00
اطلاعات شخصی
پیمان محمودی
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استادیار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : p_mahmoudi@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

جغرافیای طبیعی

نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران
درجه: کارشناسی

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
درجه: کارشناسی ارشد

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه: دکترا
02
جوایز

مقاله برتر: کاربرد مدل فوریه در شناسایی دوره های تناوب خشکسالی های جنوب شرق ایران

مکان : اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
03
کنفرانس ها

دورنمایی از تغییرات احتمالی ویژگی های یخبندان در استان کردستان

نویسنده ها:پیمان محمودی و محمد دارائی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
مکان: تهران، ایران

Statistical downscaling of Iran annual precipitation based on various scenarios of climate change

نویسنده ها:Peyman Mahmoudi and Sayed Keramat Hashemi-Ana
کنفرانس: International Water Conference 2016 on Water Resource in Arid areas: The Way Forward
مکان: Sultan Qaboos University, Muscat, Oman

کاربرد تبدیل فوریه در شناسایی دوره های تناوب خشکسالی های جنوب شرق ایران

نویسنده ها:حجت اله دانشمند و پیمان محمودی
کنفرانس: اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران
مکان: یزد، ایران

اثر تغییر اقلیم بر میانگین دمای حداکثر فصل تابستان ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی و محسن عباس نیا
کنفرانس: پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
مکان: تهران، ایران

برآورد روند کمینه ها و بیشینه های سالانه دما با استفاده از مدل رگرسیونی امکانی فازی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده ها:حجت اله دانشمند و پیمان محمودی
کنفرانس: پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
مکان: تهران، ایران

طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی وقوع اولین یخبندان های پاییزه و آخرین یخبندان های بهاره در استان کردستان

نویسنده ها:حجت اله دانشمند و پیمان محمودی
کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
مکان: ملارد، تهران، ایران

تحلیل بلند مدت و پیش بینی کوتاه مدت خشکسالی های ماهانه جنوب شرق ایران

نویسنده ها:حجت اله دانشمند، پیمان محمودی، تقی طاوسی و اله بخش ریگی
کنفرانس: نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

مدلسازی زنجیره مارکوف غیرهمگن برای پیش بینی کوتاه مدت خشکسالی های جنوب شرق ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، حجت اله دانشمند، اله بخش ریگی
کنفرانس: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
مکان: شیراز، ایران

بررسی تغییرات روزانه شدت خشکسالی در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده ها:پیمان محمودی، یوسفعلی عابدینی، نوشیروان نوشیروانی
کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بررسی روند گسترش مکانی اقالیم خشک و نیمه خشک در ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی
کنفرانس: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
مکان: دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

Studying Changes trend on Frequency of days with Pervasive and semi-Pervasive Frosts in Iran

نویسنده ها:Peyman Mahmoudi
کنفرانس: International Conference on climate change innovation and resilience for sustaiable livelihood
مکان: Kathmandu, Nepal

Mapping Statistical Characteristics of Frosts in Iran

نویسنده ها:Peyman Mahmoudi
کنفرانس: The 1st ISPRS International Conference on Geospatial Information Research
مکان: University of Tehran, Tehran, Iran

Investigation of Iran vulnerability trend to desertification with approach of climate change

نویسنده ها:Peyman mahmoudi, Dostmohammad Kalim and Mohammad Reza Amirmoradi
کنفرانس: International Conference on Environmental Science and Development – ICESD 2011, January 7-9, 2011, Mumbai, India (Oral Presentation
مکان: بمبئی، هندوستان

بررسی جابجائی هسته های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و علی پناهی
کنفرانس: چهارمین کنفرانس منطقه ایی تغییر اقلیم، سازمان هواشناسی کشور. 29 آذر-1 دی (ارائه به صورت سخنرانی)
مکان: تهران

Climatic Phenomena and Traffic Safety in Mountain Roads of Iran (case study: Sanandaj-Hamedan)

نویسنده ها:Peyman mahmoudi; Dostmohammad Kalim and Khaled Ghaderi Zeh
کنفرانس: The First International Conference of sustainable Transportation and Traffic Management, 10-12 July 2010, Karachi, Pakistan (Oral Presentationn
مکان: کراچی، پاکستان

مدلسازی بارش های سالانه جنوب شرق ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره مارکوف

نویسنده ها:پیمان محمودی و عبدالجبار چوگان
کنفرانس: دومین همایش ملی خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان- اردیبهشت
مکان: اصفهان

Presentation of a Climatic Classification with Approach on Road Pavement Management for West and Northwest of Iran

نویسنده ها:Peyman Mahmoudi, Mahmoud khosravi, Farzaneh sargolzaee moghadam
کنفرانس: the 14th International road weather conference, 14 – 16 may 2008, Prague, Czech Republic (Oral Presentation
مکان: پراگ، جمهوری چک

بررسی تاثیر روند افزایش جمعیت بر روی منابع آب زیرزمینی در شهر زاهدان

نویسنده ها:فرزانه سرگلزائی مقدم، هانیه شکیبا، پیمان محمودی
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب – زابل- 13 الی 15 اسفند (ارائه به صورت پوستر)
مکان: زابل

مدیریت خشکسالی مبتنی بر مدیریت ریسک برای استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:پرویز خسروی، عبدالرئوف شاهوزئی، عباس راهدار و پیمان محمودی
کنفرانس: همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی- اردبیل- 28 و 29 مهر (چاپ در مجومعه مقالات)
مکان: اردبیل

مدیریت یکپارچه و جامع منابع آب در پایش خشکسالی ها

نویسنده ها:عرفان مؤمن پور سورجانی، سید مختار هاشمی، پیمان محمودی، شیدا محمدی و مهران جهانتابی
کنفرانس: سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان، 14 و 15 اسفند (پذیرش به صورت پوستر)
مکان: سنندج

تحلیل و برآورد خشکسالی استان کردستان با تاکید بر ایستگاه سنندج

نویسنده ها:هوشنگ آقایی هشتجین، پیمان محمودی و علی دولتی مهر
کنفرانس: دومین همایش مدیریت سوانح طبیعی – پردیس یک دانشکده فنی دانشگاه تهران- 4 و 5 دی ماه (ارائه به صورت پوستر)
مکان: تهران

تجزیه و تحلیل خشکسالی های شهرستان ایرانشهر با استفاده از شاخص نمره استاندارد

نویسنده ها:پیمان محمودی و عبدارئوف شاهوزئی
کنفرانس: همایش خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند – 1 اسفند ( ارائه به صورت پوستر)
مکان: بیرجند

خشکسالی و مدیریت بحران: مفاهیم، چالش ها و راهکارهای مدیریتی آن در ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی و پرویز خسروی
کنفرانس: همایش خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند – 1 اسفند (ارائه به صورت پوستر)
مکان: بیرجند

خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:پیمان محمودی، قباد منصوری، عبدالرئوف شاهوزئی و پرویز خسروی
کنفرانس: کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب- دانشگاه سیستان و بلوچستان-11 اسفند (ارائه به صورت سخنرانی)
مکان: زاهدان

گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در شهرستان مریوان با استفاده از شاخص های دمای مؤثر و تنش تجمعی

نویسنده ها:پیمان محمودی
کنفرانس: همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، 10خرداد (چاپ در مجموعه مقالات)
مکان: اسلامشهر

نویسنده ها:
کنفرانس: 
مکان:
04
نشریات

تعيين تابع توزيع احتمالاتي يخبندان هاي ايران طي 2010-1981

نویسنده ها:محمد دارائی، پیمان محمودی، بهروز ساری صراف، علی محمد خورشید دوست
نشریه:فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال 18، شماره 50، صص 15-1

بررسی رابطه آماری بین متغیرهای اقلیمی و پویایی پوشش گیاهی در یک اقلیم خشک(مطالعه موردی دشت سیستان در شرق ایران)

نویسنده ها:فاطمه فیروزی، تقی طاوسی، پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه مدیریت بیابان، دوره 6، شماره 11، صص 111-99

کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار دوره ای خشکسالی های ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، حجت اله دانشمند
نشریه:فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 7، شماره 25

Investigating the trend of average changes of annual temperatures in Iran

نویسنده ها: P. Mahmoudi, M. Mohammadi, H. Daneshmand
نشریه:International Journal of Environmental Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s13762-018-1664-4

شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر جابه جايي زماني تاريخ وقوع اولين و آخرين يخبندان هاي پاييزه و بهاره ايران

نویسنده ها:محمد دارائی، بهروز ساری صراف، علی محمد خورشید دوست، پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال ششم، شماره 24، صص 96-81

دورنمايي از تغييرات فراواني روزهاي يخبندان در ايران با مدل هاي گردش عمومي جو

نویسنده ها:بهروز ساری صراف، محمد علی خورشید دوست، پیمان محمودی، محمد دارائی
نشریه:فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی،سال 49، شماره 102، صص 571-584

Estimation and Assessment of Temporal Stability of Periodicities of Droughts in Iran

نویسنده ها:Hojatollah Daneshmand and Peyman Mahmoudi
نشریه:Water Resources Management, DOI 10.1007/s11269-017-1676-8

بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، تقی طاوسی و عبدالمجید شباب مقدم
نشریه:برنامه ریزی منطقه ای، سال 7، شماره پیاپی 26، صص 68-55

بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، تقی طاوسی و عبدالمجید شباب مقدم
نشریه:فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،دوره 28، شماره 1، صص 101-89.

اقلیم شناسی روزهای ذوب-انجماد ایران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم
نشریه: فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 56، صص 32-19

میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره ششم، شماره بیست و چهارم، صص 86-66

بررسی قابلیت داده های سنجنده لندست به منظور بررسی تغییرات پوشش اراضی (مطالعه موردی: تالاب بین المللی هامون)

نویسنده ها:مجتبی شاکریاری، امیر هوشنگ احسانی، تورج نصرآبادی و پیمان محمودی
نشریه:مجله علمی-پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، سال پنجم، شماره دهم، صص 84-69

مطالعه امکان سنجی استحصال آب از رطوبت هوا در جنوب استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:پیمان محمودی، چکاوک خواجه امیری خالدی، محمد رضا سالاری فنودی
نشریه:نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد بیست و سوم، شماره دوم، صص 265-253

تحلیل طیفی خشکسالی های ایران

نویسنده ها:حجت اله دانشمند و پیمان محمودی
نشریه:مجله ژئوفبزیک ایران، جلد 10، شماره 4، صص 47-28

بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان، بهلول علیجانی
نشریه:پژوهش های اقلیم شناسی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم و بیست و ششم، صص 20-1

رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان های فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه،شماره 40، صص194-175

بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان، بهلول علیجانی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 19، شماره 54،صص 327-303

طبقه بندی اقلیمی-سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان های فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، پیاپی 60، شماره 4، صص 246-219

تحلیل آماری زمینه های آب و هوایی بیابان زایی در ایران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، دوره 15، شماره 54، صص 18-1

خشکسالی و تاثير آن بر کيفيت منابع آب سطحی در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:پیمان محمودی، تقی طاوسی و عبدالرئوف شاهوزئی
نشریه:فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی، جلد 29، شماره 1، صص 35-21

بررسی احتمال تداوم روزهای بارش در ایران زمین

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالرئوف شاهوزئی و عبدالمجید محمدی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 25، پیاپی 56، شماره 4، صص 16-1.

شناسائی و پهنه بندی رژیم های بارشی استان کردستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

نویسنده ها:پیمان محمودی و بهلول علیجانی
نشریه:مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، سال هشتم، شماره 26، صص 64-61

طبقه بندی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، تقی طاوسی، حجت اله دانشمند و عبدالمجید شباب مقدم
نشریه:نشریه علمی-پژوهشی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره دوم، صص 63-47

ناحیه بندي بارشی استان کردستان با استفاده از روش هاي آماري چند متغیره

نویسنده ها:پیمان محمودی و بهلول علیجانی
نشریه:مجله پژوهش آب ايران، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان، صص 218-213

پهنه بندی ایران بر اساس طول دوره های خشک

نویسنده ها:پیمان محمودی، نادر پروین و جبار رضائی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 106-85.

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره 4 (شماره پیاپی 111)، صص 66-55

رهیافتی جدید جهت تعیین طول رشد بالقوه در ایران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و دوست محمد کلیم
نشریه:نشریه علمی-پژوهشی آب و خاک، جلد 27، شماره 5، آذر-دی، صص 871-861

مدل بندی رابطه بارش های سالانه و فصلی با عوامل زمین-اقلیم در استان کردستان

نویسنده ها:پیمان محمودی و بهلول علیجانی
نشریه:نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 21، صص 112-93

مطالعه امکان تاثیر لکه های خورشیدی بر بارش در ایستگاه های منتخب جنوب ایران

نویسنده ها:دوست محمد کلیم، محمد رضا پیشوایی و پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیائی، سال سیزدهم، شماره 42، صص 208-191

نابهنجاری های همدیدی منجر به یخبندان های فراگیر ایران

نویسنده ها:پیمان محمودی، محمود خسروی، سید ابوالفضل مسعودیان و بهلول علیجانی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال اول، شماره 1، صص 34-17

بررسی روند تغییرات بارش های سالانه و فصلی ایران با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد کننده شیب سنس

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و عبدالجبار چوگان
نشریه:دو فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی، جلد سوم، شماره نهم، صص 42-23

نواحی بارشی استان کردستان

نویسنده ها:پیمان محمودی و عرفان مومن پور سورجانی
نشریه:نشریه علمی-ترویجی نیوار، شماره 77-76، صص 14-3

پهنه بندی اقلیمی غرب و شمال غرب ایران با رویکردی بر مدیریت روسازی راه

نویسنده ها:محمود خسروی و پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیائی، سال یازدهم، شماره 33، صفحات 25-1

بررسی جابجائی هسته های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی و علی پناهی
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، سال 22، شماره پیاپی 41، شماره 1، صفحات 68-53.

بررسي تغييرات كمينه ها و بيشينه هاي سالانه دما در ايران

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی، محمد سلیقه و اله بخش ریگی چاهی
نشریه:فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 26 ، شماره سوم، شماره پياپي 102، صص 122-101

بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره مارکوف

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان و مرتضی بیشه نیاسر
نشریه:فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافی و توسعه، دروه 9، شماره 25، صص 16-1

مطالعه خشکسالی های کوتاه مدت شهرستان زاهدان

نویسنده ها:حسین نگارش، محمود خسروی، منصوره شاه حسینی و پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا و توسعه، دوره 8، شماره 18، صص 134-109

مقایسه گسترش مکانی اقالیم خشک و نیمه خشک در ایران طی دوره 2005-1976

نویسنده ها:تقی طاوسی، پیمان محمودی و فرزانه سرگلزائی مقدم
نشریه:فصلنامه علمی- پژوهشی مرتع و بیابان ایران، جلد 17، شماره 1 (پیاپی 38)،، صص 105-94

بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران یا استفاده از مدل زنجیره مارکوف

نویسنده ها:بهلول علیجانی، پیمان محمودی، اله بخش ریگی چاهی و پرویز خسروی
نشریه:فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 73، صص 20-1

تحلیل هم زمانی و هم مکانی روزهای بارش در استان کردستان

نویسنده ها:پیمان محمودی و هوشنگ آقائی هشتجین
نشریه:فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 91، صص 59-52

گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در شهرستان مریوان با استفاده از شاخص های دمای مؤثر و تنش تجمعی

نویسنده ها:پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، دوره بیست و دوم، شماره 3، صص 49-44

تاثیر پدیده های اقلیمی بر روی تصادفات در جاده ی سنندج – همدان

نویسنده ها:حسین محمدی و پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 6، صص 154 - 129

یخبندان و لغزندگی در سطح جاده سنندج – همدان با استفاده از ماتریس وضعیت های اقلیمی

نویسنده ها:حسین محمدی و پیمان محمودی
نشریه:فصلنامه علمی – پژوهشی سرزمین، سال دوم، شماره 8، صص 17 – 1.
05
عضویت

عضو انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران – پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی – دانشگاه یزد
عضو انجمن ایرانی اقلیم شناسی
عضو کمیته 5 نفره پژوهشی مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان سیستان و بلوچستان
عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان استان کردستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
06
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

اقلیم شناسی آماری

تغییر اقلیم

اقلیم شناسی همدید

اقلیم شناسی ماهواره

07
پروژه های پژوهشی

تحلیل و مدل بندی ویژگی های بارشی استان کردستان

محقق : پیمان محمودی
تاریخ شروع : 1388
تاریخ اتمام : 1390
مکان : باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

تحلیل طیفی خشکسالی های ایران

محقق : حجت اله دانشمند و پیمان محمودی
تاریخ شروع : 1393
تاریخ اتمام : 1396
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

انتخاب بهترین توابع توزیع احتمالاتی برای محاسبه شاخص بارش استاندارد شده در مقیاس های زمانی مختلف برای ایران

محقق : پیمان محمودی و اله بخش ریگی
تاریخ شروع : 1395
تاریخ اتمام : 1397
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
08
مهارت ها

نرم افزار آماری: Minitab و SPSS

سنجش از دور: ERDAS

سیستم اطلاعات جغرافیایی: Arc/Gis و Surfer

زبان برنامه نویسی: VB

اقلیم شناسی: Grads

تغییر اقلیم (ریزمقیاس نمایی آماری): Lars-wg، SDSM، Magicc sengen

09
کارها

کارشناس اقلیم شناسی سینوپتیک

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کردستان


سرپرست گروه اقلیم شناسی خشکسالی

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان سیستان و بلوچستان


کارشناس اقلیم شناسی کاربردی

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کردستان


مدرس مدعو

دانشگاه پیام نور مرکز سنندج


دبیر

آموزش و پرورش بخش کلاترزان و ناحیه 2 شهر سنندج