00
اطلاعات شخصی
زهره هادياني
گروه : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درجه : استاديار
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hadiani714@yahoo.com
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

01
تحصیلات

دبيری جغرافيای

نام دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم زاهدان
درجه: کارشناسی

جغرافيای انسانی

نام دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتی تهران
درجه: کارشناسی ارشد

جغرافيای و برنامه ريزی شهری

نام دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتی تهران
درجه: دکتری
02
نشریات

درآمدي بر ساختارشناسي و كاردكردشناسي جغرافيايي

نویسنده ها:
نشریه:رشد آموزش جغرافيا

نگاهي بر جايگاه جغرافياي نظريه اي در شهرشناسي

نویسنده ها:
نشریه:رشد آموزش جغرافيا

شهر و پيرامون (حوزه نفوذ و روستايي)(1)

نویسنده ها:
نشریه:رشد آموزش جغرافيا

شهر و پيرامون (حوزه نفوذ و روستايي)(2)

نویسنده ها:
نشریه:رشد آموزش جغرافيا

تأثيرات جهاني شدن بر فضاي كلانترها

نویسنده ها:
نشریه:رشد آموزش جغرافيا
03
پروژه های پژوهشی

امكان سنجي توسعه فعاليتها و توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي با تاکید بر پروژه های آبخیزداری در حوزه لاشارکاهی از توابع شهرستان سرباز

محقق :
تاریخ شروع : 1/9/85
تاریخ اتمام : پژوهشكده علوم زمين جغرافيا
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطاله شناسائی پتانسیل ها و مکانیابی کانون هنرزان شهرستان ایرانشهر

محقق :
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : زمستان 1386
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
04
مهارت ها

کسب عنوان نفر اول "گروه تاریخ ، جغرافیا و باستانشناسی " در نخستین جشنواره بین المللی - بهمن ماه 1386