00
اطلاعات شخصی
مهری مهرجو
گروه : مهندسی برق - مخابرات
درجه : دانشیار
شماره داخلی : 6548
شماره مستقیم : 31136548 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org
لینک Google Scholar : http://www.mehrjoo.info, https://scholar.google.com/citations?user=5A_TE2oAAAAJ&hl=en

آدرس : زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر - گروه مهندسی مخابرات

01
تحصیلات

برق - مخابرات (شبکه های کامپیوتری بی سیم)

نام دانشگاه: واترلو- کانادا
درجه: دکتری

برق - مخابرات

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی ارشد

برق- کنترل سیستم ها و ابزار دقیق

نام دانشگاه: فردوسی مشهد
درجه: کارشناسی
02
جوایز

دریافت بورس تحصیل دانشجویان دکتری

مکان : دانشگاه واترلو- کانادا

دریافت بورس مشوق تحصیلی دانشجویان دکتری خانم

مکان : دانشگاه واترلو- کانادا

دریافت بورس تحصیل دانشجویان دکتری

مکان : دانشگاه واترلو- کانادا

جایزه بهترین سمینار دانشجویی

مکان : دانشگاه واترلو- کانادا

دریافت بورس تحصیل دکتری

مکان : وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری- ایران

دریافت بورس تحصیلی شرکت بل کانادا

مکان : دانشگاه واترلو- کانادا

تقدیرنامه - ارزشیابی آموزشی

مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرنت تحقیقاتی

مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
03
کنفرانس ها

بررسی کارایی ارسال هماهنگ چند نقطه ای در سيستم ها LTE-Advanced

نویسنده ها:مجید عبیری، مهری مهرجو
کنفرانس: 21امین کنفرانس مهندسی برق ایران
مکان: مشهد، ایران

راهکارهای پیاده سازی LTE در راستای ارائه خدمات نوین مخابراتی

نویسنده ها: مجید عبیری، فرزاد رامین، مهری مهرجو
کنفرانس: کنگره موبایل ایران
مکان: تهران

بررسی فناوری مخابرات مشارکتی در سيستم‌های LTE-Advanced

نویسنده ها:مجید عبیری، مهری مهرجو
کنفرانس: کنگره موبایل ایران
مکان: تهران

تخمین بیشترین درستنمایی مدل گاما گاما در کانال¬های مخابرات نوری فضای آزاد توسط الگوریتم جستجوی عددی دو بعدی Nelder-Mead

نویسنده ها:مهدی کاظمی نیا، مهری مهرجو
کنفرانس: کنگره ملی مهندسی برق کامپیوتر اطلاعات و فناوری
مکان: دانشگاه خیام، مشهد

مدل هندسی کانال MIMO با پراکنده کننده های ثابت بین ایستگاه پایه و کاربر

نویسنده ها: فاطمه زاده پاریزی، جواد احمدی شکوه، مهری مهرجو
کنفرانس: کنگره ملی مهندسی برق کامپیوتر اطلاعات و فناوری
مکان: دانشگاه خیام، مشهد

Faulty Meters Detection in Advanced Metering Infrastructures Using Fuzzy Logic Method

نویسنده ها:Hamed Aghayarzadeh, M. Mehrjo
کنفرانس: Sixth International Symposium on Telecommunications (IST)
مکان: Tehran, Iran

A Two-Dimensional Maximum Likelihood Parameter Estimation of Г-Г Distribution for Free Space Optical Channels with Weak Turbulence Conditions

نویسنده ها:M. Kazeminia, M. Mehrjoo
کنفرانس: Sixth International Symposium on Telecommunications (IST)
مکان: Tehran, Iran

مدل هندسی کانال MIMO با توزیع یکنواخت پراکنده کننده ها در دیسک توخالی

نویسنده ها:فاطمه زاده پاریزی، جواد احمدی شکوه، مهری مهرجو
کنفرانس: کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
مکان: دانشگاه آزاد مجلسی، اصفهان

شبیه سازی و بررسی حساسیت قطعه پیزو الکتریک برداشت کننده انرژی الکتریکی از انرژی صوتی موجود در محیط

نویسنده ها: مرتضی نورالهی، طاهره فنایی شیخ الاسلامی، مهری مهرجو
کنفرانس: "، دومین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات
مکان: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

Delay and Rate based Multichannel Scheduling for Heterogeneous Traffic

نویسنده ها:R. Heidary, M. Mehrjoo
کنفرانس: CNDS 2011, International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems
مکان: ایران - تهران

Advances of Positioning Methods in Cellular Systems

نویسنده ها:M. Samiei, M. Mehrjoo, B. Pirzadeh
کنفرانس: ICCOME2010, International Conference on Communication Engineering
مکان: ایران-زاهدان

A Comparative Study Of the Output Correlations Between Wavelet Transform, Neural And Neuro

نویسنده ها:M. Ghanatbari, A. R. Mehridehnavi, H. Rabbani,A. R. Mahoori, M. Mehrjoo
کنفرانس: ISIEA2010, International Symposium on Industrial Electrnoics Applications
مکان: مالزی- جزیره پننگ

A Stability-Based Scheduling Scheme for OFDMA Networks

نویسنده ها:M. Fathi, M. Mehrjoo, and H. Taheri
کنفرانس: ISWPC2010, The International Symposium on Wireless Pervasive Computing
مکان: ایتالیا- مودنا

Maintaining Utility fairness using weighting factors in wireless networks

نویسنده ها:M. Mehrjoo, M. K. Awad, and X. Shen
کنفرانس: Globecom2009, The IEEE Global Telecommunications Conference
مکان: آمریکا- هاوایی

Downlink Resource Allocation for OFDMA-Based Multiservice Networks with Imperfect CSI

نویسنده ها:. M. K. Awad, M. Veluppillai, M. Mehrjoo, X. Shen, and J. W. Mark
کنفرانس: ICC2009, The IEEE International Conference on Communications
مکان: آلمان - درسدن

An Interior Penalty Method for Utility Maximization Problems in OFDMA Networks

نویسنده ها: M. Mehrjoo, M. Moazeni, X. Shen
کنفرانس: ICC2009, The IEEE International Conference on Communications
مکان: آلمان - درسدن

Capacity Enhancement with Relay Station Placement in Wireless Cooperative Networks

نویسنده ها: B. Lin, M. Mehrjoo, P. Ho, L. Xie, and X. Shen
کنفرانس: WCNC2009, The IEEE Wireless Communications and Networking Conference
مکان: اسپانیا - مادرید

An Efficient Scheduling Scheme for Heterogeneous Traffic in IEEE 802.16 Wireless Metropolitan Area Networks

نویسنده ها: M. Mehrjoo and X. Shen
کنفرانس: IST2008, The International Symposium on Telecommunications
مکان: ایران - تهران

A New Modeling Approach for Utility-Based Resource Allocation in OFDM Networks

نویسنده ها:M. Mehrjoo, S. Moazeni, X. Shen
کنفرانس: ICC2008, The IEEE International Conference on Communications
مکان: چین - پکن

A Joint Channel and Queue-Aware Scheduling for IEEE 802.16 Wireless Metropolitan Area Networks

نویسنده ها: M. Mehrjoo, X. Shen, and K. Naik
کنفرانس: WCNC2007, The IEEE Wireless Communications and Networking Conference
مکان: چین - هنگ کنگ

Opportunistic Fair Scheduling for the Downlink of IEEE 802.16 Wireless Metropolitan Area Networks

نویسنده ها:M. Mehrjoo, M. Dianati, X. Shen, and K. Naik
کنفرانس: Qshine2006, The 3rd international conference on Quality of service in heterogeneous wired/wireless networks
مکان: کانادا- واترلو

اتصال شبکه های محلی Token Ringبه شبکه ATM برای انتقال داده و صدا

نویسنده ها:مهری مهرجو، جلیل چیتی زاده
کنفرانس: هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
مکان: ایران - تهران

اتصال شبکه های محلی به شبکه ATM برای انتقال داده

نویسنده ها:جلیل چیتی زاده، مهری مهرجو، رضا قاضی زاده
کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
مکان: تهران - ایران
04
نشریات

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي هماهنگ عادلانه در ﺷﺒﻜﻪ های LTE-A با سلول های قطاع بندی شده

نویسنده ها:مجید عبیری، مهری مهرجو، رشید عباس پور قادی
نشریه:ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﺮان، اﻟﻒ- ﺑﺮق، سال 15، شماره 3

Derivatives of Bessel and Modified Bessel Functions with Respect to both Argument and Order

نویسنده ها:6. M. Kazeminia, M. Mehrjoo
نشریه:

A Two-Dimensional Maximum Likelihood Parameter Estimation of Г-Г Distribution for Free Space Optical Channels with Weak Turbulence Conditions

نویسنده ها:8. M. Kazeminia, M. Mehrjoo
نشریه:International Journal of Information & Communication Technology Research

A New Method for Maximum Likelihood Parameter Estimation of Gamma-Gamma Distribution

نویسنده ها:7. M. Kazeminia, M. Mehrjoo
نشریه:IEEE Journal of Light Wave Technology, 2013, Vol. 31, No. 9, pp. 1347-1353

A recursive approximation approach of non-iid lognormal random variables summation in cellular systems

نویسنده ها:1. R. Abbaspoor, M. Mehrjoo, M. Mohanna, M. Rezaei
نشریه:International Journal of Communications and Information Technology

Utility Maximization in Channel-Aware and Queue-Aware Orthogonal Frequency Division Multiple Access Scheduling Based on Arrival Rate Control

نویسنده ها:2. M. Fathi, H. Taheri, M. Mehrjoo
نشریه:IET Communications, 2012, Vol. 6, Iss. 2, pp. 235–241

Design of Fair Weights for Heterogeneous Traffic Scheduling in Multichannel Wireless Networks

نویسنده ها:M. Mehrjoo, M. K. Awad, M. Dianati, and X. Shen
نشریه:Oct. 2010, IEEE Transaction on Communications

Cross-Layer Rate Control and Scheduling for OFDMA Wireless Mesh Networks

نویسنده ها: M. Fathi, H. Taheri, M. Mehrjoo
نشریه: IEEE Transaction on Vehicular Technology, Nov. 2010

A Dual Decomposition-based Resource Allocation for OFDMA Networks with Imperfect CSI

نویسنده ها:. M. K. Awad, M. Veluppillai, M. Mehrjoo, X. Shen, and J. W. Mark
نشریه:June2010, IEEE Transaction on Vehicular Technology

Resource Allocation in OFDMA Networks Based on Interior Point Methods

نویسنده ها:. M. Mehrjoo, S. Moazeni, and X. Shen
نشریه: John Wiely, Wireless Communications and Mobile Computing 2008

باد انرژی بی پایان، تولید برق برای مناطق روستایی

نویسنده ها:مهری مهرجو، سید مسعود برکاتی
نشریه:نشریه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه س وب، 1382، شماره سوم، صفحه 29-35
05
کتاب ها

Resource Allocation for OFDM-Based WiMAX,” in WiMAX network planning and optimization

مترجم : . M. Mehrjoo, M. K. Awad, and X. Shen
تیراژ :
منتشر کننده : CRC Press - Taylor and Francis, 2008
ISBN :

Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, Resource Management Techniques for IEEE 802.16 Wireless Metropolitan Area Networks

مترجم : M. Mehrjoo and X. Shen
تیراژ :
منتشر کننده : CRC press- Taylor and Francis, 2007
ISBN :

Resource Allocation in OFDMA Wireless Networks

مترجم : M. Mehrjoo
تیراژ :
منتشر کننده : Lap Lambert Academic Publishing , 2011
ISBN :

کاربرد دستگاه ها در شیمی

مترجم : حسن حدادزاده، مهری مهرجو، سید مسعود برکاتی
تیراژ : انتشارات بنفشه
منتشر کننده :
ISBN :
06
عضویت

عضو انستیتو مهندسین برق و الکترونیک IEEE
عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عضو جامعه زنان مهندس برق و الکترونیک IEEE
عضو جامعه زنان دانشمندان جهان اسلام
07
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

تحلیل پروتکل های مخابرات بی سیم در شبکه های Mesh, NanoNetworks, Radar, WPAN, WLAN, WMAN, WAN, UWB, Sensor Networks, Smart Grid, RFID, Cellular, Vehicular

مکانیزم های دسترسی به کانال های باند پهن

معماری شبکه های مخابراتی پیشرفته

روش های اختصاص منابع در شبکه های مخابرانی

مخابرات نوری فضای آزاد

08
پروژه های پژوهشی

اتصال شبکه محلی حلقه نشاندار به شبکه ATM برای انتقال صوت و داده

محقق : مهری مهرجو - جلیل چیتی زاده
تاریخ شروع : 1375
تاریخ اتمام : 1376
مکان : دانشگاه مشهد

راه اندازی BBS و اینترانت دانشگاه سیستان و بلوچستان

محقق : مهری مهرجو
تاریخ شروع : 1377
تاریخ اتمام : 1378
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

کاهش تداخل هم کانال در شبکه های سلولی با استفاده از آنتن های هوشمند

محقق : مهندس رشید عباس پور- دکتر مهری مهرجو- دکتر شهرام مهنا - دکتر مهدی رضایی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های سنسوری بی سیم شبکه توزیع هوشمند

محقق : مهندس حامد آقایارزاده - دکتر مهری مهرجو - دکتر مسعود برکاتی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین موقعیت رله ها در شبکه ربات های امدادگر

محقق : مهندس علی عرب احمدی- دکتر مهری مهرجو- دکتر طاهره فنایی- دکتر سعید توکلی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

پیش بینی پارامترهای کانال گاما-گاما در مخابرات نوری فضای آزاد

محقق : مهندس مهدی کاظمی نیا- دکتر مهری مهرجو- مهندس غلامرضا رخشانی مهر
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل عملکرد انتن های نانو

محقق : مهندس محسن کرمی راد- دکتر مهری مهرجو - دکتر جواد احمدی شکوه- دکتر طاهره فنایی
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل رادارهای تراهرتز

محقق : مهندس سید محمد حسین رنجبران - دکتر مهری مهرجو - دکتر شهرام مهنا
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1391
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی کارایی شبکه های نوری فضای آزاد از نظر ظرفیت و خطای بیت

محقق : سید امیر سجادی، مهری مهرجو، مهدی کاظمی نیا
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

بهیود قابلیت اطمینان در شبکه های میتر هوشمند خوشه بندی شده

محقق : سید امیر میر مجربیان، مهری مهرجو
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی کارایی مخابران مشارکتی در شبکه های سلولی LTE-Advanced

محقق : مجید عبیری، مهری مهرجو
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1392
مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد
09
کارها

تدریس در دانشگاه س و ب
تدریس دانشجویی دروس سیستم های مخابراتی، محاسبات گسترده، شبکه های کامپیوتری و امنیت

دانشگاه واترلو - کانادا


هماهنگ کننده سمبنار های هفتگی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

دانشگاه واترلو - کانادا


عضو هیئت مدیره آموزشگاه کامپیوتر تابران

مشهد، ایران


مهندس طراح در شرکت پویش پردازان

مشهد، ایران


مدیر گروه مخابرات

دانشگاه س و ب


عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق مخابرات

ICCOME 2010


نایب دبیر مجله علمی پزوهشی بین المللی مخابرات و فن آوری اطلاعات

IJCIT


داوری مجلات بین المللی

IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Tranactions on Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, IEEE Network Magazine Special Issue on Wireless Mesh Networks: Applications, Architectures and Protocols, Elsevier, Computer Networks,International Journal of Communications and Information Technology, IJCIT,Iranian Association of Electrical and Electronic Engineers,


داوری کنفرانس های ملی و بین المللی

, PIMRC, GlobeCom, WCNC, ICC, VTC, Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE, Tehran), Electrical and Electronics Engineering Conference (Azad Uni, Gonabad), International Conference on Communication Engineering (Sistan & Baluchestan Uni), ITC, ISSPIT,Pacrim, NTMS, Wi-opT, ICCVE, CSICC


• همکاری پژوهشی با دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه وسترن انتاریو
• عضو کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمن کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
• نایب دبیر مجله علمی پژوهشی بین المللی مخابرات و فن آوری اطلاعات
• عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی تحقیقات عملی در مهندسی