00
اطلاعات شخصی
سيدهادي طيب نيا
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
درجه : استاديار
شماره داخلی : 31136798-054
شماره مستقیم : 31136798-054
فکس : 31136791-054
پست الکترونیک : tayebnia@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=431vzGcAAAAJ&hl=fa

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

01
تحصیلات

جغرافیای انسانی

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نام دانشگاه: دانشگاه زنجان
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه: دکتری تخصصی (Ph.D)
02
کنفرانس ها

سطح بندي روستاهاي جنوب شرق کشور به لحاظ برخورداري از زيرساخت هاي اجتماعي (مطالعه موردي: دهستان چاهان، شهرستان نيکشهر)

نویسنده ها:دکتر سید هادی طیب نیا، فرهاد رئیسی
کنفرانس: کنفرانس ملي راهبردهاي توسعه شرق ايران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

تغيير اقليم و امنيت غذايي؛ ارائه راهکاري جهت دستيابي به امنيت غذايي

نویسنده ها:دکتر سید هادی طیب نیا
کنفرانس: اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت انرژي
مکان: دانشگاه گیلان

تحليل نقش کارآفريني در توسعه پايدار روستايي نواحي مرزي مطالعه موردي: بخش خاو و ميرآباد، شهرستان مريوان

نویسنده ها:دکتر سیدهادی طیب نیا
کنفرانس: همايش ملي بررسي راهکارهاي مديريت توسعه کارآفريني روستايي در ايران
مکان: دانشگاه حکیم سبزواری

تحلیل تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای مرزی غرب ایران با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ بخش خاو و میرآباد

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا
کنفرانس: اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی درعلوم زمین
مکان: دانشگاه شیراز

تحلیل و بررسی نقش گردشگری در توسعه و آمایش جنوب شرق کشور

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا
کنفرانس: همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحلیل پیامدهای تغییر اقلیم در تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا
کنفرانس: سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
مکان: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان
03
نشریات

پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه

نویسنده ها:دکتر سیدهادی طیب نیا، دکتر سیروس قنبری
نشریه:جغرافیا و برنامه ریزی

مهاجرت جوانان، به ‌راستی مشکل کجاست؟ جوامع محلی و آینده‌نگری برای شکل‌دهی به سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوی، آذربایجان غربی

نویسنده ها:رضا خسروبیگی بزچلویی؛ سید هادی طیب نیا
نشریه:جغرافیا و توسعه

تحلیل و بررسی نیاز‌ها و اولویت‌های جامعة روستایی (مورد شناسی: دهستان شیوه‌سر، شهرستان پاوه)

نویسنده ها:دکتر سید‌هادی طیب‌نیا؛ رزگار فتاحی
نشریه:جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای

ارزيابي و تحليل تاثيرات اجراي طرح هاي هادي روستايي در بهبود کيفيت زندگي روستاييان(مطالعه موردي: روستاهاي بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان)

نویسنده ها:سعدی محمدی، دکترسیدهادی طیب نیا، بدریه تابا، آزاد داودی
نشریه:مطالعات برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني

نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مورد: روستاهای بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا؛ سوران منوچهری
نشریه:اقتصاد فضا و توسعه روستایی

تحلیلی بر تأثیر انسداد مرزها بر امنیت پایدار نواحی روستایی پیرامون(مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان)

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا؛ سعدی محمدی ؛سوران منوچهری
نشریه:برنامه ریزی و آمایش فضا

تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعۀ موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا؛ سعدی محمدی ؛سوران منوچهری
نشریه:پژوهش و برنامه ریزی روستایی

تحلیلی بر پایداری روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در برابر بحران‌های طبیعی و انسانی

نویسنده ها:سیدهادی طیب نیا؛ سوران منوچهری
نشریه:جغرافیا و مخاطرات محیطی

تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان

نویسنده ها:علی اکبر عنابستانی؛ سیدهادی طیب نیا؛ حمید شایان؛ محمدرضا رضوانی
نشریه:اقتصاد فضا و توسعه روستایی
04
عضویت

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ایران
05
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

مسائل اجتماعی و فرهنگی

06
مهارت ها

اقتصاد روستایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

اقتصاد مرزی

برنامه ریزی روستاهای نواحی مرزی

روش تحقیق در جغرافیا