00
اطلاعات شخصی
حسین نگارش
گروه : جغرافیای طبیعی
درجه : استاد
شماره داخلی : 6791
شماره مستقیم : 31136791 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : h_negaresh@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی

01
تحصیلات

ليسانس: جغرافيا از دانشگاه مشهد ( سال اخذ 1359 ) .

نام دانشگاه: 
درجه: 

فوق ليسانس: جغرافيای طبيعی از دانشگاه تربيت مدرس تهران ( سال اخذ 1367 ) .

نام دانشگاه: 
درجه: 

دکترا : جغرافيای طبيعی (گرايش ژئومورفولوژی) از دانشگاه تربيت مدرس تهران( سال اخذ1371) .

نام دانشگاه: 
درجه: 
02
کنفرانس ها

تحلیل مکانی شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده دراستان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 2010-2001

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی
مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل هیدرولوژیکی جریان رودخانه در حوضه آبریز سرباز

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی
مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی نواحی آسایش اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان به روش اولگی

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی
مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی

بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان لرستان

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
کنفرانس: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران – دانشگاه شهید بهشتی
مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ویژگی های هیدرودینامیکی و کمی و کیفی آب دریای مکران

نویسنده ها:1- دکتر غلامرضا نوری 2- دکتر حسین نگارش
کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
مکان: دانشگاه دریانوردی چابهار

ارزش های زیست محیطی سواحل شمالی دریای مکران با تأکید بر مطالعات ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی منطقه

نویسنده ها:1- دکتر غلامرضا نوری 2- دکتر حسین نگارش
کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
مکان: دانشگاه دریانوردی چابهار

سونامی و احتمال وقوع آن در ایران

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش- محمد رضاپودینه
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوسانات سطح آب خليج عمان در فصل تابستان و پیامد های آن

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي اثرات منفي فعاليتهاي مورفوديناميکي باد در منطقه ي خضرآباد يزد

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش- حسن فلاحیان فیروزآباد
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان

اکوتوریسم ساحلی و نقش آن در توسعه نواحی کم برخوردار سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش- مرتضی اسماعیل نژاد
کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
مکان: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان

استقرار نا مناسب شهرها نسبت به گسلها و پهنه بندی خطر زمین لرزه در استان خوزستان و ارائه راهکار های مناسب جهت کاهش اثرات آن

نویسنده ها:1 - دکتر حسین نگارش 2 -2 کوهزاد رییس پور
کنفرانس: 
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

گسل، زلزله و نا پایداری شهرها در استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:حسين نگارش - كوهزاد رئيس پور
کنفرانس: زلزله
مکان: شيروان

Necessary of Implementation of Environmental Consideration in Industrial Development and Fishing with Emphases of Geomorphologic and Ecological Bases: A Case Study of Oman Seas Sistan and Baluchestan Province

نویسنده ها:Gholamreza Nouri - Hossein Negaresh
کنفرانس: International Conference on Resource Development and Environmental Change Emerging Issues and Challenges
مکان: Department of Geography, Aligarh Muslim University, Aligarh, India

بررسي آثار خشكسالي بركشاورزي منطقه ايرانشهر

نویسنده ها:حسين نگارش - محمد كريمي
کنفرانس: خشكسالي
مکان: بيرجند

خشكسالي اخير و پيامد های آن در منطقه سيستان

نویسنده ها:حسين نگارش - مهدي حيدري نسب
کنفرانس: خشكسالي
مکان: بيرجند

بررسی مقايسه ای و تطبيقی گل فشان های ايران و مالزی

نویسنده ها:حسين نگارش
کنفرانس: زمين شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
مکان: مشهد

دنيای شگفت انگيز گل فشان ها

نویسنده ها:حسين نگارش
کنفرانس: آموزش زمين شناسي
مکان: زاهدان
03
نشریات

مدل سازی بارش – روان آب حوضه آبریز کشکان بر اساس مدلهای آماری

نویسنده ها:1- مهدی مهدی نسب 2- دکتر حسین نگارش 3- دکتر طاوسی
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان

Agroclimatic Zoning of sugar Beet in Kermanshah province Using GIS

نویسنده ها:Elahe Parmah 2-Hossein Negaresh 3-Mahmood khosravi
نشریه:Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), Vol. 4, No. 4, p. 345-354

Determining the Origin of Aeolian Sediments of Chah Nimeh4 Located at the Sistan Plain, Iran

نویسنده ها: Dr. Hossein Negaresh 2- Mehdi Jadid Aleslami
نشریه:Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5-9

Synoptic Analysis of Storms and Severe Storms of Zahedan City with an Emphasis on Predicting the Probability of their Incidence

نویسنده ها:Muhammad Reza, poodineh 2- Dr. Taghi, Tavousi 3- Dr.Hossein Negaresh 4 -Dr. Bohloul, Alijani
نشریه:Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5-9

Morphodynamic Activities of the Wind in Niatak Desert Located at Southeast Sistan Plain, Iran

نویسنده ها:Dr. Hossein Negaresh 2- Mahdi heydari Nasab
نشریه:Archives of Applied Sciences Research, 5-4

تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات بارش در سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه راوند اسلام آباد غرب

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- جلیل ویسی
نشریه:فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شماره 11

Maximum Daily Rainfall Simulation in Saravan Using Artificial Neural Network

نویسنده ها:Mohsen Armesh 2-Dr. Hossein Negaresh
نشریه: Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5-11

Studying of Drought, Modeling and Forecasting the Precipitation of Shiraz City

نویسنده ها:Fatemeh Firozi 2-Dr. Hossein Negaresh 3-Dr. Mahmood Khosravi
نشریه:Archives of Applied Sciences Research, 5-3

تحلیل سیستماتیک چرخه ازون تروپوسفری در سیستم سیبرنتیک آب و هوا( مورد: مادر شهر تهران)

نویسنده ها:1- دکتر صادق کریمی 2- دکتر حسين نگارش 3- دکتر تقی طاوسی 4- دکتر بهلول علیجانی
نشریه:نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا وابسته به انجمن جغرافیایی ایران، شماره37

کاربرد شبكه عصبي مصنوعي در شبیه سازی و پيش بيني سيل در حوضه آبريز سرباز

نویسنده ها:1 - دکتر حسين نگارش 2- دکتر مهدی اژدری مقدم 3- محسن آرمش
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره31

تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی دراستان لرستان

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش 2- یاسمن یاری
نشریه:جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد، سال2 شماره 5

امکان سنجی توسعه گردشگری تالاب پل دختر بر اساس SWOT

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش 2- بهروز پروانه 3 - مهدی مهدی نسب
نشریه:مجله چشم انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سال هشتم،شماره 22

بررسی آماری تغییرات بارش سقز

نویسنده ها:1 - دکتر حسين نگارش 2- دکتر بهروز ساری صراف 3- محمد دارایی
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، شماره42

تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران (مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهار محال و بختیاری)

نویسنده ها:1-دکتر صادق کریمی 2- دکتر حسين نگارش 3- دکتر تقی طاوسی 4- دکتر بهلول علیجانی
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 29

مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش ایستگاه های منتخب استان فارس

نویسنده ها:- فاطمه فیروزی 2 - دکتر حسين نگارش3- دکتر محمود خسروی
نشریه:فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شماره 7

پیش بینی خشکسالی خاش با استفاده از مدل شبکه عصبی

نویسنده ها:1 - دکتر حسين نگارش 2- محسن آرمش
نشریه:مجله مطالعات جغرافيایی مناطق خشک دانشگاه سبزوار، شماره6

بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تيغ آب شهرستان خاش

نویسنده ها: 1- دکتر حسین نگارش 2- منصوره شاه حسینی
نشریه:مجله پژوهشی فضای جغرافيایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، شماره36

Identification of Structure and Morphology of Raised Beaches In Southeastern Iran, by Utilizing Physical and Chemical Analysis Methods

نویسنده ها:Dr. Hossein Negaresh 2- Dr.Ali Akbar Mirzaei 3- Mostafa Faizi 4- Dr. Mehdi Mortazavi 5 - Zahra Negaresh
نشریه:Man and Environment, Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies, Vol. xxxvi, No. 2

تجزیه و تحلیل ناهنجاری های اقلیمی مو ثر برفرایند بیابان زایی در منطقه ی خضرآباد یزد

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- حسن فلاح فیروز آباد 3- دکتر محمود خسروی
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، شماره 43

ویژگی های ژئومورفولوژیکی گِل فشان عین (Ain) وتعیین ترکیب معدنی آب و گِل آن با استفاده روش های فیزیکی و شیمیایی

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- مصطفی فیضی 3- ابوذر طاهری 4- ماشا الله رحمانی 5- زهرا نگارش
نشریه:مجله جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، سال شانزدهم،شماره 37

Identification and Determination of the Origin of Iranian Yardangs by Utilizing Chemical and Physical Analyses Methods

نویسنده ها:Dr. Hossein Negaresh 2- Dr. Ahmmad Abasnejad
نشریه:The Geographer, Department of Geography Aligarh Muslim University, Volume 57,No.1

مطالعه خشکسالی های کوتاه مدت

نویسنده ها:1-دکتر حسین نگارش2- دکتر محمود خسروی3- منصوره شاه حسینی4- پیمان محمودی
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، شماره18

میکرومورفولوژی روانه های گِلی گِل فشان ناپگ

نویسنده ها:1 - دکتر احمد عباس نژاد2- دکتر حسین نگارش
نشریه:فصلنامه جغرافیایی آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،سال دوم، شماره 7

جاذبه های ژئوتوریستی گل فشان ها در استان سیستان و بلوچستان

نویسنده ها:1-دکتر حسین نگارش2- دکتر شهریار خالدی3- عابد گل کرمی4- رحمان زندی
نشریه:فصلنامه جغرافیایی آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،سال دوم، شماره 6

گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیل‏خیزی حوضه آبريز چم سقز

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- محمد دارایی
نشریه:نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافيايی دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد11، شماره14

بررسي خسارات ناشي از حركت ماسه هاي روان در شرق زابل با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسنده ها:حسين نگارش - ليلا لطيفي
نشریه:مجله پژوهش های جغرافيای طبیعی دانشگاه تهران

منشاء يابي رسوبات بادي شرق زابل از طريق مورفوسکپي و آناليز فيزيکي و شيميايي رسوبات

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- لیلا لطیفی
نشریه:مجله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، سال بیستم،شماره پیاپی33،شماره اول

منشاء يابي رسوبات بادي شرق زابل از طريق مورفوسکپي و آناليز فيزيکي و شيميايي رسوبات

نویسنده ها:حسين نگارش - ليلا لطيفي
نشریه:مجله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان

بررسي خسارات ناشي از حركت ماسه هاي روان در شرق زابل با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- لیلا لطیفی
نشریه:مجله پژوهش های جغرافيای طبیعی دانشگاه تهران ، شماره 67

تجزيه و تحليل خشكسالي هاي اخير منطقه ايرانشهر به روش SPI

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش- محمد کریمی
نشریه:علوم جغرافيايی دانشگاه تربیت معلم تهران،جلد 9 شماره 12

تحليل خشكسالي هاي اخير منطقه ايرانشهر به روش SPI

نویسنده ها:1- دکتر حسین نگارش 2- محمد کریمی
نشریه:مجله پژوهشی علوم جغرافيايی دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد 9 شماره 12

تحليل ژئومورفولوژيکي روند پيشروي تپه هاي ماسه اي شرق دشت سيستان در خشکسالي های اخير

نویسنده ها:حسين نگارش - خانم ليلا لطيفي
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره12

Mud volcanoes in Sistan & Baluchestan Province, Makran Coast, SE Iran

نویسنده ها:Hossein Negaresh
نشریه:Bulletin of the Geological Society of Malaysia

The Bam Earthquake Analysis and its Geomorphological Manifestations and Evidences

نویسنده ها:Hossein Negaresh - Mahmood khosravi
نشریه:Journal of Humanities the University of Isfahan

The Geomorphic and Morphometric Characteristics of Napag Mud Volcano in the South Eastern of Iran

نویسنده ها:Hossein Negaresh - Mahmood khosravi
نشریه:Journal of Humanities the University of Isfahan

تحليلی برگِل فشان ها وبرآورد اثرات اقتصادی و مخاطراتی آن ها

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله فضای جغرافيايی، شماره17

جاذبه های طبيعی گردشگری(اکو توريسم) در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله فضای جغرافيايی، شماره 16

بررسی برخی از جنبه های علمی و کاربردی گِل فشان ها

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله فصلنامه زمين شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، شماره سوم

ژئومورفولوژی ساحلی خور تنگ و ويژگی های آن

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، دانشگاه سيستان و بلوچستان

ژئومورفولوژی ساحلی خليج گواتر

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله فصلنامه زمين شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، شماره دوم

گل فشان بُربُرُک و ويژگی های ژئومورفيک و مورفومتريک آن

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله فصلنامه زمين شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، شماره اول

زلزله ، شهرها و گسل ها

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله پژوهش های جغرافيايی دانشگاه تهران شماره 52

بررسی گِل فشان پيرگل واقع در شرق آتشفشان بزمان و ويژگی های آن

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ، دانشگاه سيستان و بلوچستان،شماره4

ويژگي های ژئومورفولوژيکی سواحل بالا آمده جنوب شرق ايران

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:سرزمين ، سال اول ، شماره اول

كاربرد ژئومورفولوژي در مكان گزيني شهرها و

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله جغرافيا و توسعه ـ دانشگاه سيستان و بلوچستان ، شماره ،1

تنوع پوشش نباتي و نقش اقتصادي و درماني آن ها در بلوچستان

نویسنده ها:دکتر حسین نگارش
نشریه:مجله علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ، شماره 16

تنوع پوشش نباتي و نقش اقتصادي و درماني آن ها در بلوچستان

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ، شماره 16

گل فشان ها و گستره جغرافيايي آن ها در ايران

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ، شماره 13

بررسي كشت و اقتصاد پسته در رفسنجان

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافياشماره15

بررسی تحول ژئومورفولوژيکی بخشی از ناحيه ساحلی دريای عمان ( از رمين تا کلات )

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافيا شماره39

جبرگرايي يا دترمينيسم جغرافيايي

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ، شماره 1

نکاتي پيرامون آبهاي زير زميني دشت رفسنجان

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافيا شماره34

انواع برنامه ريزي و هدف هاي رايج آن

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله دانشگاه انقلاب ، شماره 90

گزارش سفر علمي به نواحي خشك ايران ( 2 )

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافيا شماره25

گزارش سفر علمي به نواحي خشك ايران ( 1 )

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافيا شماره24

بررسي پديده هاي بزرگ ژئومورفولوژي دشت رفسنجان

نویسنده ها:حسين نگارش
نشریه:مجله رشد آموزش جغرافياشماره23
04
کتاب ها

كليات ژئومورفولوژي ايران

مترجم : دکتر حسين نگارش ، دکتر محمود خسروي
تیراژ : 2500
منتشر کننده : انتشارات دانشگاه سيستان وبلوچستان 1377
ISBN :

ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک

مترجم : دکتر حسین نگارش
تیراژ : 1000
منتشر کننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان
ISBN : 2736287
05
پروژه های پژوهشی

بررسي سواحل بالا آمده از جاسك تا گواتر

محقق : حسين نگارش
تاریخ شروع : 1372
تاریخ اتمام : 1374
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

مطالعه گل فشان هاي بلوچستان جنوبي

محقق : حسين نگارش - حسين يغفوري
تاریخ شروع : 1374
تاریخ اتمام : 1376
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

نقش منطقه آزاد چابهار در ساخت كشاورزي بلوچستان و پيامدهاي آن

محقق : حسن افراخته - حسين نگارش
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1377
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

اقليم كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

محقق : حسين نگارش - محمود خسروي
تاریخ شروع : 1376
تاریخ اتمام : 1378
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسی ژئومورفولوژيکی گِل فشان بُربُرُک و ترکيب معدنی گِل خروجی آن

محقق : حسين نگارش
تاریخ شروع : 1383
تاریخ اتمام : 1385
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

مطالعه شناخت و برنامه ريزی ساماندهی سامانه چاه ترش شهرستان ايرانشهر

محقق : حسين نگارش
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1386
مکان : اداره کل امور عشاير سيستان و بلوچستان، مشاور طرح: پژوهشکده علوم زمين و جغرافيای دانشگاه سيستان و بلوچستان

مطالعه وتدوين نظام بهره برداری با تأکيد بر جمع آوری آبهای سطحی در کانون تيغ آب ازتوابع شهرستان خاش

محقق : حسين نگارش
تاریخ شروع : 1384
تاریخ اتمام : 1386
مکان : مطالعه وتدوين نظام بهره برداری با تأکيد بر جمع آوری آبهای سطحی در کانون تيغ آب ازتوابع شهرستان خاش