00
اطلاعات شخصی
پوریا جعفری
گروه : مهندسی کامپیوتر
درجه : مربی
شماره داخلی : 6559
شماره مستقیم : 31136559 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : pjafari@ece.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر - گروه مهندسی کامپیوتر

01
تحصیلات

مهندسی برق - گرایش الکترونیک

نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده برق و کامپیوتر
درجه: کارشناسی

مهندسی برق - گرایش کنترل

نام دانشگاه: دانشگاه تبریز - دانشکده برق و کامپیوتر
درجه: کارشناسی ارشد
02
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

رباتیک

پردازش تصویر

مدارهای واسطه کامپیوتر

میکروپروسسورها و میکرو کنترلرهای

شبکه های عصبی و الگوریتم های زنتیک

تئوری فازی و کنترل فازی

03
مهارت ها

برنامه نویسی به زبان ++C - اسمبلی - Matlab

آشنا با میکروکنترلرهای 8051 - AVR

04
کارها

مسئول وب سایت دانشکده برق و کامپیوتر
مدیریت گروه مهندسی کامپیوتر