00
اطلاعات شخصی
احمد خواجه
گروه : مهندسی برق و الکترونیک
درجه : استاديار
شماره داخلی : 2839
شماره مستقیم : 05431132839
فکس : 985433447908+
پست الکترونیک : akhajeh@ece.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : دانشكده برق و الكترونيك

01
تحصیلات

مهندسی برق-قدرت

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: دکتری

مهندسی برق-قدرت

نام دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
درجه: کارشناسی ارشد

مهندسی برق-الکترونیک

نام دانشگاه: سیستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی
02
کنفرانس ها

Implementation of the Maximum Power Point Tracking Algorithm on Indirect Matrix Converter Controlled DFIG wind Turbine

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi, M Hosseini Abardeh
کنفرانس: چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده
مکان: مشهد، ایران

کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور توربين بادي و سيستم ذخيره انرژي با کنترل کننده فازي

نویسنده ها:نويد نوري، احمد خواجه، حسن بیورانی
کنفرانس: چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده
مکان: مشهد، ایران

افزودن قابلیت LVRTبه توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم

نویسنده ها:احمد خواجه، رضا قاضی، محمد حسینی ابرده
کنفرانس: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
مکان: مشهد، ایران

Fuzzy logic based direct torque control scheme for split phase induction motor

نویسنده ها:AR Heidari, A Khajeh, M Shahbazi
کنفرانس: Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation
مکان: Istanbul, Turkey

An efficient direct torque control scheme for split phase induction motor

نویسنده ها:A Khajeh, JS Moghani, M Shahbazi
کنفرانس: 2007 7th International Conference on Power Electronics and Drive Systems
مکان: Bangkok, Thailand
03
نشریات

Modeling of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Determination of Essential Oil from Borago officinalis L. By Using Combination of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm Method

نویسنده ها:Mostafa Khajeh, Zahra Safaei Moghaddam, Mousa Bohlooli, Ahmad Khajeh
نشریه:Journal of chromatographic science

Control of DFIG Wind Turbines Based on Indirect Matrix Converters in Short Circuit Mode to Improve the LVRT Capability

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi
نشریه:Advances in Power Electronics

GA-Based Optimal LQR Controller to Improve LVRT Capability of DFIG Wind Turbines

نویسنده ها:A Khajeh, R Ghazi
نشریه:Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

Power electronics

Renewable energies

Wind turbines

Drive sytems