00
اطلاعات شخصی
صمد فتوحی
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 311352457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : fotohi@gep.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

لیسانس

نام دانشگاه: دانشگاه یزد
درجه: 

فوق لیسانس

نام دانشگاه: اصفهان
درجه: 

دکتری

نام دانشگاه: اصفهان
درجه: استادیار
02
کنفرانس ها

جهانی شدن وهمگرایی منطقه ای کشورهای حوزه خلیج فارس

نویسنده ها:دکتر صمد فتوحی
کنفرانس: جغرافیدانان جهان اسلام
مکان:

ضرورت تجدید نظر در منابع انرژی و جایگزینی انرژیهای نو (انرژی زمین گرمایی)

نویسنده ها:حمید نظری پور؛دکتر صمد فتوحی؛محمد رضا پودینه
کنفرانس: جغرافیدانان جهان اسلام
مکان:

ارزیابی کمی وکیفی و کارکردهای زیست محیطی جنگلهای استان ایلام با استفاده از GIS مورد مطالعاتی شهرستان ایلام

نویسنده ها:دکتر غلامرضا نوری؛دکتر صمد فتوحی؛اکبر زهرایی
کنفرانس: جغرافیدانان جهان اسلام
مکان:
03
نشریات

تاثیر گنبدهای نمکی در شوری آبهای زیرزمینی پلایای داراب

نویسنده ها:دکتر محمد حسین رامشت؛دکتر ایران غازی؛دکتر مسعود معیری؛دکتر صمد فتوحی
نشریه:مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان

معرفت شناسی ومدلسازی در ژئومورفولوژی

نویسنده ها:دکتر محمدحسین رامشت؛دکتر صمد فتوحی؛دکتر سید عبدالعلی کمانه
نشریه:مجله پژوهشهای جغرافیایی

بررسی علتهای مهاجرت مردم از شهر دارابگرد به مکان فعلی شهر داراب

نویسنده ها:دکتر اصغر ضرابی؛دکتر صمد فتوحی
نشریه:

ارتباط بعد سوم و جذب انرژی و ماده در سیستم پلایای داراب

نویسنده ها:دکتر محمد حسین رامشت؛دکتر صمد فتوحی
نشریه:رشد آموزش جغرافیا

نگرش سیستمی به ژئومورفولوژِی

نویسنده ها:دکترمحمد حسین رامشت؛ دکتر صمد فتوحی؛ محمد نادری
نشریه:رشد آموزش جغرافیا
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

ژئومورفولوژی

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

تکتونیک و زلزله

ژئوتوریسم و اکوتوریسم

05
پروژه های پژوهشی

تحلیل سیستمهای ژئومورفیک در پلایای داراب

محقق : دکتر صمد فتوحی
تاریخ شروع : 1376
تاریخ اتمام : 1377
مکان : دانشگاه اصفهان

تاثیر فرمها و فرایندهای ژئومورفیک بر منابع آب زیرزمینی در پلایای داراب

محقق : دکتر صمد فتوحی
تاریخ شروع : 1385
تاریخ اتمام : 1386
مکان : دانشگاه اصفهان