00
اطلاعات شخصی
فريبا موسي پورنگاري
گروه : باستان شناسی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
لینک Google Scholar :

آدرس : زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه باستان شناسی

01
تحصیلات

شيمي محض

نام دانشگاه: زاهدان
درجه: كارشناسي

روشهاي علمي در باستان شناسي

نام دانشگاه: دانشگاه برادفورد انگلستان
درجه: كارشناسي ارشد

باستان شناسی پیش از تاریخ

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
درجه: دکتری
02
جوایز

انسان و تغذیه: نقش تعیین رژیم غذایی در مطالعات باستانشناسی

مکان : همایش استخوان باستانشناسی، میانه
03
کنفرانس ها

Application of Science in Archaeology

نویسنده ها:Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: 9th Iranian Students Seminar in Europe, UK; Birmingham, 2002

Palaeodietary Analysis in the Middle Bronze Age Site of Sidon, Lebanon

نویسنده ها:Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: 12th Iranian Researchers Conference in Europe, UK: Manchester 2004

Who are they? Traders or Native People of Sidon

نویسنده ها:Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: 5th International Congress on the Archaeology of the ancient Near East, Spain: Madrid, 3-8 April 2006

انسان و تغذیه: نقش تعیین رژیم غذایی در مطالعات باستانشناسی

نویسنده ها:فریبا موسی پور نگاری
کنفرانس: 
مکان: همایش استخوان باستانشناسی، میانه -(مقاله برتر) 1386

Uniformitarianism: A Comparative Study of the Global Transitional Climatic Area Influences on the Bampur Valley

نویسنده ها:Mohamad Salighe, Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: Ancient Asia. Vol 2. 2007 )

Past and Present: Human –Environment Interaction

نویسنده ها:Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: Ancient Asia, Vol. 2. 2007

Systematic Survey at Tepe Bampur

نویسنده ها:Mehdi Mortazavi, Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: Journal of the Indian Ocean Archaeology, vol 5

The Creation of a Coastal Park as a Main Tourist Attraction: A Case Study of Qeshm Island

نویسنده ها:Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: “Restoring to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside”, Blackpool, United Kingdom, 25th-29th June 2009

Food in the Middle Bronze Age: A Case Study of Sidon, Lebanon

نویسنده ها:Fariba Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: Annual Meeting of the American School of Oriental Research (ASOR) November 2009

Craft Specialization at Shahdad: Pottery Production during the third millennium BC

نویسنده ها:Hasan Fazeli Nashli, B. Firozmandi, F. Mosapour Negari
کنفرانس: 
مکان: Iranian Journal of Archaeological Science
04
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

استخوان شناسی

روشهای تاریخ گذاری

ایزوتوپ کربن و نیتروژن

حفاری های باستان شناسی

شیوه های استحصال فلزات

بازسازی تغذیه باستان

علوم باستان شناسی

تئوری های باستان شناسی

05
پروژه های پژوهشی

پتانسیلهای موجود در دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت راه اندازی و تقویت رشته های علوم باستان شناسی

محقق : مجری
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام :
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاز مطالعاتی ایجاد شهرکهای صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان

محقق : همکار
تاریخ شروع :
تاریخ اتمام :
مکان : میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان سیستان و بلوچستان
06
مهارت ها

ایزوتوپ کربن و نیتروژن

حفاری باستانشناسی استخوانهای انسان و حیوان

رژیم غذایی باستان

روش ها ی تاریخ گذاری در باستان شناسی

مطالعات شیمیایی اشیاء باستانی

دوره آموزشی پیشرفته پارکهای باستانشناسی

آزمایشگاههای استخوان شناسی باستان

شیوه های استحصال فلز

دوره های تخصصی ایزوتوپ کربن و نیتروژن

آزمایشگاههای تاریخ گذاری