نسخه قابل چاپ
محمد علی سرگزی
گروه : حفاظت و مرمت بناهای تاريخی
درجه : مربی
شماره داخلی : 6483
شماره مستقیم : 31136483
فکس : 33252127 54 98+

پست الکترونیک : masargazi@arts.usb.ac.ir
وب سايت :
آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده هنر و معماری - گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

تحصیلات
معماری
نام دانشگاه: یزد
درجهکارشناسی ارشد پیوسته, تاریخ: 1381


کنفرانس ها
راهکارهای معماری بومی منطقه سیستان از منظر مفاهیم توسعه پایدار
نویسنده ها: محمدعلی سرگزی
کنفرانساولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی
تاریخ20  بهمن  1392, مکان: زاهدان
نمای آلومینیوم و معماری شهری زاهدان
نویسنده ها: محمدعلی سرگزی
کنفرانساولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی
تاریخ20  بهمن  1392, مکان: زاهدان
جایگاه و میزان مداخله مباحث مقررات ملی ساختمان در آموزش معماری
نویسنده ها: محمدعلی سرگزی ،عبدالحمید بحرپیما ،کریم بخش ترشابی ، حلیمه پودینه
کنفرانساولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی
تاریخ20  بهمن  1392, مکان: زاهدان
معماری صخره ای تمین:جدال با طبیعت، تکمیل طبیعت
نویسنده ها: محمد علی سرگزی، مازیار نیک بر
کنفرانساولین همایش معماری دستکند
تاریخ12  اردیبهشت  1391, مکان: کرمان- ماهان- مرکز بین المللی هایتک
همسویی طرح های ملی و منطقه ای: عامل اصلی کنترل کارکرد مرزها
نویسنده ها: محمد علی سرگزی
کنفرانسهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت:چالش ها و رهیافت ها
تاریخ30  فروردین  1391, مکان: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
توسعه پایدار و مفاهیم آن در بافت و مسکن روستایی سیستان
نویسنده ها: محمد علی سرگزی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی (تجارب و آینده نگری در توسعه محلی)
تاریخ25  بهمن  1390, مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانه شناسی معماری منطقه سیستان؛ از دیدگاه پیرس
نویسنده ها: محمد علی سرگزی
کنفرانساولین همایش ملی معماری وشهرسازی اسلامی
تاریخ21  اردیبهشت  1390, مکان: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

نشریات
تاثیر محدوده آسایش حرارتی بر طراحی معماری منطقه سیستان
نویسنده ها: محمدعلی سرگزی
نشریهجغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای
تاریخ  فروردین  1394
Sustainable Development and its Concepts in Rural Residential Spaces of Sistan, Iran
نویسنده ها: Mohammad Ali Sargazi
نشریهEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences
تاریخ  آذر  1393
Determining Development Level of Urban Region of Sistan and Balouchestan Province
نویسنده ها: Mohammad Ali Sargazi, Mohammad Omrani
نشریهSpectrum: A Journal of Multidiscipl-inary research
تاریخ  مرداد  1393
Completion Nature Attitude in Dast Kand Architecture of Tamin Village of iran
نویسنده ها: Mohammad Ali Sargazi
نشریهJournal of Civil Engineering and Urbanism
تاریخ  اردیبهشت  1393
نشانه شناسی معماری منطقه سیستان
نویسنده ها: محمد علی سرگزی
نشریهمطالعات هنرهای تجسمی
تاریخ13  آذر  1392
نشانه شناسی نقوش و تزیینات معماری اسلامی ایران
نویسنده ها: محمد علی سرگزی
نشریهنقشمایه
تاریخ10  آذر  1392
Essay on Semiotics and Architecture
نویسنده ها: Mohammad Ali Sargazi
نشریه Journal of Social Issues & Humanities
تاریخ  آبان  1392


عضویت
شورای بین المللی بناهای تاریخی ( ایکوموس ایران )
تاریخ : 1383 به بعد
کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان
تاریخ : 1388 به بعد
شورای بافت تاریخی استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1389 به بعد
نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیته تخصصی کمیسیون ماده 5 استان
تاریخ : 1390 به بعد
داوری اولین کنگره آمایش سرزمین در هزاره سوم
تاریخ : سال 1393
داوری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل
تاریخ : سال 1393

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
تاریخ و مبانی نظری معماری
معماری معاصر ایران و جهان
معماری پایدار
انسان طبیعت معماری
مرمت و احیاء ابنیه و بافت

پروژه های پژوهشی
بهره گیری از باد در معماری بومی منطقه سیستان
محقق : محمد علی سرگزی
تاریخ شروع92/02/07 , تاریخ اتمام : 94/03/31
مکاناستان سیستان و بلوچستان
مطالعات و طرح مرمت، بازسازی و احیاء قلعه ناصری ایرانشهر
محقق : محمد علی سرگزی، مازیار نیکبر، دکتر عبدالحمید بحرپیما، محسن کیهانپور
تاریخ شروع93/02/29 , تاریخ اتمام : 1393/06/31
مکاناستان سیستان و بلوچستان- شهر ایرانشهر

مهارت ها
پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان-در رشته طراحی، نظارت و اجرای معماری - پایه 1

کارها
مطالعه و طراحی پارک تفریحی کارکنان دولت ( سیادک )
ستاد احیاء توسعه و ترویج فضای سبز استانداری
تاریخ: 1381
طراحی نقشه های مجموعه آموزشی کانون جوانان زاهدان
ناحیه مقاومت بسیج استان س وب
تاریخ: 1381
مطالعات شناخت وآسیب شناسی کاروانسرای نصرت آباد
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1382
عملیات مرمت جبهه شرقی وجنوبی بنای قدیمی ابویی زاهدان
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1382-1385
طرح مطالعات مرمت و احیاء بنای بیت مقام معظم رهبری در ایرانشهر
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1382-1385
طرح مرمت و احیاء ساختمان قدیمی بهداشت محیط ایرانشهر
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1384
مطالعات مبانی طرح ریزی وتهیه نقشه های مجتمع رفاهی گردشگری شهرسوخته
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1385-1387
طراحی معماری مجموعه تفريحي و پارک شهر محمد آباد
شهرداري محمدآباد
تاریخ: 1384
ارایه گزینه های پیشنهادی میدان امام علی زاهدان
شهرداري زاهدان
تاریخ: 1382
تهیه طرح هادی وکالبدی بالغ بر 20 روستای استان س وب
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تاریخ: 1382-1390
تهیه طرح تفصیلی گردشگری روستای تمین
استانداری سیستان وبلوچستان
تاریخ: 1385
تهيه طرح مرمت واحياء ارگ نارويي قلعه نو سيستان
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ: 1387-1388

لیست دروس
نیمسال 3881
عناصر و جزییات ساختمانی 2  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3882
مقدمات طراحی معماری 1  کارشناسی مهندسی معماری
هندسه مناظر و مرایا  کارشناسی مهندسی معماری
آشنایی با معماری معاصر  کارشناسی مهندسی معماری
طرح معماری 3  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3891
هندسه مناظر و مرایا  کاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
طرح معماری 4  کارشناسی مهندسی معماری
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
ترسیم فنی  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3892
ترسیم فنی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
بیان معماری  کارشناسی مهندسی معماری
عناصر و جزییات ساختمانی 1  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
آشنایی با معماری معاصر  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3901
عناصر و جزییات ساختمان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات ساختمانی 2  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مهندسی معماری
مقدمات طراحی معماری 1  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
ترسیم فنی  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3902
طرح نهایی  کارشناسی مهندسی معماری
طرح معماری 5  کارشناسی مهندسی معماری
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مهندسی معماری
طرح معماری 1  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات بناهای تاریخی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
مدیریت و تشکیلات کارگاهی  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
آشنایی با ساختار معماری سنتی ایران  کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3911
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
ایستایی 2  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
آشنایی با معماری معاصر  کارشناسی مهندسی معماری
طرح نهایی  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3912
آشنایی با معماری معاصر  کارشناسی مهندسی معماری
آشنایی با معماری جهان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
تنظیم شرایط محیطی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
طرح معماری 3  کارشناسی مهندسی معماری
شناخت سازه های سنتی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3921
آشنایی با معماری جهان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
عناصر و جزییات ساختمان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3922
عناصر و جزییات ساختمان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات بناهای تاریخی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
مدیریت و تشکیلات کارگاهی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
آشنایی با معماری جهان  کارشناسی مهندسی معماری
آشنایی با معماری معاصر  کارشناسی مهندسی معماری
ساختمان 1  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3931
آشنایی با معماری جهان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات بناهای تاریخی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
مدیریت و تشکیلات کارگاهی  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3932
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
تنظیم شرایط محیطی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
شناخت سازه های سنتی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات ساختمان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
پروژه نهایی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
نیمسال 3941
آشنایی با معماری جهان  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
عناصر و جزییات بناهای تاریخی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
شناخت سازه های سنتی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
تنظیم شرایط محیطی  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی
مبانی نظری معماری  کارشناسی مهندسی معماری
انسان، طبیعت، معماری  کارشناسی مهندسی معماری
نیمسال 3942