00
اطلاعات شخصی
ملیحه محمدی
گروه : زيست شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mmohammadi@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس :

01
تحصیلات

زیست شناسی

نام دانشگاه: دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
درجه: کارشناسی

بیوشیمی

نام دانشگاه: تربیت مدرس
درجه: کارشناسی ارشد

بیوشیمی

نام دانشگاه: تربیت مدرس
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

The study of prevalence of GAD-Ab in type 2 diabetic patients in Torbat-e Hehdarieh

نویسنده ها:Malihe Mohammadi, Monireh Mohammadi
کنفرانس: 1ST congress of metabolic syndrome and thyroid disease
مکان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مروری بر دیابت بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار: یک مطالعه مرورری

نویسنده ها:منیره محمدی، ملیحه محمدی، ناهید مهاجرنسب
کنفرانس: همایش علمی سلامت باروری و جمعت
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

The study of C and N terminal segments roles on the Methyglyoxal synthase allostry

نویسنده ها:ملیحه محمدی، خسرو خواجه، منوچهر میرشاهی، منا عطابخشی، مهدیه هادی، ریحانه میرحسنی
کنفرانس: هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
مکان: کرمان-ایران

The Role of Asp100 in TMGS stability in presence of phosphate

نویسنده ها:منا عطابخشی، خسرو خواجه، رضا حسن ساجدی، ملیحه محمدی، ریحانه میرحسنی، مهدیه هادی
کنفرانس: هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
مکان: کرمان-ایران

Investigation of His-His interaction on the TMGS stability

نویسنده ها:ملیحه محمدی، خسرو خواجه، منوچهر میرشاهی، منا عطابخشی، ریحانه میرحسنی، مهدیه هادی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بیوفیزیک بیوشیمی و یازدهمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران
مکان: اردبیل-ایران

Investigating the Role of the Salt Bridge Between Asp100 and Arg80 in TMGS Allosteric Behavior

نویسنده ها:منا عطابخشی، خسرو خواجه، رضا حسن ساجدی، ملیحه محمدی، مهدیه هادی، ریحانه میرحسنی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بیوفیزیک بیوشیمی و یازدهمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران
مکان: اردبیل-ایران

Investigating the Effects of Interactions between Histidin and Other Aminoacids on Thermostability of Methylglyoxal synthase from Thermus sp.GH5.

نویسنده ها:مهدیه هادی، ریحانه میرحسنی، منا عطابخشی، ملیحه محمدی، خسرو خواجه
کنفرانس: 3rd International Student Biotechnology Congress,Tehran
مکان: تهران-ایران

بررسی کیفیت زندگی سالم و برخی عوامل مرتبط با آن در ارتقاء سلامت دانشجویان دانشگاه شهر بیرجند در سال 1389.

نویسنده ها:منیره محمدی، میترا مودی، غلامرضا شریف زاده، ملیحه محمدی
کنفرانس: دومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها
مکان: ساری-ایران

مروری بر راهکارهای مقابله با آلزایمر در قرن جدید.

نویسنده ها:منیره محمدی، ملیحه محمدی
کنفرانس: سومین همایش دانشجویی تازه های پیشگیری
مکان: بیرجند-ایران

نگاه قران و سنت به سبک زندگی سالم

نویسنده ها:منیره محمدی، ملیحه محمدی
کنفرانس: مجموعه مقالات همایش استانی قرآن پژوهی و طب
مکان: بیرجند-ایران

بررسی تاثیر آموزش شیوه ی زندگی سالم بر میزان نگرش و عملکرد سالمندان در زمینه دردهای استخوانی و مفاصل شهرستان سربیشه در سال 89-88

نویسنده ها:منیره محمدی، دکتر محمد رضا میری، ملیحه محمدی
کنفرانس: سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت.
مکان: چابهار-ایران

معرفی یك روش جدید برای آشكارسازی انسولین با تكنیك الكتروفورز.

نویسنده ها:ملیحه محمدی، منوچهر میرشاهی
کنفرانس: دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولكولی
مکان: کرمان-ایران

Catalytic autoantibodies and diabetes

نویسنده ها:Malihe Mohammadi.Manoochehr Mirshahi. Mehdi Hedayati. Mahsa Rahimzadeh Jahromi
کنفرانس: نهمین كنفرانس ملی بیوشیمی و دومین كنفرانس بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولكولی
مکان: شیراز-ایران

HCG hydrolyzing antibodies in sera of healthy pregnant women

نویسنده ها:Mahsa Rahimzadeh Jahromi.Manoochehr Mirshahi. Fereshteh Shamsipour.Malihe Mohammadi
کنفرانس: نهمین كنفرانس ملی بیوشیمی و دومین كنفرانس بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولكولی
مکان: شیراز-ایران
03
نشریات

An alternative allosteric pathway in thermophilic methylglyoxal synthase

نویسنده ها:Mona Atabakhshi Kashi, Malihe Mohammadi, R Mirhassani, B, Dabirmanesh, R Hasan Sajede, Khosro Khajeh
نشریه:International Journal of Biological Macromolecules 93 (2016) 526–533

بررسی تأثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر نگرش و عملکرد سالمندان شهرستان سربیشه در زمینه دردهای استخوانی و مفاصل در سال 90

نویسنده ها:منیره محمدی، ملیحه محمدی، محمدرضا میری
نشریه:مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 1393: 11 (3): 168-161

Conversion of non-allosteric methylglyoxal synthase into a homotropic allosteric enzyme by C-terminal deletion

نویسنده ها:Malihe Mohammadi, Shekufeh Zareian and Khosro Khajeh
نشریه:Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 107 (2014) 95–99

Remarkable improvement of methylglyoxal synthase thermaostability by His-His interaction

نویسنده ها:Malihe Mohammadi.Mona Atabakhshi Kashi. Shekufeh Zareian. Manoochehr Mirshahi. Khosro Khajeh
نشریه:Appl Biochem Biotechnol (2014) 172:157–167

کلونینگ، بیان و بررسی فعالیت ایمنولوژیکی Scfv حاصل از آنتی بادی منوکلونال ضدپلاسمینوژن انسانی با توانایی افزایش فیبرینولیز.

نویسنده ها:محبوبه سیفی ابوالحسنی، منوچهر میرشاهی، مهرداد بهمنش، محمدرضا قرائتی، فهیمه چربگو، ملیحه محمدی، مهناز بژگی
نشریه:مجله پژوهش های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 26، شماره 3، 1392

گزارش اولیه در مورد وجود آنتی¬بادیهای کاتالیتیک تخریب کننده انسولین در پلاسمای 2 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2

نویسنده ها:ملیحه محمدی، دكتر منوچهر میرشاهی، دكتر مهدی هدایتی، مهسا رحیم¬زاده جهرمی
نشریه:مجله علوم و غدد درون ریز، دانشگاه شهید بهشتی، دوره دهم، شماره4، آبان 1387، 338-331

آنتی بادی های پروتئولیتیك در سرم خانم های باردار: مطالعه شاهد - موردی.

نویسنده ها:مهسا رحیم زاده جهرمی، منوچهر میرشاهی، فرشته شمسی پور، ملیحه محمدی
نشریه: مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 66، شماره 4، تیر، 1387، 256-251
04
کتاب ها

مبانی بیوشیمی

مترجم : تالیف دکتر ملیحه محمدی، دکتر فرنگیس عطایی
تیراژ : 500 نسخه
منتشر کننده : انتشارات یاررس با همکاری انتشارات آثار سبحان-1395
ISBN : 978-600-8501-03-9

اصول کلونینگ و مهندسی ژنتیک

مترجم : دکتر ملیحه محمدی، دکتر فرنگیس عطایی
تیراژ : 300 نسخه
منتشر کننده : انتشارات یاررس با همکاری انتشارات آثار سبحان-1395
ISBN : 978-600-8501-16-9
05
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

مطالعات ساختاری پروتئین ها

مهندسی پروتئین (تولید پروتئین های نوترکیب)

سینتیک آنزیمی

پایدارسازی پروتئین ها

آنتی بادی های کاتالیتیک

اپیدمیولوژی بیماری دیابت و عوامل بوجود آورنده آن

اپیدمیولوژی بیماری ها و عوامل مرتبط با آنها