00
اطلاعات شخصی
علی قاسمی
گروه : زيست شناسی
درجه : مربی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136332 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : qasemi@science.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده علوم - گروه زیست شناسی