00
اطلاعات شخصی
غلامرضا نوری
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استايار
شماره داخلی : 6413
شماره مستقیم : 31136413 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : noori@hamoon.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

محیط زیست

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: لیسانس

محیط زیست-آمایش

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: فوق لیسانس

ژئواکولوژی- تغییرات اکوسیستم ها

نام دانشگاه: دانشگاه دولتی مسکو- روسیه فدراتیو
درجه: دکتری
02
جوایز

مقام چهارم مراکز تحقیقاتی بسیج دانشجویی برتر کشوری

مکان : تهران

دانشجوی بورسیه نمونه دوره دکتری دانشگاههای خارج از کشور

مکان : تهران

پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مکان : زاهدان

پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مکان : زاهدان
03
کتاب ها

تالاب هامون حیات سیستان

مترجم : تألیف
تیراژ : 3000
منتشر کننده : انتشارات سپهر - تهران
ISBN : 7-71-6123-964

کروکودیل اصول تکثیر، پرورش و جغرافیای زیستی

مترجم : ترجمه و تدوین
تیراژ : 1000
منتشر کننده : انتشارات سپهر - تهران
ISBN : 3-79-6123-964-978

تیپ های گیاهی منطقه زاهدان

مترجم : تآلیف
تیراژ : 1000
منتشر کننده : سازمان جنگلها و مراتع- تهران
ISBN : 3-255-473-964-978

شتر مرغ فنون علمی و عملی تکثیر و پرورش

مترجم : تألیف
تیراژ : 3000
منتشر کننده : کامل(سپهر) تهران
ISBN : 2-7-90296-964
04
عضویت

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در دوره سی و هفتم
مسئول مرکز تحقيقات بسیج دانشجویی استان سیستان وبلوچستان
مسئول کمیته منابع طبیعی و محیط زیست بسیج اساتید کشور
عضو كميسيون فني شركت توسعه آب و خاك سيستان در گرايش محيط زيست
رئیس کمیته تخصصی منابع طبیعی، محیط زیست و امور زیربنایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان
عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر طرح و برنامه سازمان عمران سیستان
عضو هیأت تحریریه مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
05
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

اکولوژی

جغرافیای زیستی

اکوسیستم ها

تنوع زیستی

محیط زیست و آمایش سرزمین

دریای کاسپین(خزر)

06
پروژه های پژوهشی

- بررسی و تعیین پراکنش زیستی پرندگان مهاجرو آبزی تالاب بین المللی هامون

محقق : غلامرضا نوری
تاریخ شروع : 1376
تاریخ اتمام : 1377
مکان : تالاب هامون - سیستان

ارزش اقتصادی و زیست محیطی نیزارهای تالاب هامون

محقق : غلامرضا نوری
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1376
مکان : تالاب هامون - سیستان

"اثرات خشکسالی بر تنوع و تراکم پرندگان،مرحله اول: چکاوک کاکلی، دراج،هوبره و زنگوله بال"

محقق : غلامرضا نوری و همکاران
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1385
مکان : سیستان- زابل

- "مطالعه تهیه شناسنامه شکار ممنوع بزمان".

محقق : غلامرضا نوری و همکاران
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1385
مکان : ایرانشهر

مطالعه شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه سالاربرین شهرستان سرباز

محقق : غلامرضا نوری
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : سرباز

- بررسي و ارزيابي انواع صيد در منطقه دريايي چابهار و تحليل اثرات آن بر ساير آبزيان

محقق : غلامرضا نوری و همکاران
تاریخ شروع : 1386
تاریخ اتمام : 1387
مکان : چابهار

زمین شناسی وقدمت دریاچه هامون

محقق : غلامرضا نوری
تاریخ شروع : 1374
تاریخ اتمام :
مکان : تهران

"اهمیت زیست محیطی و اکولوژیکی پرورش شترمرغ با تاکید بر تجربه چاه نیمه"

محقق : غلامرضا نوری
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام :
مکان : زابل