزش
تاریخ: 1384 لغایت 1392
عضو شورای پژوهش کمیته امداد امام خمینی ره استان
مشاوره
تاریخ: 1391 تا کنون