00
اطلاعات شخصی
عيسي ابراهيم زاده آكباد
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درجه : استاد تمام
شماره داخلی : 2224
شماره مستقیم : 33431069 54 98+
فکس : 33431069 54 98+
پست الکترونیک : iazh@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

01
تحصیلات

دبيري جغرافيا

نام دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم
درجه: كارشناسی

جغرافيای و برنامه ریزی روستايی- عشایری

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافيا و برنامه ريزی شهری - منطفه ای

نام دانشگاه: دانشگاه اصفهان
درجه: دکتری
02
جوایز

كسب لوح تقدير از رئيس جمهور محترم بعنوان دانشجوی نمونه کشوری.

مکان : تهران

كسب لوح تقدير از وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري بعنوان دانشجوی نمونه کشوری.

مکان : تهزان

كسب لوح تقدير از رئيس محترم دانشگاه اصفهان بعنوان دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان.

مکان : اصفهان

کسب لوح تقدیر از معاون اول رییس جمهور و فرماندهی بسیج کشور بعنوان استاد نمونه بسیجی کشوری.

مکان : تهران

کسب لوح تقدیر از معاون رییس صدا و سیمای کشور بعنوان استاد فرزانه استان سیستان و بلوچستان.

مکان : زاهدان

کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه سیستان و بلوچستان.

مکان : زاهدان

کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات سیستان و بلوچستان.

مکان : زاهدان

کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات سیستان و بلوچستان.

مکان : زاهدان

کسب جایزه با لوح تقدیر از معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خرداد 1390، بمناسبت برگزیده شدن کتاب: آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران، در شانزدهمین جشنواره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.

مکان : تهران

کسب جایزه با لوح تقدیر از رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان در شاخه علوم انسانی، در سال 1390.

مکان : زاهدان

جایزه با لوح تقدیر از رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر پژوهشگر برتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 1389.

مکان : زاهدان

کسب جایزه با لوح تقدیر از رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر برتر دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 1387.

مکان : زاهدان

کسب لوح تقدیر از ریئس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان در شاخه علوم انسانی

مکان : زاهدان

کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مکان :
03
کنفرانس ها

The Impacts of Climate Change and Recent Droughts on Natural Resources: A Case Study of Hamoon Lake in Sistan, Iran.

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: The Second International Conference on Climate Change; Impacts and Responses, University of Queensland
مکان: Brisbane, Australia, 8 -10 July 2010

راهبردهای جذب گردشگر به شهرستان محلات با استفاده از تکنیک SWOT

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: اولین همایش بین الملی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، 6 و 7 مهرماه

نقش امنیت در توسعه گردشگری مورد؛ سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، 4 تا 6 خرداد

نقش توپوگرافی در عملیات کشاورزی ایران،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، 5 و 6 خرداد ماه

آمایش منابع آب مشترک مرزی در جهان اسلام ؛ چاش ها و راهبردها موردشناسی؛ رودخانه هیرمند در ایران و افغانستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: 27-25 فروردین ماه ، زاهدان.

جهاني شدن و تاثيرات آن بر شهرهاي جهان اسلام موردشناسي: کلانشهر مذهبي مشهد

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: 27-25 فروردین ماه ، زاهدان.

نقش تمدن سيستان بر گردشگري فرهنگي در جنوب شرق ايران

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: 27-25 فروردین ماه ، زاهدان.

آپارتمان نشيني در شهرهاي اسلامي و مشكلات فرهنگي ناشي از آن مطالعه موردي: شهر زاهدان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: 27-25 فروردین ماه ، زاهدان.

گردشگری زمستانه و نقش آن در توسعه جنوب شرق ایران مورد: ناحیه ساحلی چابهار

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور،
مکان: دانشگاه امام حسین(ع)، 27-24 اردیبهشت ، تهران.

آمايش امنيت و توسعه در مرزهاي جنوب شرقي ايران (از چاه خرما تا گواتر)،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور،
مکان: دانشگاه امام حسین(ع)، 27-24 اردیبهشت ، تهران.

تحلیلی برچالش قاچاق و امنیت پایدار درجنوب شرق کشور

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور،
مکان: دانشگاه امام حسین(ع)، 27-24 اردیبهشت ، تهران.

Climate Changes and the Role of Recent Droughts on Agricultural Economy of Sistan,

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: Third International Conference on Climate Change: Impacts and Responses Rio De Janeiro, Brazil 21-22 July 2011
مکان: Rio De Janeiro, Brazil 21-22 July 2011.

Guidelines for management of mental coastal zone pollution: case study: chabahar coastal zone,

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس:  International conference on resource development and environmental change emerging issues and challenges,, 27-29th January
مکان: 27-29th January, 2009, Aligarh- India

تعیین مراکز پروازی در توسعه پایدار گردشگری

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری
مکان: اصفهان، 13- 11 آذر ماه

گردشگری¬وتوسعه امنیت¬چابهار

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری
مکان: اصفهان، 13- 11 آذر ماه

تحلیلی بر عوامل توسعه نیافتگی گردشگری چابهار با استفاده از مدلSWOT¬

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش ملی مدیریت و رویکردهای جغرافیایی در بهره برداری بهینه از منابع
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، خرداد

بررسی نقش توریسم در توسعه پایدار شهرستان طبس با استفاده از مدل SWOT

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش منطقه ای جغرافیا توسعه پایدار شهر ها
مکان: دانشگاه آزاد واحد شیروان ، 6 اردیبهشت

بحران های زیست محیطی و جایگاه سازمانهای غیر دولتی (NGO ها )، مطالعه موردی استان س و ب

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: همایش ملی شبکه حفاظت محیط زیست ایران
مکان: سازمان حفاظت محیط زیست تهران، 5 اردیبهشت

اوضاع سياسي- اجتماعي سراوان در دوره معاصر

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: اولين همايش گذري بر تاريخ بلوچستان
مکان: 16-15 ارديبهشت ، دانشگاه سيستان و بلوچستان.

Sustainable Planning and Development in Less Developed Regions, The Case of Paskoh in Saravan- Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: Eco Summit 2007, Ecological Complexity and Sustainability challenges &opportunities for 21st Century's Ecology
مکان: china, Beijing 22-27 may 2007

Iranian Tourism in Transition

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس:  Nordic symposium in Tourism and Hospitality Research
مکان: Finland, Savonlinna

Population and Development: The case of Sistan and Baluchistan province - Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: The Third International Population Geographies Conference
مکان: Liverpool- England

تحليلي بر روابط شهر و روستا در سيستان در دورة معاصر

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: سومين كنگره بين¬المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: 22-20 آذر 1385، دانشگاه اصفهان.

Environmental challenges and economic development: Role of Recent Droughts on Agricultural Economy in Sistan Area

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: 5th International Conference of Asian Society of Agricultural Economists
مکان: Zahdan- Iran

Health and the role of mineral Springs in Tourism

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: International Research conference; Recent Trends in Tourism: The Baltic and the world
مکان: Greifswald, Germany

Health and Environment Case: The Warm and Dry Region of Sistan and Balochestan in South East Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: The 30th congress of the international Geographical Union; one Earth- Many worlds
مکان: IGC- UK

Climatic changes and their impacts on cultivational activities of the Sistan plain, Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: International Geographical union Regional conference Society and Environment interaction under conditions of global changes
مکان: Moscow- Barnaul

Regional planning and the Development of Rural Sustainable Economy Case from Iran: Sooran Rural region.

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: IAREH Fifth international symposium Future of Rural Peoples Rural Economy, Healthy, Environment, Rural communities
مکان: . Saskatoo-Canada

Globalization, Planning and Regional Development in Less Developed Areas, Case from Iran: Sangan

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: The Third Conference of the East Asian Regional Conferences in Alternative Geography (EARCAG)
مکان: Tokyo and Osaka, Japan

مديريت مشاركتي كشورهاي اسلامي و نظام مديريت روستايي در ايران

نویسنده ها:عیسی ابراهيم زاده
کنفرانس: تهران_همايش شوراهاي اسلامي و مشاركت مردمي
مکان: ايران - تهران - دانشگاه تهران

موقعيت جغرافيايي سيستان، رهگشاي توسعه منطقه اي آن

نویسنده ها:عیسی ابراهيم زاده
کنفرانس: همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه
مکان: ايران- مشهد

The Impacts of Metropolis of Arid Zones on water Resources Case study: Zahedan–Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: Second International Conference, Ecological and Hydro meteorological problems of Large Cites and Industrial zones
مکان: St. Petersburg Russian

Arrangement of Dispersed Villages, practical Model, and Case study: Kouren village, Zahedan- Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: Globalization and Sustainable Development: perspective on the Digital Revocation and Environment Management
مکان: Thangavur – India

Urban Dwelling without planning and its Consequences, Case study: Zahedan- Iran.

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: The 3rd International Conference Critical Geography
مکان: Bekescsaba, Hungary.

The Rural Migrations and their role in the Expansion of Urban Deficiencies. Case study: The Iranian Sistan

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
کنفرانس: International Conference Environment, Energy, Technology, Development and Society’s Response
مکان: Banaras Hindu University- India.

اهميت راهبردهاي راه آهن چابهار_مشهد در ايران و نقش آن در تحكيم پيوند جهان اسلام

نویسنده ها:عیسی ابراهيم زاده
کنفرانس: دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
مکان: ايران - تهران

درياچه هامون و نقش حياتي آن در مسائل اقتصادي، اجتماعي واكولوژيكي سيستان

نویسنده ها:عیسی ابراهيم زاده
کنفرانس: اولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران _زابل
مکان: ايران - زابل - دانشكده كشاورزي

جايگاه استان سيستان وبلوچستان در صنعت توريسم از ديدگاه توسعه درونزا

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي
کنفرانس: اولين همايش استانشناسي استان سيستان وبلوچستان
مکان: ايران - زاهدان دانشگاه سيستان وبلوچستان
04
نشریات

تحلیلی بر کیفیت زندگی در بافت قدیم و جدید شهر مراغه

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، ايوب منوچهري مياندوآب، علی اکبر شهناز، حسن آهار
نشریه:فصلنامه آمایش محیط، دانشگله آزاد اسلامی ملایر

تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی، مطالعه موردی شهر قم

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی، شمس ا... کاظمی زاد، حکیمه قنبری
نشریه:فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری- منطقه ای، دانشگاه اصفهان

پهنه بندی کلیماتوریسم استان اصفهان با شاخص سوزباد و بهره گیری از GIS

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، جعفر کریمی
نشریه:فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان

تحلیل شکاف بین ادراک و انتظارات شهروندان، مطالعه موردی شهر سنقر

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، حسین کماسی
نشریه:فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، موسسه آموزش عالی قشم

تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مطالعه موردی: شهر یونسی

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، خدیجه فاطمی نژاده
نشریه:فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

Analysis of urban green space distribution and better organization of space and place it Case Study of The region two of Izeh City, Iran

نویسنده ها: Issa Ebrahimzadeh, Saeed Maleki and Davod Hatami
نشریه:Indian Journal of Scientific Research

(A Comparative Study of Health Tourism Potentials in Iran and India Using SWOT model and Analysis Hierarchy Process (AHP

نویسنده ها:Issa Ebrahimzadeh, Nahid Sakhavar(MD), Zahra Taghizadeh
نشریه:Survey of Indian Subcontinent Journal

احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس مورد مطالعه شهر زاهدان،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، منیر یاری، راضیه فراهانی، احمد صحرایی
نشریه:فصلنامه انتظام اجتماعي، سال پنجم، شماره 1

تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران نمونه موردی؛ شهر کاشمر

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، مرتضی اسدیان
نشریه:فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحلیلی بر عرضه محصولات و بخش بندی بازارهای گردشگری مورد مطالعه: شهرستان محلات

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ایی)، موسسه آموزش عالی قم، سال سوم، شماره پیاپی 12، بهار 1392.

Climate Change and the Role of Recent Droughts on Agricultural Economy of Sistan

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه: Journal of Romanian Review of Regional Studies(RRRS).Volume IX,No.1,May2013

تحلیل فضایی شاخص های توسعه و وضعیت سنجی نماگرهای آن در استان خوزستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی اهر، شماره 41، بهار

سنجش میزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي شهرداري، موردشناسی ؛ شهرداري زاهدان،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه، شماره 31، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،بهار

تحلیلی بر آسایش اقلیمی و برنامه ریزی گردشگری موردشناسی؛ سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 18، بهار و تابستان

تحلیلی بر مکانيابي بهینه مراکز بهداشتي- درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي؛ شهر فیروزآباد،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران، شماره 35، زمستان

تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهره گیری از مدل استراتژیک SWOT،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله آمایش سرزمین، دانشگاه تهران پردیس قم، شماره ششم، بهار و تابستان

تحلیلی بر قابلیت های گردشگری شهرستان دلفان با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای، دانشگاه ارومیه، شماره دوم، بهار

تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز و مکانیابی بهینه آن در منطقه یک شهر زاهدان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:، فصلنامه آمایش محیط، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، شماره 17، تابستان

تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل SWOT و AHP مطالعه موردی؛ بافت¬فرسوده¬شهر خرم¬آباد

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله¬پژوهش¬هاي جغرافيايي، مؤسسه¬جغرافيا دانشگاه تهران،شماره 81، پاییز

تحلیلی بر اسکان غیر رسمی و تعیین ضریب تاثیر عامل ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر، موردشناسی شاطرآباد کرمانشاه

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، شماره 41، پاییز

تحلیلی بر برنامه ريزي و توسعه اكوتوريسم در حوضه تالاب گاوخونيبا بهره گيري از شاخص هاي زيست اقليمي،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز،شماره 39، بهار

تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهردر بخش شیبکوه فسا،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، شماره 46، تابستان

تحليل فضايي نابرابرهاي منطقه‌اي ميان مناطق مرزي و مرکزي ايران، فصلنامه ژئوپولتیک

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:دانشگاه تربیت مدرس، شماره، 25، بهار

Comparative Study of Functions Affecting the Behavioral Patterns of Tourists in Iran and America's Tourism Marketing Plan Utilizing SWOT Model

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:Journal of Service Science and Management(JSSM),Volume 05, Number 04, May 2013

Functional Analysis of Small Towns Economic Role in Rural Development, Case Study: Zahedshahr, Iran

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه: Journal of Service Science and Management(JSSM),Volume 05, Number 03,September 2012

An Analysis on Religious-Ethnic Geo-politic, Security and Development in Border Towns Case Study: Sistan and Balouchestan

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:2012 Journal of Romanian Review of Regional Studies(RRRS). Volume VIII, No.2,Novanber

تحلیلی بر کارکرد سیستم اتوبوسرانی و نقش آن در حمل و نقل شهری، موردشناسی شهر زاهدان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، دانشگاه اصفهان، شماره 103، پاییز

بررسي روندتغییرات درجه توسعه‌يافتگي مناطق روستايي سيستان ‌و بلوچستان با بهره گیری از تاكسونومي¬عددي طي¬دهه¬هاي1385¬و 1375،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه، شماره 24، پاییز

برنامه‌ريزي استراتژيك توسعه‌ي گردشگري با تأکيد بر گردشگري مذهبي مورد شناسي؛ شهر قم

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهش هاي جغرافيايي، مؤسسه جغرافيا دانشگاه تهران، شماره 76، تابستان

مطالعه تطبیقی کارکردهای تاثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران در برنامه ریزی بازاریابی گردشگری ایران و آمریکا با استفاده از مدل SWOT

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:فصلنامه فضای گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، شماره 1، زمستان

تحليلي بر مهاجرتهاي روستايي- شهري با تاكيد بر نقش مسافت و دسترسي مورد؛ شهرستان ممسني

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، دانشگاه اصفهان، شماره هشتم، بهار

مدل های تحلیلی در برنامه ریز حمل ونقل هوایی فرودگاههای کشور، مطالعه موردی؛ فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره دهم دانشگاه اصفهان، پاییز

تاثیر منطقه آزاد چابهار درتوسعه گردشگری حوزه نفوذ آن، با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمون T-test،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه، شماره 21، بهار

برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی خدمات بهداشتی، درمانی زنجان با استفاده از G.I.S،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهش هاي جغرافيايي، مؤسسه جغرافيا دانشگاه تهران، شماره 73پاییز

نقش مهاجر¬ت¬های روستایی، اسکان غيررسمي مطالعه موردي؛ متروپل اهواز

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهشهای روستایی، دانشگاه تهران، شماره 1، بهار

تحليل و ارزيابي كاربري اراضي روستا- شهرهای کوچک در ایران با استفاده از GIS، مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله مطالعات¬و¬پژوهشهای¬شهری¬و¬منطقه¬ای، شماره پنجم، دانشگاه اصفهان، تابستان

امنيت و توسعه در مرزهاي جنوب خاوري ايران و برنامه ريزي راهبردي آن

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله سياسي- اقتصادي، موسسه اطلاعات، شماره 274-273، تهران، تير و مرداد

تحليلي بر عوامل گسترش فيزيكي و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپي هلدرن،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه، شماره 19، پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا ،پاييز

تحليل و ارزيابي كاربري اراضي روستا- شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 71، مؤسسه جغرافيا دانشگاه تهران، بهار

بررسی تطبیقی سرمايه اجتماعي در روستاهای ادغام شده شهری و روستاهای مستقل مورد شناسي: روستاي ادغام شده تربقان و روستای مستقل رزق آباد كاشمر

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله روستا و توسعه، بهار

کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهری– منطقه ای در ایران

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه، شماره 17، پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا ، بهار

تحلیل اثرات خشکسالی های اخیر و فقدان آب دریاچه هامون بر اقتصاد سیستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:¬مجله تحقیقات منابع¬آب، انجمن علوم¬ و¬ مهندسی¬ منابع¬ آب¬ ایران،¬ شماره 14، پاييز

تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با استفاده از مدل راهبردی

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان

تحلیل¬ و ¬سنجش¬ سطوح توسعه برخورداری شهری موردشناسی: شهر مشهد

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:‌¬فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، دانشگاه اصفهان، زمستان

تحلیلی بر عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار،

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهشها و مطالعات شهري- منطقه اي، دانشگاه اصفهان، شماره 1، زمستان

مديريت ساحلي و توسعه ¬زيست محيطي ناحيه چابهار

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پياپي 36، دانشگاه اصفهان

مکان يابي بهینه ی جهات گسترش شهري با بهرگیری از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مورد شناسي: شهر مرودشت

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، شماره پیاپی 15، پاییز

تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر مرودشت با استفاده از روش آنتروپی هلدرن و شانون

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 69 ، مؤسسه جغرافيا دانشگاه تهران، پاییز

شهر جدید پردیس و نقش آن در تمرکززدایی از مادرشهر تهران

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله جغرافیا و توسعه ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، بهار،

تحليلي بر توزيع فضايي – مكاني كاربري فضاي سبز در منطقه سه شهري زاهدان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده،اسماعیل عبادی
نشریه:جغرافیا و توسعه

مدل تحليلي در ساماندهي فضاهاي ناحيه اي مورد: ناحيه سنگان خاش

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده
نشریه:پژوهش هاي جغرافيايي

مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش فضايي زعفران در خراسان

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده، جواد بذرافشان
نشریه:جغرافيا و توسعه

چشمه های آب معدنی و گسترۀ فضایی آن در ایران

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:تحقیقات منابع آب

ارزيابي كاربري اراضي شهري اردكان فارس

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده، عبدالرضا مجير اردكاني
نشریه:جغرافيا و توسعه

مهاجرت و شهرنشيني: علت ها و پيامدها

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:اطلاعات سياسي – اقتصادي

تحليلي بر گسترش فضايي – مكاني زعفران در خراسان

نویسنده ها:جواد بذر افسان ، عیسی ابراهیم زاده
نشریه:جغرافيا و توسعه

جايگاه تمدني سيستان و تحولات آن

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده
نشریه:اطلاعات سياسي-اقتصادي

تحليلي بر تعاوني هاي مرزنشينان و جايگاه ساختاري و عملكردي آن در سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده، فرامرز بریمانی
نشریه:پژوهش هاي جغرافيايي

بررسي تطبيقي تعاون و جايگاه آن در نظامهاي اقتصادي ـ اجتماعي

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی
نشریه:تحقيقات جغرافيايي

تحليلي بر ضرورت شكل گيري و نقش شهر جديد گلبهار در تمركز زدايي از مادر شهر مشهد

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده، محمد رحيم رهنما و محمد نگهبان مروي
نشریه:نشريه علمي-پژوهشي معماري و شهرسازي

تأثير عوامل زمين شناسي در تغيير مسير هاي رودخانه هيرمند و نقش تاريخي آن در جابجايي سكونتگاه ها در سيستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده،غلامرضا لشکری پور،علی اصغر مریدی
نشریه:جغرافيا و توسعه

تحليلي بر شهرنشيني و جايگاه شهرهاي جديد در ايران

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده و محمد نگهبان مروی
نشریه:تحقيقات جغرافيايي

حاشيه‌نشيني علل و ناهنجاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فضايي‌ـ‌كالبدي آن‌مورد؛ كريم‌آباد زاهدان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده ، فرامرز بریمانی ، یوسف نصیری
نشریه:جغرافيا و توسعه

برنامه ريزي و ساماندهي روستاهاي پراكنده مورد: دهستان كورين زاهدان

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي - شريفي كيا، محمد
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه

بحران خشكسالي در سيستان و راهكارهاي تعديل آن

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي - لشكري پور، غلامرضا
نشریه:مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي

مهاجرتهاي روستايي و علل و پيامدهاي آن; نمونه استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيا

سيستان و موقعيت ژئوپوليتيك آن در توسعه منطقه اي

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي
نشریه:اطلاعات سياسي-اقتصادي

تعيين درجه توسعه يافتگي نواحي روستايي سيستان و بلوچستان به روش تاكسونومي

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي - سرگزي، احمد رضا و خسروي، مهدي
نشریه:ادبيات وعلوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان

مديريت مشاركتي شوراهاي اسلامي و نظام مديريت روستايي در ايران

نویسنده ها:عيسي ابراهيم زاده
نشریه:فصلنامه علوم انساني جهاد دانشگاهي

راهبردهاي توسعه روستايي در سيستان

نویسنده ها:عیسی ابراهیم زاده
نشریه:مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان

بهره گيري از جاذبه هاي توريستي راهبردي نو در توسعه سيستان

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي
نشریه:علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان

سيستان در گذر زمان

نویسنده ها:ابراهيم زاده، عيسي
نشریه:علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان
05
کتاب ها

تا مرز ايثار ( زندگينامه سردار رشيد اسلام شهيد حاج علي رضا رضايي پور)معروف به كاظمي.

مترجم :
تیراژ : 3000
منتشر کننده : انتشارات كنگره بزرگداشت سرداران و شهداي استان سيستان وبلوچستان، 1378.
ISBN :

جغرافياي ناحيه ايي جنوب شرق ايران با تاکید بر سیستان و بلوچستان

مترجم :
تیراژ : 1000
منتشر کننده : انتشارات سمت، تهران، 1391.
ISBN :

سازمانیابی فضایی و روابط شهر و روستا با تاکید بر سیستان

مترجم :
تیراژ : 1000
منتشر کننده : انتشارات صحرا، مشهد، 1391.
ISBN :

اصول و فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم، مدل کاربردی سیستان و بلوچستان

مترجم :
تیراژ : 1000
منتشر کننده : انتشارات صحرا، مشهد، 1391.
ISBN :

سیستان خاستگاه مدنیت و شهرنشینی درشرق ایران

مترجم :
تیراژ : 3000
منتشر کننده : انتشارات مرکزاسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1389.
ISBN :

آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران

مترجم :
تیراژ : 2000
منتشر کننده : انتشارات موسسه اطلاعات، تهران،1389. (برنده جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در زمستان 1389، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است).
ISBN :

سيستان مركز نيمروز واقعي يا نصف النهار مبداء جهان،

مترجم :
تیراژ : 3000
منتشر کننده : انتشارات سازمان ميراث¬فرهنگي، صنايع¬دستي و گردشگري، چاپ تنديس نقره اي، تهران، 1389.
ISBN :

بنيانهاي جغرافيايي ناحیه جنوب شرق ايران

مترجم :
تیراژ : 3000
منتشر کننده : انتشارات پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، چاپ و صحافی موسسه اطلاعات، تهران، 1388.
ISBN :

روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی

مترجم :
تیراژ : 1500
منتشر کننده : انتشارات سمت، تهران، 1392
ISBN :
06
عضویت

مدير مسئول مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو كارگروه صنعت و معدن شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان
عضو انجمن جغرافيدانان ايران
عضو انجمن تحقیقات منابع آب ايران
عضو انجمن دانس بومی ايران
عضو كارگروه پژوهش و فناوري شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان
عضوكارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان¬سيستان¬و بلوچستان
عضو كارگروه آمايش و محيط زيست شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان
عضو هيأت تحريريه مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو هيأت تحريريه مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان
سردبیر مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو اتاق فكر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز سيستان و بلوچستان
عضو شوراي بورس تحصيلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
عضو شوراي آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
- مدیر مسئول و سردبیر مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای،
- سردبير مجله محیط جغرافيایي دانشگاه ارومیه،
- عضو هيات تحريريه مجله آمایش سرزمین دانشگاه تهران- پردیس قم،
- عضو هيات تحريريه مجله محيط زيست و توسعه پايدار، شبكه محيط زيست كشور،
- عضو هيات تحريريه مجله جغرافیا و برنامه ريزي فضايي، دانشگاه اصفهان،
عضو هيات تحريريه مجله جغرافيا و مطالعات محيطي، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان،
- عضو هيات تحريريه مجله برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت،
07
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی عشایری

برنامه ریزی توریسم

08
پروژه های پژوهشی

برنامه ريزي منطقه اي و ضرورت باز نگري بر روند شناسايي قطبهاي توسعه كشور با تاكيد بر استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ایراهیم زاده
تاریخ شروع : 1378
تاریخ اتمام : 1379
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

جمعيت و توسعه در استان سيستان و بلوچستان راهبردها و چالشها (ايرانشهر)

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1381
تاریخ اتمام : 1382
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي چگونگي توسعه و گسترش فضايي زعفران در خراسان براساس مدل هاگراستراند

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1384
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان نیکشهر از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان چابهار از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان کنارک از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان سرباز از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان ایرانشهر از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان خاش از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان سراوان از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زاهدان از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زابل از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زهک از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

ساختار تشکیلاتی، اهداف و راهبردهای توسعه استان با تاکید بر گردشگری از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تحلیل و ارزیابی فعالیت های اقتصادی و بازاریابی گردشگری سیستان و بلوچستان، از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

مطالعه شناخت و برنامه ريزي ساماندهي تلوران نگور ، شهرستان سرباز

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

مطالعات پايه محيط زيست از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

مطالعات پايه زير ساختها و حمل و نقل از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

مطالعه شناخت و برنامه¬ريزي ساماندهي سامانه عشايري چاههاي محمدرضاخان شهرستان زابل

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

تهيه برنامه عملياتي و تجهيز كانون توسعه دهنه دستگرد (چاهوك خاش)

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : زاهدان

مطالعه شناخت و برنامه¬ريزي ساماندهي سامانه عشايري رزي شهرستان ايرانشهر

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1385
مکان : زاهدان

مطالعه شناخت و برنامه¬ريزي ساماندهي سامانه عشايري علي آباد بگان شهرستان سرباز

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1385
مکان : زاهدان

امكان‎سنجي توسعه مشاغل و برنامه‎ريزي اسكان سامانه عشايري لاشاركاهي سرباز

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1385
مکان : زاهدان

مكانيابي كانون اسكان و امكان‎سنجي توسعه مشاغل سامانه عشايري بدوك شهرستان ايرانشهر

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1385
مکان : زاهدان

مطالعات پایه محیط طبیعی از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1384
مکان : زاهدان

: مطالعات پایه اجتماعی- فرهنگی از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1384
مکان : زاهدان

مطالعات پاسه اقتصادی از طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابزاهیم زاده
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1384
مکان : زاهدان

تعيين و تدوین استراتژي توسعه محيط زيست سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1384
مکان : زاهدان

83- جاذبه‌هاي گردشگري و چگونگي بهره‌برداري از آن در توسعه منطقه‌اي سيستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1384
مکان : زاهدان

مطالعه و بررسي فون ناحيه تفتان، سازمان حفاظت محيط زيست استان سيستان وبلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

مطالعه و بررسي فلور ناحية تفتان، سازمان حفاظت محيط زيست استان سيستان وبلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

مطالعه و اجراي يكسان‎سازي نقاط جغرافيايي شهرستان زابل

محقق : عیسی ابراهیم زادن
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

مطالعه و اجراي يكسان‎سازي نقاط جغرافيايي شهرستان سراوان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

مطالعه و اجراي يكسان‎سازي نقاط جغرافيايي شهرستان خاش

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

تهيه طرح هادي روستاي گل‎چاه

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1383
مکان : زاهدان

استراتژي توسعه صنعتي - معدني استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1382
مکان : زاهدان

جمعيت و توسعه در استان سيستان و بلوچستان؛ چالش و راهبردها مورد: شهر ايرانشهر

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1382
تاریخ اتمام : 1382
مکان : زاهدان

بررسي عملكرد تعاونيهاي مرزنشينان سيستان و بلوچستان و راهكارهاي كمي و كيفي توسعه آن

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1380
تاریخ اتمام : 1380
مکان : زاهدان

برنامه‌ريزي و ضرورت بازنگري بر روند شناسايي قطبهاي توسعة كشور با تأكيد بر استان سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1378
تاریخ اتمام : 1378
مکان : زاهدان

ساماندهي‌فضايي ـ كالبدي روستاهاي پراكنده بخش سيب‌سوران‌سراوان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1376
مکان : زاهدان

ساماندهي فضايي ـ كالبدي روستاهاي پراكنده كورين زاهدان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1376
مکان : زاهدان

ساماندهي فضايي ـ كالبدي روستاهاي پراكنده دهستان سنگان خاش

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1376
مکان : زاهدان

نقش صنايع روستايي در توسعه اقتصادي سيستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1374
تاریخ اتمام : 1375
مکان : زاهدان

نقش تعاونيها در توسعه روستايي سيستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1373
تاریخ اتمام : 1373
مکان : زاهدان

مكانيابي ناحيه صنعتي ‌نيكشهر

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1373
تاریخ اتمام : 1373
مکان : زاهدان

راهبردهاي رشد و توسعه روستايي در سيستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1372
تاریخ اتمام : 1372
مکان : زاهدان

تحلیل و نتیجه گیری ازفاز اول طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ایراهیم زاده
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : زاهدان

تدوین اهداف و راهبردهای ( فاز دوم ) طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : زاهدان

طرح ها و برنامه ها ( فاز سوم ) طرح جامع گردشگري استان سيستان و بلوچشتان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1387
تاریخ اتمام : 1387
مکان : زاهدان

بررسي ميزان رضايت و نقش مشارکت مردم در اجرای پروژهای زیربنایی شهرداری با توجه به قوانين و مقرارت و آئين‌نامه‌هاي مالي و ساختار بودجه بندی شهرداری مطالعه موردی: شهرداری زاهدان،

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1390
تاریخ اتمام : 1391
مکان : زاهدان

نقش مشاركت هاي مردمي در توسعه كاركردهاي زيست محيطي (با تأكيد بر سراوان و چابهار)، سازمان حفاظت محيط زيست استان سیستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1389
تاریخ اتمام : 1389
مکان : زاهدان

طراحی سایت اسکان زردچاه¬شهرستان زاهدان، اداره كل امور عشايري سيستان و بلوچستان، 1389. 4- طرح پژوهشي: مطالعه و شناخت برنامه و ساماندهی سامانه حاشیه سفید آبه شهرستان زابل

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1388
تاریخ اتمام : 1388
مکان : زاهدان

طراحی سایت اسکان داروکان¬شهرستان زاهدان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1388
تاریخ اتمام : 1388
مکان : زاهدان

مطالعات امکان¬سنجی20 منطقه نمونه گردشگری در سیستان و بلوچستان

محقق : عیسی ابراهیم زاده
تاریخ شروع : 1388
تاریخ اتمام : 1388
مکان : زاهدان
09
مهارت ها

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی عشایری

برنامه ریزی توریسم

10
کارها

رئيس پژوهشكدة علوم زمين و جغرافيا وابسته به دانشگاه سيستان و بلوچستان
مشاور عالي رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان
مشاور پژوهشی رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان
معاون پژوهشي بسيج اساتيد استان سيستان و بلوچستان
مدير كل پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديركل اموراجتماعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
شهردار نيكشهر در سيستان و بلوچستان
عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران
عضوجهاد سازندگي و از مؤسسين اين نهاد انقلابي در سيستان
رئيس منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی ایران
رئيس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان