00
اطلاعات شخصی
محمود خسروي
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : دانشيار
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

جغرافیا

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی

جغرافیای طبیعی گرایش هیدروکلیمای کاربردی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

تحلیل وضعیت سیل خیزی استان گیلان با استفاده از تکنیک های آماری و سنجش از دور

نویسنده ها:محمود خسروی،محسن عباس نیا و سیما پورهاشمی
کنفرانس: اولین کنفرانس ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
مکان: زاهدان

بررسی و پهنه بندی یخبندان بهاره در استان لرستان با استفاده از GIS

نویسنده ها:محمود خسروی ،لیلا مکرم،محمدیاریان
کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
مکان: دانشگاه خوارزمی،تهران

تحلیل و پهنه بندی سرمازدگی پاییزه در استان لرستان

نویسنده ها:محمود خسروی ،لیلا مکرم،محمدیاریان
کنفرانس: کنفرانس ملی چالش های سازگاری با تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش آثار سوء آن،
مکان: دانشگاه شمال،آمل

تحليل آماري پديده شرجي در استان خوزستان

نویسنده ها:محمود خسروی،فائقه الماسی،نسرین حسین آبادی
کنفرانس: نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي
مکان: ،دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته كرمان

پايش و تحليل خشكسالي استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص هاي خشكسالي (RAI-SPI)

نویسنده ها:محمود خسروی،رویا پورکریم،فریده باکفایت رودی
کنفرانس: نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي
مکان: دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته كرمان

بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده شده در شكل گيري گردو غبارهاي فراگير جنوب غرب ايران

نویسنده ها:کوهزاد رییس پور،محمود خسروی،تقی طاوسی
کنفرانس: نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي
مکان: دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته كرمان

بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأكيد برعملكرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز

نویسنده ها:محمود خسروی،اسد قبادی
کنفرانس: نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي
مکان: دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته كرمان

تحلیل زمانی و مکانی گردغبار حوضه کشکان

نویسنده ها:مهدی مهدی نسب،محمود خسروی
کنفرانس: اولین همایش بین المللی ریزگردها،مدیریت،عوامل و پیامدها
مکان: دانشگاه لرستان خرم آباد

بررسی و تبیین کاربرد تکنیکهای داده کاوی در هواشناسی و مطالعات اقلیمی

نویسنده ها:محمود خسروی،پرویز خسروی و محسن بستانی
کنفرانس: ششمین کنفرانس داده کاوی ایران
مکان: دانشگاه امیرکبیر تهران

تحلیل دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهر طی دوره آماری 1385 – 1359 با استفاده از مدل زنجیره مارکف

نویسنده ها:تقی طاوسی،محمود خسروی و خالد قادری زه
کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: دانشگاه تبریز

بررسی سناریو های تغییرات اقلیمی آینده در جهان اسلام و ارائه راهکار های مدیریتی جهت سازگاری و مقابله با اثرات آن

نویسنده ها:محمود خسروی،محسن بستانی
کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: دانشگاه تبریز

نقش توسعه شهري در افزايش شدت سيلابها مطالعه موردي شهر زاهدان

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
مکان: ايران -اصفهان

اثرات متقابل انسان و محيط طبيعي در دشت سيستان

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: سمپوزيوم بررسي توان طبيعي استان س وب براي برنامه ريزيهاي منطقه اي
مکان: ايران-زاهدان

ملاحظاتي پيرامون اثرات ميكروكليما تو لوژي جزيره گرمايش شهر

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: اولين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم
مکان: ايران -تهران

بررسي نوسانات و جريانات خليج فارس

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: هفتمين كنگره جغرافيايي ايران
مکان: ايران-تهران

تلفيق جاودانه معماري و فرهنگ ايران

نویسنده ها:محمد علي قصري - محمود خسروي
کنفرانس: نخستين همايش جلوه هاي فرهنگي تمدني ايران زمين در آئينه استان سيستان و بلوچستان
مکان: ايران-زاهدان

سيستم مراقبت از شدت و وسعت خشكسالي براساس پهنه بندي شاخص پالمر

نویسنده ها:محمود خسروي-سهيلا جوانمرد
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي
مکان: ايران-كرمان

بررسي شاخص هاي ارزيابي شدت خشكسالي و امكان سنجي كاربرد شاخص شدت خشكسالي پالمر در ايران

نویسنده ها:محمود خسروي - سهراب محمد نبا قرايي - ناصر جاوداني
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي
مکان: ايران-كرمان

برنامه ريزي حفاظت و مديريت بهره برداري بهينهاز منابع آب حوضه آبريز زاهدان

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: همايش بررسي مسائل بهداشتي و حفاظت از منابع آب
مکان: ايران -زاهدان

پايش خشكسالي بر اساس نمايه spiدهكها و نرمال در استان سيستان وبلوچستان

نویسنده ها:حسين مقدم - محمود خسروي
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب
مکان: ايران -زابل

بررسي بيلان آبي استان خراسان از نظر وضعيت ذخيره رطوبت خاك

نویسنده ها:جاوداني، ناصر- محمد نيا قرائي، سهراب - خسروي، محمود
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله بابحران آب
مکان: ايران-زابل

IMPACTS OF EL NINO/SOUTHERN OSCILLA TION(ENSO) ON THE IRAN SOUTH EAST SUMMER AND AUTUMNAL PRECIPITATION ANOMALIES

نویسنده ها:خسروي، محمود- كاوياني، محمد رضا و غيور، حسنعلي
کنفرانس: 13th conference of Applied Climatology
مکان: USA- portland

ENSO and Teleconnection Patterns Impacts on Summer and autumnal Precipitation Anomalies in Southeast Iran

نویسنده ها:خسروي، محمود - غيور، حسنعلي
کنفرانس: انجمن بين المللي جغرافيدانان (IGU)
مکان: افريقاي جنوبي-دوربان

ENSO,NAO and AO Signals on the Autumnal Climate Conditions in the Southeast of IRAN

نویسنده ها:خسروي، محمود -كاوياني، محمدرضا و غيور، حسنعلي
کنفرانس: International conference oceanography of the eastern editerreaneam and black sea-Ankara-Turkey
مکان: Turkey

نقش توسعه شهري در افزليش شدت سيلابها مطالعه موردي شهر زاهدان

نویسنده ها:خسروي، محمود
کنفرانس: هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
مکان: ايران-اصفهان

نشانه هاي پديده انسو (Enso ) در اقليم پاييزه جنوب شرق ايران

نویسنده ها:خسروي، محمود
کنفرانس: هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران
مکان: ايران_اصفهان

ملاحظاتي پيرامون اثرات ميكروكليماتولوژي جزيره گرمايي شهر

نویسنده ها:خسروي، محمود
کنفرانس: اولين كنفرانس منظقه اي تغيير اقليم
مکان: ايران-تهران

بحثي پيرامون تنگناهاي كمبود آب و مشكلات انتقال آب مورد نياز شهر زاهدان

نویسنده ها:خسروي، محمود
کنفرانس: اولين همايش استان شناسي استان سيستان و بلوچستان
مکان: ايران_زاهدان

كاربرد تكنيك هاي امار تحليلي در روشهاي مدرن طبقه بندي مطالعه موردي اقليم سينوتپيك

نویسنده ها:محمود خسروي
کنفرانس: دهمين كنگره جغرافيايي ايران
مکان: ايران-تهران

بررسي انطباق سري هاي زماني دماي مشهد با تغييرات و نوسانات دماي كره زمين

نویسنده ها:خسروي، محمود - جاوداني، ناصر و محمد نيا قراني، سهراب
کنفرانس: سومين كنفرانس منطقهاي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم
مکان: ايران-دانشگاه اصفهان

امكان سنجي استفاده از انرژي بادي در تامين نيازهاي جوامع روستايي استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محمود خسروي - مهدي خسروي
کنفرانس: چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي
مکان: ايران-چابهار
03
نشریات

بررسی ارتباط بارش و دمای ایران با چرخه لکه های خورشیدی با استفاده از پالایش موجک

نویسنده ها:محمود خسروی،شیما جلیلیان رستمی
نشریه:نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

شبيه سازي تغييرات اقليمي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از ريزگرداني داده هاي مدل گردش عمومي جو(GCM) براي دوره اقليمي(2040-2009)

نویسنده ها:محمود خسروی،تقی طاوسی و اکبر زهرایی
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

Atmospheric blocking anomalies as the synoptic precursors prior to the induced earthquakes: a new climatic conceptual model

نویسنده ها:M. R. Mansouri Daneshvar, T. Tavousi, M. Khosravi
نشریه:International Journal of Environmental Science and Technology

محاسبه، ارزیابی و تحلیل توزیع مکانی شاخص پرتو فرابنفش در گستره ایران

نویسنده ها:علیرضا موقری،محمود خسروی
نشریه:نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بررسی کنش های چرخندی ایران

نویسنده ها:محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا ؛ بهروز حیدری
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه

شناسایی و آشکار سازی طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاده از سنجنده AVHRR

نویسنده ها: جهانبخش سعيد, ولي زاده كامران خليل, خسروي محمود, زينالي بتول ،اصغري صياد
نشریه:مجله فضای جغرافیایی

طبقه بندی دما و بارش ایران زمین با استفاده از روش های زمین آماری و تحلیل خوشه ای

نویسنده ها:فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای
نشریه:محمود خسروی،مهدی دوستکامیان،سید حسین میر موسوی،علی بیات و احسان بیک رضایی

تحلیل همدیدی سامانه های شرجی در استان خوزستان

نویسنده ها:محمود خسروی ،بهلول علیجانی و فائقه الماسی
نشریه:نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی،محمود خسروی،سید ابولفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان های فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی،محمود خسروی،سید ابولفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه

تحلیل همدیدی یخبندانهای زمستانه منطقه سیستان،(مورد ژانویه سال 2008)

نویسنده ها:محمود خسروی،نعمت ا... صفرزایی و محسن ارمش
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی

The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran

نویسنده ها:Koohzad Raispour; Mahmood Khosravi; Taghi Tavousi; Mohammad Sharifikiya
نشریه:Air Quality, Atmosphere & Health Journal ISI

Seismic triggering of atmospheric variables prior to the major earthquakes in the Middle East within a 12-year time-period of 2002–2013

نویسنده ها:Mr.Mansouri Daneshvar,Mahmood Khosravi,Taghi Tavousi
نشریه:Journal of Natural Hazards (ISI)

مقایسه پهنه های بارشی ایران با استفاده از داده های ماهواره ای و ایستگاه های زمینی

نویسنده ها:محمود خسروی،محسن بستانی،محمد علی عزیزاقلی و مصدق گودرزی
نشریه:نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

Agroclimatic zoning of sugar beet in Kermanshah province using GIS

نویسنده ها:فاطمه فیروزی ،حسین نگارش و محمود خسروی
نشریه:Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES

تأثير فعالیت های خورشيدي بر بارش استان گلستان (دوره آماري 1961 تا 2005)

نویسنده ها:محمود خسروی،سمیرا میر دیلمی
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

Synoptic detection of the short-term atmospheric precursors

نویسنده ها:MR Mansouri Daneshvar, T Tavousi, M Khosravi
نشریه:Air Quality, Atmosphere & Health Journal-ISI)

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

نویسنده ها: پيمان محمودی، محمود خسروی،سيد ابوالفضل مسعوديان ،بهلول عليجانی
نشریه:فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

شناسايي امواج گرمايي ايران

نویسنده ها:مرتضی اسماعیل نژاد،محمود خسروی،بهلول علیجانی و سید ابوالفضل مسعودیان
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه

مکانیابی پهنه های اکوتوریستی شهرستان پلدختر در فصول سال بر اساس GIS با تأکید بر زاویه تابش خورشید

نویسنده ها:محمود خسروی ،مهدی مهدی نسب و بهمن شفیعی
نشریه:مجله چشم اانداز جغرافیایی در مطالعات انسانی

Assessment of drought hazard impact on wheat cultivation using standardized precipitation index in Iran

نویسنده ها:MR Mansouri Daneshvar, A Bagherzadeh, M Khosravi
نشریه:Arabian Journal of Geosciences-ISI

برآورد و پهنه بندي تابش خورشيدي دريافتي در سطح افقي با استفاده از پارامترهاي اقليمي در محيط ¬¬GIS (مطالعه¬موردی: استان¬آذربایجان-شرقی

نویسنده ها:محمود خسروی،سعید جهانبخش و جعفر درخشی
نشریه:مجله فضای جغرافیایی

نقش سامانه موسمی در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:تقی طاوسی،محمود خسروی،نسرین حسین آبادی
نشریه:جغرافیا و مخاطرات محیطی

Studying of Drought, Modeling and Forecasting the Precipitation of Shiraz City

نویسنده ها:فاطمه فیروزی ،حسین نگارش و محمود خسروی
نشریه:Archives of Applied Science Research

بررسی نقش سیستم های "کم فشار بریده شده"در شکل گیری گرد و غبار های فراگیر جنوبغرب ایران

نویسنده ها:کوهزاد رییس پور،محمود خسروی و تقی طاوسی
نشریه:فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)

بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندر قند بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسنده ها:محمود خسروی ،محمد امانی،محمود حسین زاده کرمانی
نشریه:چغندر قند

Studying of Drought, Modeling and Forecasting the Precipitation of Shiraz

نویسنده ها:Fateme Firouzi,Hossien Negaresh,Mahmood Khosravi
نشریه:Archives of Applied Science Research

Modeling Minimum Temperature via Adaptive

نویسنده ها:Hojatollah Daneshmand, Taghi Tavousi, Mahmood Khosravi, Saeed Tavakoli.
نشریه:Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences(ISI)

مطالعه‎ي همديد تيپ‎هاي هواي غالب منطقه‎ي سيستان (ايستگاه زابل)

نویسنده ها:محمود خسروی و حمید نظری پور
نشریه:مجله پژوهشهاي جغرافياي طبيعي

مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس

نویسنده ها:فاطمه فیروزی،حسین نگارش و محمود خسروی
نشریه:فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

پيش بيني خشك سالي با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي : ايستگاه شيراز

نویسنده ها:محمود خسروی،مریم نصیری،علی اکبر صفوی و نرجس پور جعفریان
نشریه:فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

نویسنده ها:محمود خسروی و محسن آرمش
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

پيش بيني خشکسالي با ديدگاه يک ساله با استفاده از مدل فازي- عصبي، سری های زمانی خشکسالی و شاخص هاي اقليمي، مطالعه موردي زاهدان"

نویسنده ها:حسين حسين پور، مهدي اژدري مقدم، محمود خسروي
نشریه:مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب

تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش

نویسنده ها:محمود خسروی; اکبر زهرایی; حسین حیدری; سارا بنی نعیمه
نشریه:مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

نابهنجاری‌هاي همدیدی منجر به یخبندان‌هاي فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی،محمود خسروی،سید ابولفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

پيش بيني خشکسالي با استفاده از مدل فازي-عصبي، شاخص هاي اقليمي، بارندگي و شاخص خشکسالي (مطالعه موردي: زاهدان)

نویسنده ها: اژدري مقدم مهدي, خسروي محمود, حسين پورنيكنام حسين, جعفري ندوشن احسان
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

تجزیه و تحلیل ناهنجاری های اقلیمی موثر برفرایند بیابان زایی در منطقه ی خضرآباد یزد

نویسنده ها:حسين نگارش، حسن فلاح فيروزآباد ، محمود خسروی
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

تاثیر دمای سطح دریای عمان بر بارش فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب شرقی ایران

نویسنده ها:محمود خسروی،بهروز صباغی،محمد سلیقه
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی

الگوهای فضایی اهمیت تداوم بارش ایران

نویسنده ها:حميد نظری پـور، محمود خسـروی ، سيـد ابوالفضل مسعوديان
نشریه: مطالعات مناطق خشک ایران

پهنه بندی اقلیمی غرب و شمال غرب ایران با رویکردی بر مدیریت نوسازی راه

نویسنده ها:محمود خسروی و پیمان محمودی
نشریه:مجله فضای جغرافیایی

تحلیل همدید پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی دوره 2005-1996

نویسنده ها:تقی طاوسی،محمود خسروی،کوهزاد رییس پور
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه

Identification of Precipitation Types by Cluster Analysis Method (Case Study: Zahedan. Iran)

نویسنده ها:محمود خسروی و حمید نظری پور
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

تحلیل سینوپتیکی بارش¬سنگین ششم ژانویه 2008 در جنوبشرق ايران

نویسنده ها:بهلول علیجانی،محمود خسروی و مرتضی اسماعیل نژاد
نشریه:پژوهش های اقلیمی

کاربرد تحلیل خوشه ای در شناسایی ویژگی های روزهای بارشی مورد:ایستگا ه خاش

نویسنده ها:محمود خسروی و حمید نظری پور
نشریه:مجله فضای جغرافیایی

تحلیل فضایی-زمانی پایداری دریاچه های هامون

نویسنده ها:محمود خسروی
نشریه:مجله تحقیقات منابع آب ایران

تحليلي بر اثرات اقليمي سيكلون حاره اي گونو (خرداد1386)بر جنوب شرق ايران

نویسنده ها:محمود خسروی و محمد رضا پودینه
نشریه:مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی

مطالعه خشکسالی های کوتاه مدت شهرستان زاهدان

نویسنده ها:حسین نگارش ،محمود خسروی و منصوره شاه حسینی
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

بررسی خشکسالی و تحلیل روندهای دوره های خشک کوتاه مدت ایرانشهر با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف

نویسنده ها:تقی طاوسی،محمود خسروی و خالد قادری زه
نشریه:مجله علوم محیطی

شناسايي منشاء و مسير رطوبت بارشهاي فوق سنگين استان بوشهر

نویسنده ها:مجله جغرافيا و توسعه
نشریه:جواد خوشحال دستجردی،محمود خسروی و حمید نظری پور

بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

نویسنده ها:محمود خسروی و محمد اکبری
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

اثرات محيطي اندركنش نوسان هاي رودخانه هيرمند با بادهاي 120روزه

نویسنده ها:محمود خسروی
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

پهنه بندي اثر خطر سرمازدگي دیر رس بر روي باغات مطالعه موردي: شهرستان مه ولات

نویسنده ها:محمود خسروی،مجید حبیبی نوخندان و رضا اسماعیلی
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

The Bam Earthquake Analysis and its Geomorphological Manifestations and Evidences

نویسنده ها:حسین نگارش و محمود خسروی
نشریه:Journal of Humanities The University of Isfahan

The Geomorphic and Morphometric Characteristics of Napag Mud Volcano in the South Eastern of Iran

نویسنده ها:حسین نگارش و محمود خسروی
نشریه:Journal of Humanities The University of Isfahan

ارتباط شاخص قطبي با نوسان هاي دمايي. مورد، ايستگاه شهركرد

نویسنده ها:محمود خسروي، صادق كريمي خواجه لنگي، محمد سليقه
نشریه:جغرافيا و توسعه

بررسي اثر الگوهاي دور پيوند بر خشكساليهاي فراگير زمستانه استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محمود خسروي
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي

بررسي روابط بين الگوهاي چرخش جوي كلان مقياس نيمكره شمالي با خشكسالي هاي سالانه سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:محمود خسروي
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

كاربرد سنجش از راه دور در مطالعات اقليمي مناطق خشك و بياباني

نویسنده ها:خسروي، محمود
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

بررسي نمايه هاي ارزيابي شدت خشكسالي و امكان سنجي كاربرد نمايه شدت خشكسالي پالمر در ايران

نویسنده ها:محمد نيا قرائي، سهراب-جاوداني، ناصر-جوانمرد، سهيلا-ٍ خزانه داري، ليلي و خسروي، محمود
نشریه:دولتي علمي مركز ملي اقليم شناسي ايران

تاثير پديده انسو بر ناهنجاري هاي بارش تابستاني و پائيزي منطقه جنوب شرق ايران

نویسنده ها:غيور، حسنعلي -خسروي، محمود
نشریه:فصلنامه تحقيقاتي جغرافيايي

ميكرو كليما تو لوژي جزيره گرمايش شهر

نویسنده ها:محمود خسروي
نشریه:مجله علوم انساني دانشگاه س و ب

اثرات نامساعد بيوكليمايي ناشي از عوامل طبيعي در دشت سيستان

نویسنده ها:محمود خسروي
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
04
کتاب ها

كليات ژئومورفولوژي ايران

مترجم : حسين نگارش - محمود خسروي
تیراژ :
منتشر کننده : دانشگاه سيستان وبلوچستان
ISBN :
05
عضویت

انجمن ایرانی اقلیم شناسی
انجمن جغرافیایی ایران
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

آب و هواشناسی

مخاطرات آب و هوایی

سنجش از دور

سامانه اطلاعات جغرافیایی

تغییرات اقلیمی

07
پروژه های پژوهشی

نقش الگوهاي ارتباط از دور(تله كانكشن) نيمكره شمالي در گستره و شدت خشكسالي هاي فراگير استان سيستان وبلوچستان

محقق :
تاریخ شروع : 01/05/1382
تاریخ اتمام : 01/01/1383
مکان : دانشگاه س و ب
08
مهارت ها

داده کاوی

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سنجش از دور

تحلیل های پیشرفته آماری