00
اطلاعات شخصی
محمدرضا پودينه
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : دكتري
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : mrpoodineh@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

جغرافيای انسانی و اقتصادی

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: کارشناسی

جغرافيای طبيعی( ژئو مرفولوژی)

نام دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتی
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافياي طبيعي(اقليم شناسي)

نام دانشگاه: دانشگاه سيستان وبلوچستان
درجه: دكتري
02
کنفرانس ها

سونامي واحتمال وقوع آن درايران

نویسنده ها:حسين نگارش،محمدرضا پودينه
کنفرانس: چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان

ضرورت تجديدنظردرمنابع انرژي وجايگزيني انرژيهاي نو(انرژي زمين گرمايي)

نویسنده ها:حميد نظري پور،صمدفتوحي،محمدرضاپودينه
کنفرانس: چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان-دانشگاه سيستان وبلوچستان
03
پروژه های پژوهشی

مدیریت آلودگی منابع آب استان سیستان و بلوچستان

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1384
مکان : پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

مطالعه،شناخت وبرنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایر منطقه زیردان شهرستان نیکشهر

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1385
مکان : پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

مدیریت منابع جنگلی رودخانه سرگان چابهار(اقلیم -ژئومورفولوژی)

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1377
مکان : اداره کل منابع طبیعی استان س و ب

مطالعات تفضیلی – اجرایی اسفندک ( بخش زمین شناسی و ژئومورفولوژی )

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : اردیبهشت 1385
مکان : مهندسین مشاور سبزآوران هیرمند