00
اطلاعات شخصی
احمد خواجه
گروه : مهندسی برق و الکترونیک
درجه : استاديار
شماره داخلی : 2839
شماره مستقیم : 05431132839
فکس : 985433447908+
پست الکترونیک : akhajeh@ece.usb.ac.ir
لینک Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=kF6pi8gAAAAJ&hl=en

آدرس : دانشكده برق و الكترونيك

01
تحصیلات

مهندسی برق-قدرت

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: دکتری

مهندسی برق-قدرت

نام دانشگاه: صنعتی امیرکبیر
درجه: کارشناسی ارشد

مهندسی برق-الکترونیک

نام دانشگاه: سیستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی
02
کنفرانس ها

Implementation of the Maximum Power Point Tracking Algorithm on Indirect Matrix Converter Controlled DFIG wind Turbine

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi, M Hosseini Abardeh
کنفرانس: چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده
مکان: مشهد، ایران

کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور توربين بادي و سيستم ذخيره انرژي با کنترل کننده فازي

نویسنده ها:نويد نوري، احمد خواجه، حسن بیورانی
کنفرانس: چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده
مکان: مشهد، ایران

افزودن قابلیت LVRTبه توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم

نویسنده ها:احمد خواجه، رضا قاضی، محمد حسینی ابرده
کنفرانس: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
مکان: مشهد، ایران

Fuzzy logic based direct torque control scheme for split phase induction motor

نویسنده ها:AR Heidari, A Khajeh, M Shahbazi
کنفرانس: Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation
مکان: Istanbul, Turkey

An efficient direct torque control scheme for split phase induction motor

نویسنده ها:A Khajeh, JS Moghani, M Shahbazi
کنفرانس: 2007 7th International Conference on Power Electronics and Drive Systems
مکان: Bangkok, Thailand
03
نشریات

Adaptive Gain Scheduling Control of Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbines to Improve Fault Ride Through Performance

نویسنده ها:Khajeh, Ahmad Shabani, Zahra
نشریه:International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization (IECO)

Evaluation of Synchronization and MPPT algorithms in a DFIG Wind Turbine Controlled by an Indirect Matrix Converter

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi, Mohamad Hosseini Abardeh, Mahmoud Oukati Sadegh
نشریه:International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS)

An Efficient Crowbar to Improve the Low Voltage Ride-Through Capability of Wind Turbines Based on DFIG Excited by an Indirect Matrix Converter

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi, Mohamad Hosseini Abardeh, Mahmoud Oukati Sadegh
نشریه:International Journal of Power Electronics

Modeling of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Determination of Essential Oil from Borago officinalis L. By Using Combination of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm Method

نویسنده ها:Mostafa Khajeh, Zahra Safaei Moghaddam, Mousa Bohlooli, Ahmad Khajeh
نشریه:Journal of chromatographic science

Control of DFIG Wind Turbines Based on Indirect Matrix Converters in Short Circuit Mode to Improve the LVRT Capability

نویسنده ها:Ahmad Khajeh, Reza Ghazi
نشریه:Advances in Power Electronics

GA-Based Optimal LQR Controller to Improve LVRT Capability of DFIG Wind Turbines

نویسنده ها:A Khajeh, R Ghazi
نشریه:Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

Power electronics

Renewable energies

Wind turbines

Drive sytems