00
اطلاعات شخصی
محمدرضا قاسمي
گروه : مهندسی عمران
درجه : استاد
شماره داخلی : 6219
شماره مستقیم : 33410996 54 98+
فکس : 33410996 54 98+
پست الکترونیک : mrghasemi@eng.usb.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی عمران

01
تحصیلات

مهندسی هوانوردی

نام دانشگاه: دانشگاه سيتی لندن، انگلستان
درجه: کارشناسی

مهندسی عمران- سازه

نام دانشگاه: دانشگاه کارديف انگلستان
درجه: کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- سازه بهينه سازی سازه ها

نام دانشگاه: دانشگاه سوانزی انگلستان
درجه: دکتری
02
کنفرانس ها

concrete reservoir optimization by prismatic stiffeners with ACO algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: The First International Conference on Dams and Hydropower
مکان: Tehran, IRAN

Shape optimization of reinforced concrete reservoir using PSO algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: 4th International Conference on Seismic Retrofitting
مکان: Tabriz, IRAN

Optimization of reinforced concrete reservoir using prismatic stiffeners by PSO algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: 9th International Congress on Seismic Retrofitting
مکان: Isfahan, IRAN

Optimization of traditional reinforced concrete reservoir using stiffeners by PSO algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: ICESE 2012: International Conference on Earthquake and Structural Engineering
مکان: Kualalumpur, Malaysia

Optimize Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by NNO algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: The First Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference
مکان: Perth, Australia

Optimize Infrastructures of MEHR Housing Projects Base on Particle Swarm Algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: 2nd National Conference on Crisis Management
مکان: Tehran, IRAN

Particle Swarm Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Under Dynamic Loads by Finite Element Method

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
کنفرانس: 2nd National Conference on Structure – Geotechnic - Earthquake
مکان: Sari, IRAN

بررسي احتمال خرابي صفحات كامپوزيت اليافي تحت نيروهاي فشاري

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – امير بهشاد
کنفرانس: نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان:

تحلیل عددی رفتار خمشی تیرها ی بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی FRP با استفاده از روش اجزاء محدود

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی ، آرش شهریاری احمدی و محمد رضا توکلی زاده
کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
مکان: دانشگاه تبريز

مقايسه چند سيستم مهاربندي فولادي ازطريق ارزيابي طيف ظرفيت ونقطه عملكردي سازه جهت مقاومسازي قابهاي فولادي خمشي

نویسنده ها:يوسف نجاتي - محمدرضاقاسمي
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

مطالعه اثر ناكاملي هندسي اعضا بر پاسخ سازهي بازشوي قيچي سان مسطح در حين باز شدن

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد عباسي
کنفرانس: سومين كنفرانس ملي سازه هاي فضا كار
مکان:

پيش بيني مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا با استفاده ازشبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي (RBF) وپس انتشارخطا (BP)

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – محمدرضا سهرابي – غلامرضا آهني – ابوحمزه صائب
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده از مدل فازي عصبي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده ها:ابوحمزه صائب – محمدرضا سهرابي – محمدرضا قاسمي – غلامرضا آهني
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

تاثير مكان بازشو در عملكرد ديواره اي برشي بتن آرمه

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – سيدسجاد موسوي امجد – علي سلاجقه
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

بررسي مرحله اي مديريت ريسك زلزله ونقش آن دركاهش خطرات

نویسنده ها:نيما توكلي شيرازي – محمدرضا قاسمي
کنفرانس: اولين كنفرانس ساخت و ساز شهري در مجاورت گسلهاي فعال
مکان:

بررسي اثر اصطكاك بر روي پاسخ سازه ي باز شوي قيچي سان درحين باز شدن

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد عباسي
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

پيش بيني نقطه عملكرد قابهاي فولادي با اتصال نيمه صلب با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – سيدسجاد موسوي امجد
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مديريت بحران، زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريان هاي حياتي
مکان:

بهينه سازي توپولوژي خرپا براساس عملكرد به روش الگوريتم اجتماع ذرات

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – جواد مالكي فرد – محمد ارجمند
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

تحليل غيرخطي هندسي سازه هاي بازشوي قيچي سان در حين باز شدن

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد عباسي
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

طراحي براساس سطوح عملكردي براي مقاوم سازي لرزه اي سازه فولادي با ديوارهاي برشي فولادي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – يوسف نجاتي يده
کنفرانس: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

سبك سازي عرشه دو عنصري در پلها شامل سيستم مركب دال بتني و تير جعبه اي فلزي به روش اجتماع مورچگان

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – بابك ديزنگيان
کنفرانس: كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله
مکان:

تحليل غيرخطي هندسي سازه بازشوي قيچي سان مسطح درحين باز شدن

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد عباسي
کنفرانس: اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك
مکان:

تحليل غيرخطي هندسي سازه بازشوي قيچي سان مسطح درحين باز شدن

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد عباسي
کنفرانس: اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك
مکان:

بهينه سازي توپولوژي سازه هاي خرپايي با استفاده ازالگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – جواد مالكي فرد – محمد ارجمند
کنفرانس: اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك
مکان:

بهينه سازي دال بتني وتير جعبه اي فلزي درپلها توسط الگوريتم اجتماع مورچگان

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – بابك ديزنگيان
کنفرانس: پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

انواع پليمرهاي مسلح فيبري وكاربرد آنها دربهينه سازي سازه هاي بنائي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – حميد خزاعي بورنگ
کنفرانس: اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك
مکان:

بهترين محل جهت ايجاد سوراخ در جان تير

نویسنده ها:علي سلاجقه – محمدرضا قاسمي
کنفرانس: همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران
مکان:

تاثير ابعاد نبشي بالايي اتصال خورجيني متداول بر تمركز تنش در جوشهاي اين نوع اتصال

نویسنده ها:علي سلاجقه – محمدرضا قاسمي
کنفرانس: همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران
مکان:

پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده ازشبكه هاي عصبيRBF

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – محمدرضا سهرابي – غلامرضا آهني
کنفرانس: اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك
مکان:

مقايسه روشها ي ا لگوريتمهاي ژنتيك، سيستم مورچگان واجتماع ذرات دربهينه سازي سازه هاي خرپايي تحت بار هاي استاتيكي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – يوسف رحماني – آرش نادري
کنفرانس: كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله
مکان:

مقايسه الگوريتم‌هاي ژنتيك، سيستم مورچگان واجتماع ذرات دربهينه سازي وزن تير

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – جواد مالكي فرد – ايمان كاملي
کنفرانس: كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله
مکان:

تحلیل صفحات ایزو تروپ و کامپوزیت با استفاده از روش بدون المان گالرکین

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی، سهیل محمدی و امیر بهشاد
کنفرانس: هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان: دانشگاه شیراز

بهینه سازی وزن قابهای ساده باد بندی تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی حاصل از آنالیز مودال طیفی، به روش کلونی مورچگان

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی و محمد فرشچین
کنفرانس: هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان: دانشگاه شیراز

نقش كمي تاثير كامپوزيت FRP در باربري جانبي ساختمانهاي بتني و مقايسه آن با ديوار برشي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – مجتبي دلاور
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي ومديريت زيرساختها
مکان:

قاب بتني نامنظم درمعرض دوحالت وجودديواربرشي به همراه ميان قاب ومهاربند ضربدري به همراه ميان قاب درهنگام زلزله تحت تحليل استاتيكي غيرخطي

نویسنده ها:محمدرضاقاسمي - سعيدانصاري
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساختها
مکان:

بررسي اثر نانوسيليس بر بتن حاوي خاكستر بادي با حجم بالا

نویسنده ها:علي دانش يزدي – محمدرضا سهرابي – محمدرضا قاسمي – محمد دانش يزدي
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساختها
مکان:

بهينه سازي تير جعبه اي فلزي و تاوۀ بتني درپل ها بوسيله الگوريتم اجتماع مورچگان

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – بابك ديزنگيان
کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي ومديريت زيرساختها
مکان:

تحليل صفحات ايزوتروپوكامپوزيت با استفاده از روش بدون المان گالركين

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – سهيل محمودي – امير بهشاد
کنفرانس: هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان:

نقش احتمال خرابی گره در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي، منصور قلعه نوي و مهدی یوسفی
کنفرانس: چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران
مکان: دانشگاه تهران

بهینه سازی سقف مرکب شامل سیستم تاوه بتنی روی تیرهای فولادی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي و محسن عطاریانی
کنفرانس: چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران
مکان: دانشگاه تهران

Buckling Analysis of Composite Laminates using the Elements Free Galerkin Method

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, A. Behshad and J Avizesh
کنفرانس: چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران
مکان: دانشگاه تهران

نقش احتمال خرابي گره ها دربهينه سازي سازه هاي قابي صفحه اي و فضايي براساس نظريه قابليت اعتماد

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – منصور قلعه نوي – مهدي يوسفي
کنفرانس: چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

تحليل عددي رفتار خمشي تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با مواد كامپوزيتي FRP با استفاده از روش اجزا محدود

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – محمدرضا توكلي زاده – آرش شهرياري احمدي
کنفرانس: سومين كنفرانس ملي بهسازي ومقاوم سازي ايران
مکان:

بهينه سازي سقف مركب شامل سيستم تاوه بتني روي تيرهاي فولادي با استفاده ازالگوريتم اجتماع مورچگان

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – محسن عطارياني
کنفرانس: چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

تحلیل و یهینه سازی صفحات کامپوزیت با استفاده از روش بدون شبکه EFG و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی ، سهیل محمدی و امیر بهشاد
کنفرانس: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

Dynamic Analysis of Stiffened Thin Plates using the Element Free Galerkin Method

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, A. Behshad and J Avizesh
کنفرانس: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

مقايسه دو روش بهينه يابي يقين انديشانه و احتمال انديشانه درخرپاها

نویسنده ها:دكترمحمدرضا قاسمي – محمدرضا مستخدمين حسيني
کنفرانس: سومين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان:

نقش احتمال خرابي گره دربهينه سازي سازه هاي فضاكار براساس نظريه قابليت اعتماد

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – محمدرضا مستخدمين حسيني
کنفرانس: دومين كنفرانس ملي سازه هاي فضا كار
مکان:

بهينه يابي احتمال انديشانه سازه هاي فضاكار با محدوديت لاغري به كمك الگوريت موراثتي

نویسنده ها:محمدرضا مستخدمين حسيني – محمدرضا قاسمي
کنفرانس: دومين كنفرانس ملي سازه هاي فضاكار
مکان:

تحليل وبهينه سازي صفحات كامپوزيت با استفاده ازروش بدون شبكه EFG وروش بهينه سازي الگوريتم ژنتيك

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – سهيل محمدي – امير بهشاد
کنفرانس: همايش ملي زلزله ومقاوم سازي ساختمان
مکان:

بهينه سازي چند هدفي سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم جديد NEW MOGA وشبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي اصلاح شده تحت بار هاي استاتيكي و ارتعاش آزاد بامتغيرهاي پيوسته وگسسته

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – مژده اكبري
کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان:

بهينه سازي سازه هاي خرپايي براساس نظريه قابليت اعتماد به كمك الگوريت موراثتي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي – منصورقلعه نوي – محمدرضا مستخدمين حسيني
کنفرانس: هفتمين كنگره بينالمللي مهندسي عمران
مکان:

مقاوم سازي لرزه اي سكوهاي ثابت شابلوني با استفاده ازميراگرهاي ويسكوالاستيك

نویسنده ها:سعيدفراهت - محمدرضاقاسمي - حامدبيات
کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان:

كاربردتبديلات موجك درپردازش امواج زلزله

نویسنده ها:دكترمحمدرضاقاسمي – پروفسورعيسي سلاجقه - احمدمحمدزاده
کنفرانس: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
مکان:

Structural Optimization of Trusses and Axisymmetric Shells Using Gradient-based Methods and Genetic Algorithms

نویسنده ها:Ghasemi, MR;
کنفرانس: University of Wales Swansea
مکان:

Fast-Minimum Weight Design of Steel Frames with Frequency Constraints using Radial Basis Function Networks

نویسنده ها:Ghasemi. M.R, Salajegheh. E, Ghorbani . A
کنفرانس: Eann'03 International Conference
مکان: اسپانيا

Minimum Weight Design of Steel Frames with Buckling Constraints using Real and Adaptive Genetic Algorithms

نویسنده ها:Ghasemi. M.R, Ghorbani . A
کنفرانس: Eann'03 International Conference
مکان: اسپانيا

نرم افزار تحليل و طراحي بهينه شبكه هاي آبرساني OPTNET

نویسنده ها:افشار، محمد هادي - قاسمي، محمد رضا
کنفرانس: چهارمين كنفرانس آب و فاضلاب آسيايي
مکان: تهران

Minimum weight design of space trusses under multiple loading using parallel Genetic Algorithms

نویسنده ها:قاسمي، محمد رضا
کنفرانس: Fifth International Conference on Civil Eng.
مکان: مشهد

Optimum Design of Steel Frames with Frequency Constraints Using wavelet Neural Networks

نویسنده ها:Ghasemi M.R, Salajegheh E. and Ghorbani A.
کنفرانس: Fifth world congress:Lido di Jesolo,
مکان: ايتاليا

Truss Optimization using Genetic Algorithms

نویسنده ها:Ghasemi M.R, Hinton E.
کنفرانس: Third International Conference on Computational Stuctures Technology
مکان: Edinburgh, UK-

INTEGRATING STRUCTURAL TOPOLOGY, SHAPE AND SIZING OPTIMIZATION METHODS

نویسنده ها:Hinton E., Sienz J., Ghasemi M.R, Bulman S. and Lee S.J.
کنفرانس: 4th World Congress on Computational Mechanics
مکان: , Argentina-Buenos Alres

Performance of Genetic Algorithms for Optimization of Frame Structures

نویسنده ها:Ghasemi M.R, Hinton E,
کنفرانس: 3rd International Conference on ADAPTIVE Computing in Design and Manufacture
مکان: Devon.UK-

مقاوم سازي لرزه اي سكو هاي ثابت شابلوني با استفاده از ميراگرهاي ويسكوالاستيك

نویسنده ها:سعيد فراهت، محمدرضا قاسمي و حامد بيات
کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان: ايران

بهينه سازي چند هدفي سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم جديد new MOGA و شبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي اصلاح شده تحت بارهاي استاتيكي و ارتعاش آزاد با متغييرهاي پيوسته و گسسته

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي، مژده اكبري
کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان:

بهينه سازي سازه هاي خرپايي بر اساس نظريه قابليت اعتماد به كمك الگوريتم وراثتي

نویسنده ها:محمدرضا قاسمي، منصور قلعه نوي و محمدرضا مستخدمين حسيني
کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مکان: ايران-تهران

بهينه يابي احتمال انديشانه سازه هاي فضاكار با محدوديت لاغري

نویسنده ها:محمد رضا مستخدمين حسيني، محمد رضا قاسمي
کنفرانس: اولين كنفرانس سازه ها و معماري سازه هاي فضاي كار
مکان: ايران-تهران

نقش احتمال خرابي گره در بهينه سازي سازه هاي فضاكار

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي، محمد رضا مستخدمين حسيني،
کنفرانس: اولين كنفرانس سازه ها و معماري سازه هاي فضاي كار
مکان: ايران-تهران

مقايسه دو روش بهينه يابي يقين انديشانه و احتمال انديشانه در خرپاها

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي، محمد رضا مستخدمين حسيني،
کنفرانس: سومين كنگره ملي مهندسي عمران
مکان: ايران-تبريز
03
نشریات

Durability-Based Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Using Artificial Bee Colony Algorithm

نویسنده ها:Saeed KIA and M.R. Ghasemi
نشریه:Global Journals™ Inc. (USA), The Global Journal of Researches in Engineering-E: Civil and Structural Engineering (GJRE-E), ISSN 0975-5861, Volume XII, Issue 3

Modeling and Shape Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Using Particle Swarm Algorithm

نویسنده ها: Saeed KIA and M.R. Ghasemi
نشریه:Integrated Publishing Association journals, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVL AND STRUCTURAL ENGINEERING, Code: EIJCSE3092, ISSN 0976-4399, VOLUME II, NO4

Dams Spider Shape Optimization by Multi-Functions with particle Swarm Algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
نشریه:International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET)

An Element-Free Galerkin-Based Multi-objective Optimization of Laminated Composite Plates

نویسنده ها:Ghasemi, M.R.; Behshad, A.;
نشریه:Journal of Optimization Theory and Applications

ESTIMATION OF INVERSE DYNAMIC BEHAVIOR OF MR DAMPERS USING ARTIFICIAL AND FUZZY-BASED NEURAL NETWORKS

نویسنده ها:Ghasemi, MR; Barghi, E.;
نشریه:Int. J. Optim. Civil Eng

Application of ANFIS in Structural Seismic Response Reduction when equipped by Magnetorheological Semi-Active Dampers

نویسنده ها:Ehsan Barghi, MohamadReza Ghasemi
نشریه:Accepted in: Proceedings of the ICE - Structures and Buildings

Comprehensive Investigation of Concrete Slabs Rigidity Againt Lateral Loading

نویسنده ها:Nima Tavakoli Shirazi , Mohammad Reza Ghasemi
نشریه:Accepted in: Proceedings of the ICE - Structures and Buildings

Performance Based Optimization on Design of Reinforced Concrete Bridge Piers

نویسنده ها:A. Gholinezhad, M.R. Ghasemi, N. Shabakhty
نشریه:Accepted in: Proceedings of the ICE - Structures and Buildings

Concrete Reservoirs Optimization with Circumferential Stiffeners Using Particle Swarm Algorithm

نویسنده ها:Saeed Kia , Mohammad Reza Ghasemi
نشریه:Accepted in: Proceedings of the ICE - Structures and Buildings

Ant colony optimisation-based multiobjective frame design under seismic conditions

نویسنده ها:Ghasemi, M.R.; Farshchin, M.;
نشریه:Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Structures and buildings

Reliability analysis of frame structures using radial basis function neural networks

نویسنده ها:Ghorbani, A.; Ghasemi, MR;
نشریه:Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

RELIABILITY-BASED OPTIMIZATION OF STEEL FRAME STRUCTURES USING MODIFIED GENETIC ALGORITHM

نویسنده ها:Ghasemi, MR; Yousefib, M.;
نشریه:ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING)

An Efficient Method for Reliability Based Optimization of Structures Using Adaptive Neuro-Fuzzy Systems

نویسنده ها:Ghorbani, A.; Ghasemi, MR;
نشریه:

SIZE, SHAPE AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF COMPOSITE STEEL BOX GIRDERS USING PSO METHOD

نویسنده ها:Ghasemi, MR; Dizangian, B.;
نشریه:ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING)

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF SANDWICH CONSTRUCTIONS WITH SANUSOIDAL CORE

نویسنده ها:BESHARATI, MK; GHASEMI, M.; MOUSAVI MASHHADI, M.;
نشریه:JOURNAL OF FACULTY OF ENGINEERING (UNIVERSITY OF TEHRAN)

استفاده از روش بدون شبکه MLPG در تحلیل سازه ها

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی و امیر بهشاد
نشریه:ماهنامه بین المللی راه و ساختمان5166 - 1728 ISSN سال پنجم- شماره 45

بهینه سازی قابها با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی، اکبر آزادی
نشریه:نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران-ص-ص 465-476 -شماره 4

بهینه سازی سازه های فضا کار با در نظر گرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی، محمد رضا مستخدمین حسینی
نشریه:نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران- شماره 4

OPTIMIZATION OF STEEL FRAMES USING A MODIFIED INTELLIGENT GENETIC ALGORITHM

نویسنده ها:GHASEMI, M.R.; AZADI, A.;
نشریه:JOURNAL OF FACULTY OF ENGINEERING (UNIVERSITY OF TEHRAN)

Application of Wavelet Neural Networks in Optimization of Skeletal Buildings under Frequency Constraints

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي ، امين قرباني
نشریه:International Journal of Intelligent Technology

A Hybrid Radial-Based Neuro-GA Multiobjective Design of Laminated Composite Plates under Moisture and Thermal Actions

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي ، امين قرباني
نشریه:International Journal of Computer , Information, and Systems Science, and Engineering

A hybrid radial-based Neuro-GA multiobjective design of laminated composite plates under moisture and thermal actions

نویسنده ها:Ghasemi, M.R.; Ehsani, A.;
نشریه:International Journal of Computer, Information, and Systems Science, and Engineering

Application of wavelet neural networks in optimization of skeletal buildings under frequency constraints

نویسنده ها:Ghasemi, M.R.; Ghorbani, A.;
نشریه:Int. J. Intell. Technol

Multi-objective optimisation of composite laminates under heat and moisture effects using a hybrid neuro-GA algorithm

نویسنده ها:Ghasemi, MR; Ehsani, A.;
نشریه:relation

بهینه سازی ورقهای کامپوزیب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی، خسرو پیله وریان
نشریه:نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ص-ص 677-687 شماره 5

MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION OF LAMINATED COMPOSITE PLATES USING GENETIC ALGORITHMS

نویسنده ها:GHASEMI, MR; PILEVARIAN, KH;
نشریه:JOURNAL OF FACULTY OF ENGINEERING (UNIVERSITY OF TEHRAN)

An Efficient Selection Operator for Genetic Search of Pipe Networks Optimal Deign

نویسنده ها:M.H. Afshar and M.R. Ghasemi
نشریه:International Journal of Civil Engineering,Vol-3, No 2

کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

نویسنده ها:محمد رضا قاسمی، عیسی سلاجقه، احمد محمد زاده
نشریه:نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران- جلد 39- شماره 3

APPLICATION OF WAVELET TRANSFORM IN SEISMIC SIGNAL PROCESSING

نویسنده ها:GHASEMI, MR; MOHAMMADZADEH, A.; SALAJEGHE, E.;
نشریه:JOURNAL OF FACULTY OF ENGINEERING (UNIVERSITY OF TEHRAN)

تحليل و طراحي بهينه قابهاي شيبدار با ممان اينرسي متغير با استفاده از شبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي، عيسي سلاجقه، محمد قاسمي
نشریه:نشريه علمي-ترويجي علوم و مهندسي

بهينه سازي هندسي سازه هاي فضاكار و گنبدي شكل با درنظرگرفتن كمانش اعضاء و ارتفاع متغير گره ها با استفاده ازالگوريتم وارثتي

نویسنده ها:محمد رضا قاسمي، فردين اژدري
نشریه:نشريه علمي-ترويجي علوم و مهندسي

Optimization of trusses using genetic algorithms for discrete and continuous variables

نویسنده ها:Ghasemi M.R, Hinton E., Wood R.D.
نشریه:Engineering Computations: Int. J. for Computer- aided Engineering

Optimization of trusses using genetic algorithms for discrete and continuous variables

نویسنده ها:Ghasemi, MR; Hinton, E.; Wood, RD;
نشریه:Engineering Computations

Fully integrated design optimization

نویسنده ها:Hinton, E.; Bulman, S.; Sienz, J.; Ghasemi, MR;
نشریه:Oxbridge Press, Structural Optimisation(Australia),

Integrating structural Topology, Shape and Sizing Optimization Methods

نویسنده ها:
نشریه:Computational Mechanics New Trends and applications - E. Onate and S.R. Idelsohn (Eds.)-E. Hinton ,J. Sienz, S. Bulman, S.J. Lee and M.R. Ghasemi

Truss Optimization using Genetic Algorithms

نویسنده ها:M.R. Ghasemi and E. Hinton
نشریه:Advances in Computational Structures Technology, B.H.V. Topping (Eds.B.H.V. Topping (Eds.), pp.

Truss Optimization using Genetic Algorithms

نویسنده ها:M.R. Ghasemi and E. Hinton
نشریه:Advances in Computational Structures Technology, B.H.V. Topping (Eds.), pp59- 75.

Structural Optimization of 2D Trusses

نویسنده ها:Hinton, E.; Ghasemi, MR; Alkhamis, MTA;
نشریه:

كاربرد تبديلات موجك در پردازش امواج زلزله

نویسنده ها:عيسي سلاجقه، محمدرضا قاسمي، احمد محمدزاده
نشریه:نشريه دانشکده فني

Multi Topology and Shape Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs Using Artificial Bee Colony Algorithm

نویسنده ها:M.R. Ghasemi, Saeed KIA
نشریه:Computers & Structures – Elsevier
04
پروژه های پژوهشی

بررسي تغييرات نفوذ پذيري خاكهاي ريز دانه در اثر افزايش يا كاهش

محقق :
تاریخ شروع : 01/06/1378
تاریخ اتمام : 01/06/1379
مکان : دانشگاه س وب آزمايشگاه مكانيك خاك

شبكه هاي عصبي در تحليل و بهينه سازي سازه هاي اسكلتي

محقق :
تاریخ شروع : 06/11/1381
تاریخ اتمام : 01/01/1380
مکان : دانشگاه سيستان وبلوچستان