00
اطلاعات شخصی
میلاد لگزیان
گروه : زيست شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : m.lagzian@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : دانشکده علوم گروه زیست شناسی

01
تحصیلات

زیست شناسی

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی

بیوشیمی

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: دکتری تخصصی (Ph.D)
02
نشریات

In Vitro Responses of Chicken Macrophage-Like Monocytes Following Exposure to Pathogenic and Non-Pathogenic E. coli Ghosts Loaded with a Rational Design of Conserved Genetic Materials of Influenza and Newcastle Disease Viruses

نویسنده ها: Milad Lagzian · Mohammad Reza Bassami · Hesam Dehghani
نشریه:Veterinary Immunology and Immunopathology · May 2016

فرآیندی جهت ترانسفکشن سلولهای بگانه خوار به منظور انتقال بزرگ مولکول ها به سیستم ایمنی

نویسنده ها:میلاد لگزیان، محمدرضا باسامی، حسام دهقانی
نشریه:اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اخراعات

ساخت و استفاده از پوسته باکتریایی اشرشیا کولی به عنوان واکسن علیه بیماری آنفلونزا و نیوکاسل پرندگان

نویسنده ها:میلاد لگزیان، محمدرضا باسامی، حسام دهقانی
نشریه:اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اخراعات

An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64

نویسنده ها:Milad Lagzian, Ahmad Asoodeh
نشریه:International Journal of Biological Macromolecules

Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring

نویسنده ها:Ahmad Asoodeh, Milad Lagzian
نشریه:Process Biochemistry

A novel thermostable, acidophilic -amylase from a new thermophilic “Bacillus sp. Ferdowsicous” isolated from Ferdows hot mineral spring in Iran: Purification and biochemical characterization

نویسنده ها:Ahmad Asoodeh, JamshidKhan Chamani, Milad Lagzian
نشریه:International Journal of Biological Macromolecules

Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study

نویسنده ها:Ahmad Asoodeh , Leyla Haghighi, Jamashidkhan Chamani, Mohamad Amin Ansari-Ogholbeyk, Zahra Mojallal-Tabatabaei, Milad Lagzian
نشریه:Journal of Cereal Science 60 (2014) 92e98

An ice nucleation protein from Fusarium acuminatum: cloning, expression, biochemical characterization and computational modeling

نویسنده ها:Milad Lagzian • Ali Mohammad Latifi • Mohammad Reza Bassami • Morteza Mirzaei
نشریه:Biotechnol Lett (2014) 36:2043–2051

Purification, biochemical characterization and structural modeling ofa potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806

نویسنده ها:Shaghayegh Farhadian, Ahmad Asoodeh, Milad Lagzian
نشریه:Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 115 (2015) 51–58
03
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

Drug Discovery

Next Generation Sequencing Data Analysis

Molecular Modelling

Molecular Dynamics Simulation

Recombinant Products

Protein Engineering

04
مهارت ها

ICM-Molsoft Molecular Modelling Package

Schrodinger Suite Comprehensive Drug Discovery Package

Molecular Operating Environment

CLCBIO Products Expert

Biovia Discovery Studio Package

Programming

Advanced Molecular Biology Skills

Advanced Bioinformatics Skills