نسخه قابل چاپ
مهدی صفاری
گروه : مهندسی کامپیوتر
درجه : مربی
شماره داخلی : 6559-6546
شماره مستقیم : 31136546 54 98+
فکس : 33447908 54 98+

پست الکترونیک : msaffari1340@gmail.com
وب سايت :
آدرس : زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر - گروه مهندسی کامپیوتر

تحصیلات
مهندسی الکترونیک
نام دانشگاه: دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
درجهکارشناسی ارشد, تاریخ: بهمن ماه 1370
مهندسی برق و الکترونیک
نام دانشگاه: دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجهکارشناسی, تاریخ: تیرماه 65


کنفرانس ها
طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال فوتونی مبتنی بر تزویج بین موجبر و کاواک
نویسنده ها: مهدی صفاری،محمدعلی منصوری بیرجندی
کنفرانسپنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2013
تاریخ29  مرداد  1392, مکان: گناباد
A 1 × 2 Optical Power Splitter Based On Photonic Crystal Ring Resonators
نویسنده ها: Alireza Tavousi, Mojtaba Moradi, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi, Mehdi Saffari
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012
تاریخ7  شهریور  1391, مکان: گناباد
Implementation of Channal Drop Filter based on 2-D Square Lattice Photonic Crystal Ring Resonator
نویسنده ها: Alireza Tavousi, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi, Mohammad J. Khorasani, Mehdi Saffari
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012
تاریخ7  شهریور  1391, مکان: گناباد
بررسی خواص فیلتر میان‌گذر نوری مبتنی برتشدیدگر‌حلقوی بلورفوتونی
نویسنده ها: علیرضا طاوسی، محمدعلی منصوری بیرجندی، زهره راشکی، مهدی صفاری
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012
تاریخ7  شهریور  1391, مکان: گناباد
پیاده سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال تمام نوری مبتنی بر تشدیدگرحلقوی بلورفوتونی
نویسنده ها: علیرضا طاوسی، محمدعلی منصوری بیرجندی و مهدی صفاری
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012
تاریخ7  شهریور  1391, مکان: گناباد
طراحی فیلتر میان‌گذر بوسیله تشدیدگر‌حلقوی بلورفوتونی دوبعدی
نویسنده ها: علیرضا طاوسی، محمدعلی منصوری بیرجندی، مجتبی مرادی و مهدی صفاری
کنفرانسچهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ICEEE2012
تاریخ7  شهریور  1391, مکان: گناباد
طراحی فيلتر جداساز نوری بر پايه ی بلورهای فوتونی ‏دو بعدی
نویسنده ها: امیر بانوخ، محمدعلی منصوری بیرجندی، مهدی صفاری
کنفرانسسومين کنفرانس مهندسی برق و الکترونيک ايران ‏‏(‏ICEEE2011‎‏) ‏
تاریخ22  تیر  1390, مکان: گناباد
مبدل آنالوگ به دیجیتال، مالتی‎ ‎پلکسر و گیت‎ ‎های منطقی ‏تمام‎ ‎نوری با استفاده از ‏محدودکننده‎ ‎های تمام‎ ‎نوری
نویسنده ها: مهدی صفاری، محمدعلی منصوری بيرجندی
کنفرانسسومين کنفرانس مهندسی برق و الکترونيک ايران ‏‏(‏ICEEE2011‎‏) ‏
تاریخ22  تیر  1390, مکان: گناباد
One-Dimensional Photonic Analog-to-Digital Converter, based on Kerr-like Nonlinearity
نویسنده ها: مهدی صفاری، محمدعلی منصوری بیرجندی
کنفرانساولین کنفرانس بین المللی مهندسی مخابرات
تاریخ2  دی  1389, مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
طراحی تقویت کننده رسانایی انتقالی خط به خط با ولتاژ تغذیه کم با استفاده از سلول ترکیبی سی ماس
نویسنده ها: محمد علی منصوری بیرجندی، مهدی صفاری
کنفرانسدومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران (ICEEE2009)
تاریخ28  مرداد  1388, مکان: ایران

نشریات
Tuning of Photonic Crystal Ring Resonators for Application in Analog to Digital Converter System
نویسنده ها: مهدی صفاری محمدعلی منصوری محمدرضا رخشانی
نشریهIRJABS: International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 5, No.3, pp. 341-346, 2013.
تاریخ  شهریور  1392
Add-Drop and Channel-Drop Optical Filters Based on Photonic Crystal Ring Resonators
نویسنده ها: Alireza Tavousi, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi, and Mehdi Saffari
نشریهIJCIT: International Journal of Communications and Information Technology,Volume 2,Issue 1, 2012
تاریخ30  مرداد  1391

کتاب ها
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی
مترجم:
تیراژ:
منتشر کننده: در مرحله ویرایش نهایی
ISBN:

عضویت
سازمان نظام مهندسي ساختمان-تاسيسات الكتريكي - پايه يك
تاریخ : 1383 تا کنون
عضو انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران
تاریخ : 1389 تا کنون
عضو کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی
تاریخ : 1392 تا کنون

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
1-مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
2- پردازش موازی
VLSI -3
4- رباتیک
5- الکترونیک صنعتی
6- میکرو الکترونیک (طراحی مدارهای الکترونیک و دیجیتال)
7- الکترونیک نوری
8- لیزرهای نیمه هادی
9 کریستال های فوتونی

پروژه های پژوهشی
طراحی نمونه ترانزیستورهای سیگنال کوچک و قدرت به روش مهندسی معکوس
محقق : محمد علی منصوری بیرجندی - مهدی صفاری
تاریخ شروع1368 , تاریخ اتمام : 1370
مکان تهران- صنایع الکترونیک ایران
طراحی مبدل آنالوگ به ديجيتال فوتونی
محقق : محمد علی منصوری بیرجندی، مهدی صفاری
تاریخ شروع: 29/2/1388 , تاریخ اتمام : ---------
مکاندانشگه سیستان و بلوچستان
بررسی و شبیه سازی فیلترهای فوتونی
محقق : دانشجو (M.Sc): امیر بانوخ
تاریخ شروع1389 , تاریخ اتمام : 1390
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
Photonic Crystal Baced Design and Analayseis Analog to Digital Converter Using Ring Generator
محقق : دانشجو (M.Sc): علیرضا طاووسی
تاریخ شروع1390 , تاریخ اتمام : 1390
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
Design of Optical Analog to Digital Converter Using Tow Dimentional Photonic Cristal
محقق : دانشجو (M.Sc): محمد جابر خراسانی
تاریخ شروع1390 , تاریخ اتمام : 1390
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
بررسی فیبر بلور غوتونی هسته تو خالی با هدف بهبود تلفات
محقق : دانشجو (M.Sc): کوروش آذرکیش
تاریخ شروع1392 , تاریخ اتمام : 1393
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
بررسی و شبیه سازی قطعات فرامواد در فرکانس تراهرتز و کاربردهای آن
محقق : دانشجو (M.Sc): مرتضی میر
تاریخ شروع1392 , تاریخ اتمام : 1393
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
بررسی فیبر بلور فوتونی با هسته توخالی به منظور پاشندگی
محقق : دانشجو (M.Sc): حمید رضا محمدی
تاریخ شروع1392 , تاریخ اتمام : 1393
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
بررسی و شبیه سازی محیط دوبل منفی و ساختارهای فرامواد
محقق : دانشجو (M.Sc): رامین ورمزیار
تاریخ شروع1392 , تاریخ اتمام : 1393
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
بررسی تکنیکهای نوری برای بازسازی سطح در جراحی های لاپاراسکوپی
محقق : دانشجو (M.Sc): حمیدرضا میری
تاریخ شروع1392 , تاریخ اتمام : 1393
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان
محقق : دانشجو (M.Sc): محبوبه خمری
تاریخ شروع , تاریخ اتمام :
مکاندانشگاه سیستان و ‏بلوچستان


کارها
عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: مهرماه 1375 تا کنون
عضو هیئت علمی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار - دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: تیرماه 1371 لغایت شهریور ماه 1375
مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ: مهر ماه 1383 تا مهرماه 1385
ریاست دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تاریخ: شهریور 1374 تا شهریور 1375
معاونت مال و اداری دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تاریخ: خرداد 1373 لغایت شهریور 1374
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
تاریخ: آبانماه 92 تا کنون

لیست دروس
اول 88-89
دوم 88-89
اول 89-90
دوم 89-90
اول 90-91
دوم 90-91
اول 91-92
دوم 91-92
اول 92-93
دوم 92-93
اول 93-94
دوم 93-94