00
اطلاعات شخصی
مهدی قنبری فردی
گروه : زيست شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Meghfardi@gmail.com
لینک Google Scholar :

آدرس : دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

01
تحصیلات

زیست شناسی-بیوسیستماتیک جانوری

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه: دکترای تخصصی

زیست شناسی-بیوسیستماتیک جانوری

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: کارشناسی ارشد

زیست شناسی-علوم جانوری

نام دانشگاه: دانشگاه خوارزمی
درجه: کارشناسی
02
جوایز

کسب رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد علوم جانوری

مکان :

برخورداری از معافیت وظیفه عمومی در راستای کسب رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد

مکان :

کسب بالاترین نمره امتحان جامع در بین هم ورودی ها در دوره دکتری

مکان :
03
کنفرانس ها

مطالعات ریخت شناسی و مولکولی انجام گرفته روی گلخورک های خلیج فارس و دریای مکران

نویسنده ها:مهدی قنبری فردی منصور علی آبادیان و حمیدرضا اسماعیلی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

Reconstructing phylogenetic Status of family Haemulidae based on the mitochondrial gene COXI

نویسنده ها:Amir Pourshabanan Mehdi Ghanbarifardi Faezeh Yazdani Moghaddam Ehsan Damadi
کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان:

Molecular Phylogeny of three gobies (Gobiidae) from the Persian Gulf

نویسنده ها:Mehdi Ghanbarifardi Milad Lagzian
کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان:

شبیه سازی رایانه ای و تحلیل ساختار هموگلوبین در گلخورک ها: راهکارهای احتمالی برای زندگی در دو جهان

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، لگزیان، م.
کنفرانس: سومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

فیلوژنی گاوماهیان زیرخانواده Oxudercinae با تأکید بر موقعیت گلخورک والتونی Periophthalmus waltoni Koumans, 1941 و مقایسه بین جمعیتی آن با استفاده از روش ریخت سنجی

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، اسماعیلی، ح. ر.، علی آبادیان، م.
کنفرانس: دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی (Capoeta fusca) در رودخانه تبارک آباد، خراسان رضوی

نویسنده ها:رحمتعلی خزاعی، ا.، قاسمیان، ف.، قاسم زاده، ف.، قنبری فردی، م.، یزدانی مقدم، ف.
کنفرانس: دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مطالعه تبارشناسی کپور برفی (Schizothorax) بر اساس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز1

نویسنده ها:رحمتعلی خزاعی، ا.، قاسمیان، ف.، قاسم زاده، ف.، قنبری فردی، م.، یزدانی مقدم، ف.
کنفرانس: دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

شبیه¬سازی رایانه¬ای و تحلیل ساختار هموگلوبین در گلخورک¬ها: راهکارهای احتمالی برای زندگی در دو جهان

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، لگزیان، م.
کنفرانس: سومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک Periophthalmus waltoni

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، علی آبادیان، م.
کنفرانس: اولین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
مکان: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

کاربردهای مطالعات ریختی و چالش های فرا روی سیستماتیک ماهیان

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، محمدیان کلات، ط.
کنفرانس: نخستین همایش جانورشناسی یگانشی ایران
مکان: دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد

فیلوژنی مولکولی خانواده ی Gobiidae بر اساس ژن های میتوکندریایی Cyt b، COI، 12s rRNA

نویسنده ها:قنبری فردی، م.، محمدیان کلات، ط.، حسین زاده، م.
کنفرانس: اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه¬شناسی
مکان: دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

تبارزایی مولکولی خانواده ی Cyprinidae با استفاده از ژن COI، به صورت پوستر، اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی

نویسنده ها:محمدیان کلات، ط.، قنبری فردی، م.
کنفرانس: اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
مکان: دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

Intertidal ichthyofauna of the Persian Gulf: 1- Hormozgan province, Iran

نویسنده ها:Ghanbarifardi, M., Malek, M
کنفرانس: First International Conference on The State of the Gulf Ecosystem: Future and Threats- AlAin Rotana
مکان: March 5-7, 2006-UAE
04
نشریات

Detection of Grillotia erinaceus (Cestoda: Trypanorhyncha) in Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Carangidae) from the Persian Gulf

نویسنده ها:Hassan BORJI , Saeed YAGHFOORI , Vali ABEDI , Mehdi GHANBARIFARDI*, Maryam SOLTANI EINI
نشریه:IRANIAN JOURNAL OF ICHTHYOLOGY

Phylogeography of Walton’s Mudskipper, Periophthalmus waltoni Koumans, 1941 (Perciformes: Gobiidae), from the Persian Gulf and Gulf of Oman

نویسنده ها:Mehdi Ghanbarifardi, Mansour Aliabadian & Hamid Reza Esmaeili
نشریه:ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST

A note on the molecular systematics of the genus Paraschistura (Teleostei: Nemacheilidae) in Hari River Basin

نویسنده ها:Mehdi GHANBARIFARDI1 , Faezeh YAZDANI-MOGHADDAM
نشریه:Iranian Journal of Ichthyology

Ecomorphological adaptation in three mudskippers (Teleostei: Gobioidei: Gobiidae) from the Persian Gulf and the Gulf of Oman

نویسنده ها:Gianluca Polgar . Mehdi Ghanbarifardi . Salvatore Milli . Ainhoa Agorreta . Mansour Aliabadian . Hamid Reza Esmaeili . Tsung Fei Khang
نشریه:Hydrobiologia

(Molecular phylogeny of three mudskippers (Gobiidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Makran

نویسنده ها:Mehdi Ghanbarifardi1, Hamid Reza Esmaeili2, Zeinab Gholami3, Mansour Aliabadian*4,5 & Bettina Reichenbacher3
نشریه:Journal of Applied Ichthyology

Morphological divergence in the Walton's Mudskipper, Periophthalmus waltoni Koumans, 1941, from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Gobioidei: Gobiidae)

نویسنده ها:Ghanbarifardi M, Aliabadian M, Esmaeili HR
نشریه:Zoology in the Middle East 60 (2):133-143

Morphometric variation of Periophthalmus waltoni (Teleostei: Gobiidae) in the Persian Gulf and Gulf of Oman

نویسنده ها:Ghanbarifardi M, Aliabadian M, Esmaeli HR 2014b
نشریه:Iranian Journal of Animal Biosystematics

بررسی فاکتورهای موثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده از نرم افزار SAM (Spatial Analysis in Macroecology)

نویسنده ها:مولوی، ف.، قنبری فردی، م.، محمدیان کلات، ط.، حدادیان، ح.، بارانی بیرانوند، ح.، علی آبادیان، م.
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری

Length–weight relationships for three species of mudskippers (Gobiiformes: Gobionellidae) in the coastal areas of the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran

نویسنده ها:Ghanbarifardi M, Ghasemian S, Aliabadian M, Pehpuri A 2014c
نشریه:Iranian Journal of Ichthyology 1 (1):29-31

Permanent intertidal fish from the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran

نویسنده ها:Ghanbarifardi M, Malek M 2007
نشریه:Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) 3 (1):1-14

Distribution, diversity, and abundance of rocky intertidal fishes in the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran.

نویسنده ها:Ghanbarifardi M, Malek M 2009
نشریه:Marine Biology Research 5 (5):496-502

Preliminary study of rodents using pellets of predatory birds in Iran

نویسنده ها:Haddadian Shad H, Darvish J, Mohammadian T, Mahmoudi A, Alaie Kakhki N, Ghanbarifardi M, Molavi F, Barani-Beiranvand H 2014
نشریه:Iranian Journal of Animal Biosystematics 10 (1):36-50

The fish fauna of North and East Regions of Khorasan-e-Razavi, Eastern Iran

نویسنده ها:Yazdani-Moghaddam F, Ghasemian F, Ghassemzadeh F, Khazaee R, Seifali M, Ghanbarifardi M 2015
نشریه:Iranian Journal of Animal Biosystematics 11 (1): 91-100
05
کتاب ها

درآمدی بر جانورشناسی و فیزیولوژی

مترجم :
تیراژ : 2000 نسخه
منتشر کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ISBN : 978-964-10-1024-1
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

Molecular Phylogeography of fish

Molecular and Morphological Phylogeny of fish

Taxonomy and Biogeography of Fish

Geometric Morphometrics Analysis specially for fish populations

Molecular Ecology

Evolutionary processes of Animals from The Persian Gulf and Makran Sea

07
پروژه های پژوهشی

تاکسونومی و جغرافیای زیستی ماهی های بین جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان

محقق : مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1386
مکان : دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مولکولی و ریخت سنجی هندسی دو گونه گلخورک بومی (Periophthalmus waltoni و Scartelaos tenuis) خلیج فارس و دریای عمان

محقق : مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : 1389
تاریخ اتمام : 1393
مکان : دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه دکتری

مطالعه ماهی های بین جزر و مدی خلیج فارس و دریای مکران به منظور تکمیل پایان نامه کارشناسی ارشد

محقق : مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : آگوست 2006
تاریخ اتمام : سپتامبر 2006
مکان : موزه سنکنبرگ فرانکفورت آلمان

مطالعه ماهی های خانواده Cyprinodontidae به مدت 2 ماه

محقق : مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : جولای 2007
تاریخ اتمام : آگوست 2007
مکان : موزه سنکنبرگ فرانکفورت آلمان

مطالعه نمونه هاي جنس Aphanius

محقق : مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : آگوست 2008
تاریخ اتمام : آگوست 2008
مکان : موزه سنکنبرگ فرانکفورت آلمان

شناسایی و تهیه بانک بافت و DNA در ماهیان آب های داخلی خراسان رضوی

محقق : فائزه یزدانی مقدم، رحمتعلی خزاعی، مهدی قنبری فردی
تاریخ شروع : 1391
تاریخ اتمام : 1394
مکان : دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
08
مهارت ها

Phylogenetic analyses using CLC, Bioedit, Mega, RaxML

Phylogeographic analyses using GenAlex, DNAsp

Shape Analyses using PAST, MorphoJ and SpSS

Traditional Morphometry using statistical methods